Unit 5 skill 1 lớp 8

     

Bên dưới là số đông hình hình ảnh từ trang web về những lễ hội ở Việt Nam. Tuân theo nhóm để vấn đáp những câu hỏi sau.

Bạn đang xem: Unit 5 skill 1 lớp 8


Task 1. Below are pictures from websites about festival in Viet Nam. Work in groups lớn answer the following questions.

(Bên bên dưới là đông đảo hình hình ảnh từ website về những tiệc tùng ở Việt Nam. Làm theo nhóm để vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. What are the people doing in each picture?

(Mọi fan đang làm cái gi trong từng bức hình?)

2. Who do people worship at the Hung King Temple Festival?

(Người ta thờ ai trong liên hoan tiệc tùng đền Hùng?)

3. Who vị people worship at the Huong Pagoda Festival?

(Người ta bái ai trong tiệc tùng chùa Hương?)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. They are performing worshipping ceremonies.

(Họ đã cử hành những nghi lễ thờ cúng.)

2. The Hung Kings.

(Đó là những Vua Hùng.)

3. Buddha.

(Phật.)


Bài 2


Video giải đáp giải


Task 2. Now read the information about these festivals to kiểm tra your ideas.

(Bây giờ đồng hồ đọc tin tức về những liên hoan để kiểm tra ý kiến của em.)

A. The Hung King Temple Festival takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Phu Tho. This festival is held khổng lồ worship the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. The festival features a procession from the foot of the Nghia Linh mountain khổng lồ the High Temple on vị trí cao nhất of the mountain. Here, there is a ceremony of offering incense và specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays lớn the Kings. Moreover, there are also many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

B. This Buddhist Festival is held annually và lasts for three months from the first to lớn the third lunar month. During the festival, visitors come from all over the country & from overseas to join the procession and make offerings of incense, flowers, fruit & candles to worship Buddha at the pagoda. In addition to lớn the ceremonies, people enjoy activities at this festival such as hiking in the mountains, exploring caves và taking photos of the beautiful scenery.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài xích đọc:

A. Lễ hội đền rồng Hùng ra mắt từ ngày 8 cho ngày 11 tháng Ba, Âm định kỳ ở Phú Thọ. Lễ hội được tổ chức để thờ phụng Vua Hùng những người dân đã dựng nước với là đa số vị vua trước tiên của đất nước. Tiệc tùng, lễ hội có đám rước từ chân núi Nghĩa Linh cho tới Đền thượng bên trên đỉnh núi. Ở đây có nghi lễ dâng hương và những đặc sản như bánh chưng, bánh dày, mâm ngũ quả cúng các Vua Hùng. Tuy nhiên cũng đều có nhiều vận động vui như tấn công đu, múa sư tử, đấu trang bị và biểu đạt hát xoan.

B. Lễ hội Phật giáo được tổ chức hàng năm và kéo dãn dài 3 tháng từ tháng Giêng đến tháng cha Âm lịch. Trong veo lễ hội, khách hàng tham quan tới từ khắp những nơi vào nước và từ quốc tế tham gia vào đám rước với dâng hương, hoa, trái cây với nến để thờ cúng Đức Phật ở chùa. Bên cạnh nghi lễ, bạn ta còn tham gia những vận động như leo núi, mày mò hang động, chụp ảnh cảnh đẹp.


Task 3. Find words / phrases in the passages that have similar meaning lớn these words or phrases.

(Tìm các từ/ nhiều từ trong khúc văn cơ mà có chân thành và ý nghĩa tương tự với hầu như từ hoặc nhiều từ này.)

1. Kings

2. Includes as an important part of something

3. Interesting, full of fun

4. From abroad

5. Going for a long walk

6. Natural surroundings

Lời giải đưa ra tiết:

1. kings = emperors

(vua = những vị hoàng đế)

2. includes as an important part of something = features

(bao bao gồm như một phần quan trọng của cái gì đó = bao gồm (những nét sệt trưng))

3. interesting, full of fun = joyful 

(thú vị)

4. from abroad = from overseas 

(nước ngoài)

5. going for a long walk = hiking 

(đi bộ đường dài)

6. natural surroundings = scenery 

(cảnh quang quẻ thiên nhiên)


Task 4. Read the information again and answer the following questions.

(Đọc thông tin lần tiếp nữa và trả lời thắc mắc sau.)

1. When does the Hung King Temple Festival take place?

(Lễ hội đền rồng Hùng diễn ra vào thời hạn nào?)

2. What is included in the offerings to lớn the Hung Kings?

(Người ta dưng cúng vua Hùng phần nhiều gì?)

3. Why is it joyful to go to the Hung King Temple Festival?

(Tại sao lễ hội đền Hùng lại rất đông vui?)

4. What vì people vì chưng to worship Buddha at the Huong Pagoda Festival?

(Người ta làm cái gi để thờ phụng Phật tại liên hoan tiệc tùng chùa Hương?)

5. Which of the activities at the Huong Pagoda Festival vày you lượt thích most?

(Bạn thích chuyển động nào nhất ở tiệc tùng chùa Hương?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The Hung King Temple festival takes place from the 8th lớn the 11th day of the third lunar month.

(Lễ hội đền Hùng ra mắt từ ngày mùng 8 mang lại ngày 11 tháng cha âm lịch.

Xem thêm: Tìm Điểm Sai Trong Khai Báo Hàng Sau : Const Max :=2010, Tìm Điểm Sai Trong Khai Báo Hằng Sau: A

)

2. Incense, specialities such as chung cakes, day cakes và five-fruit trays.

(Hương, những sản đồ dùng như bánh chưng, bánh dày và mâm ngũ quả.)

3. Because there are many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

(Bởi vì tất cả nhiều vận động thú vị như tiến công đu, múa sư tử, đấu đồ gia dụng và thuyết trình hát xoan.)

4. People join the procession và make offerings of incense, flowers, fruit & candles.

(Người ta tham gia vào đám rước cùng dâng hương, hoa, trái cây và nến.)

5. Exploring caves.

(Khám phá hang động.)


Task 5. A. Work in pairs. Your teacher is organising a trip. You have two options: going to lớn Huong Pagoda or going to Hung King Temple. You have to decide the following.

(Làm theo cặp. Thầy giáo của em đang tổ chức một chuyến đi. Em bao gồm 2 lựa chọn: đi miếu Hương hoặc là đi Đền Hùng. Em phải ra quyết định như sau.)

1. Which place bởi vì you prefer lớn go to? Explain your choice.

(Nơi nào mình muốn đi hơn? lý giải sự chọn lựa của bạn.)

Example: I prefer lớn go lớn Huong Pagoda because I really want lớn travel along Yen Stream by boat. How about you?

(Ví dụ: Tôi say đắm đi miếu Hương hơn cũng chính vì tôi thực sự mong đi du lịch dọc suối Yến bàng thuyền. Còn bạn thì sao?)

2. What things should you take with you? Why?

(Bạn với theo gì? trên sao?)

Example: I think we should take a bottle of water because we"ll need it when we"re climbing the mountain.

(Ví dụ: Tôi nghĩ về là shop chúng tôi nên mang theo một chai nước bởi vì chúng tôi sẽ đề nghị nó khi shop chúng tôi leo núi.)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. I prefer khổng lồ go to lớn Hung King Temple because it"s one of the most important festivals of the country. Moreover, there are a lot of joyful activities there.

(Mình mê thích đi Đền Hùng hơn vày nó là trong số những lễ hội đặc trưng nhấy của nước ta. Hơn nữa, gồm nhiều hoạt động thú vị ở đó nữa.)

2.

+ In my opinion, we must bring fruits khổng lồ offer Hung Kings. 

(Theo mình, chúng ta phải mang theo hoa trái để dưng lên những Vua Hùng.)

+ I think we should bring snacks because it"s very easy lớn serve. 

(Mình nghĩ chúng ta nên mang món ăn nhẹ vì chưng nó rất dễ để sử dụng.)

+ I think flowers are very necessary because we need lớn offer them to the Buddha. 

(Mình nghĩ về hoa rất đề xuất thiết chính vì chúng ta đề nghị dâng lên Phật.)

+ Incense is indispensable because we need it when we go khổng lồ the pagoda.

(Hương thì bắt buộc thiếu chính vì chúng ta buộc phải nó khi lấn sân vào chùa.)

+ I"d lượt thích to take a camera with me because I want lớn take pictures of the beautiful scenery. 

(Mình hy vọng mang theo một cái máy hình ảnh vì bạn muốn chụp hồ hết bức hình ảnh phong cảnh đẹp.)

+ We need lớn bring trainers because we will climb the mountain. 

(Chúng ta đề xuất mang giầy thể thao bởi vì chúng ta sẽ leo núi.)

+ I think we should also bring an umbrella in case of the rain. 

(Mình nghĩ họ cũng bắt buộc mang theo ô chống trường hòa hợp trời mưa.)


Bài 5b

b. Now report your decisions to the class. Which location is more popular & why?

(Tường thuật đưa ra quyết định của em mang lại lớp. Địa điểm nào phổ cập hơn và do sao?)

*

Phương pháp giải:

+ In my opinion, we must bring fruits to offer Hung Kings. 

(Theo mình, chúng ta phải sở hữu theo hoa trái để dưng lên những Vua Hùng.)

+ I think we should bring snacks because it"s very easy lớn serve. 

(Mình nghĩ chúng ta nên mang món ăn nhẹ vày nó rất giản đơn để sử dụng.)

+ I think flowers are very necessary because we need khổng lồ offer them to the Buddha. 

(Mình nghĩ về hoa rất yêu cầu thiết cũng chính vì chúng ta đề xuất dâng lên Phật.)

+ Incense is indispensable because we need it when we go to lớn the pagoda.

(Hương thì bắt buộc thiếu bởi vì chúng ta đề xuất nó khi bước vào chùa.)

+ I"d lượt thích to take a camera with me because I want lớn take pictures of the beautiful scenery. 

(Mình hy vọng mang theo một mẫu máy ảnh vì mình thích chụp đều bức hình ảnh phong cảnh đẹp.)

+ We need lớn bring trainers because we will climb the mountain. 

(Chúng ta đề nghị mang giầy thể thao cũng chính vì chúng ta vẫn leo núi.)

+ I think we should also bring an umbrella in case of the rain. 

(Mình nghĩ chúng ta cũng yêu cầu mang theo ô phòng trường vừa lòng trời mưa.)

Lời giải bỏ ra tiết:

I prefer khổng lồ go lớn Hung King Temple because it"s one of the most important festivals of the country. Moreover, there are a lot of joyful activities there. In my opinion, we must bring fruits khổng lồ offer Hung Kings. We also should bring snacks because it"s very easy to lớn serve. Flowers are very necessary because we need to offer them to the Buddha. Incense is indispensable because we need it when we go to lớn the pagoda. I"d lượt thích to take a camera with me because I want khổng lồ take pictures of the beautiful scenery. We need to wear trainers because we will climb the mountain. We should also bring an umbrella in case of the rain.

(Mình thích hợp đi Đền Hùng hơn vị nó là một trong những lễ hội đặc biệt nhấy của nước ta. Rộng nữa, bao gồm nhiều hoạt động thú vị ở đó nữa. Chúng ta phải với theo hoa trái để dưng lên những Vua Hùng. Họ nên mang món ăn nhẹ vày nó rất dễ sử dụng. Hoa rất bắt buộc thiết cũng chính vì chúng ta đề xuất dâng lên Phật. Hương thì quan yếu thiếu cũng chính vì chúng ta nên nó khi đi vào chùa. Mình ý muốn mang theo một cái máy hình ảnh vì mình thích chụp phần đa bức ảnh phong cảnh đẹp.

Xem thêm: Thế Nào Là Chùm Sáng Phân Kì Là Chùm Sáng Song Song, Hội Tụ, Phân Kì?

 Chúng ta cần mang giầy thể thao cũng chính vì chúng ta vẫn leo núi. Chúng ta cũng phải mang theo ô chống trường vừa lòng trời mưa.)