Unit 11 Lớp 10 Language Focus

     

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về phong thái phát âm /t/ với /d/, cũng tương tự ôn tập về câu đk loại 3. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần để ý cũng như lí giải giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Unit 11 lớp 10 language focus

*

PRONUNCIATION (Phát âm)

Listen và repeat (Lắng nghe với nhắc lại)

/t//d/

Topic

Toxic

Contain

Plant

Worked

Contamination

Different

Hoped

Difficulty

Invader

Spend

Lived

Documentary

Dependent

Depend

Played

Practise these sentences. (Thực hành đọc các câu sau.)

1. It’s next lớn the restaurant on the third floor.2. They’re on the next counter on your left, dear.3. It’s exactly twenty-two minutes to ten.4. They stayed at home and played cards with the children.5. Sidney and I listened khổng lồ the radio và studied.6. Donald & I had a bad cold, so we decided to stay at home.

GRAMMAR and VOCABULARY (Ngữ pháp cùng từ vựng)

Exercise 1. Complete the following sentences, using the correct size of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng dạng đúng của các động từ trong ngoặc.)

1. If I __had known__ that you were ill last week, I would have gone khổng lồ see you. (Nếu tôi biết tuần trước bạn bé thì tôi đã đi được thăm bạn rồi.)2. I would have bought a new bicycle if I __had had__ enough money. (Tôi sẽ cài một chiếc xe đạp mới ví như tôi gồm đủ tiền.)3. If I had had a motorbike, I __would have gone__ trang chủ immediately. (Nếu tôi gồm xe máy, tôi đã về công ty ngay chớp nhoáng rồi.)4. If he had worked hard, he __would have passed__ his examination. (Nếu anh ấy học tập chăm chỉ, anh ấy vẫn qua kì thi rồi.)5. We __would have enjoyed__ the party better if it had not been so long.

Xem thêm: Các Hình Chiếu Của Hình Cầu Có Đặc Điểm Gì, Hình Cầu Được Tạo Thành Như Thế NàoXem thêm: Cho Phản Ứng : M Chọn Định Nghĩa Đúng Về Chất Khử :, Chất Khử Là Chất Gì

(Chúng ta đã hoàn toàn có thể tận hưởng buổi tiệc vui hơn ví như nó ko lâu đến vậy.)6. He wouldn’t have begun khổng lồ learn Russian if he __had known__ the difficulties. (Anh ấy sẽ không còn học giờ đồng hồ Nga ví như anh ấy biết những trở ngại của nó.)7. If the rain __had stopped__, I would have gone for a walk. (Nếu trời kết thúc mưa, tôi sẽ đi dạo bộ.)8. If you __had called__ him, he would have come. (Nếu bạn gọi anh ấy thì anh ấy đang đi vào rồi.)

Exercise 2. Write a sentence with if for each situation. (Viết một câu với if cho mỗi tình huống.)

1. If the driver in front hadn"t stopped suddenly, the accident wouldn"t have happened. (Nếu tài xế ở phía trước không tạm dừng đột ngột thì vụ tai nạn đang không xảy ra.)2. If I had known that Lam had lớn get up early, I would have woken him up. (Nếu tôi biết Lâm yêu cầu dậy sớm thì tôi đã đánh thức anh ấy dậy rồi.)3. If Hoa hadn"t lent me the money, I wouldn"t have been able to buy the car. (Nếu Hoa không cho tôi mượn tiền thì tôi sẽ không có tác dụng để cài ô tô.)4. If Mary hadn"t been wearing a seat belt, she would have been injured. (Nếu Mary không thắt dây an toàn thì cô ấy đã trở nên thương rồi.)5. If you had had breakfast, you wouldn"t be hungry now. (Nếu ạn đã ăn sáng thì hiện nay bạn dường như không đói.)6. If I had had some money on me, I would have got a taxi. (Nếu tôi có một không nhiều tiền mang theo, tôi sẽ bắt tắc-xi.)

Exercise 3. Use the given information lớn make conditional sentences with if. (Dùng tin tức đã cho để đặt câu điều kiện với if.)

1. If I had been working at the restaurant last night, I would have waited on your table. (Nếu về tối qua tôi làm việc ở quán ăn thì tôi đã phục vụ bàn của bạn rồi.)2. If they had been paying attention, they would have seen the sign marking their exit from the highway. (Nếu họ để ý thì họ đã nhìn thấy biển báo trên phố cao tốc rồi.)3. Carol would have answered the phone if she hadn"t been studying. (Carol đã trả lời điện thoại nếu cô ấy không học bài.)4. If the sun hadn"t been shining, we wouldn"t have gone khổng lồ the beach yesterday. (Nếu mặt trời ko chiếu nắng, hôm qua bọn họ sẽ không đi tới bãi biển.)5. If the music hadn"t been playing loudly at the restaurant, I would have heard everything Mr. Lee said during dinner. (Nếu âm thanh không được nhảy quá khổng lồ ở nhà hàng thì tôi đã nghe được toàn bộ những gì ông Lee nói trong suốt ban đêm rồi.)