Trong Các Khẳng Định Sau Khẳng Định Nào Sai

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong các khẳng định sau, xác minh nào sai?

A. 1 3 4 của 48 bởi 84

B. 25% của 48 bởi 12

C. 4 5 của 125 bằng 120

D.

Bạn đang xem: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai

75% của 16 bởi 12


*

Đáp án là C

*


trong các xác định sau , khẳng định nào đúng , xác minh nào sai . Với xác định sai hãy sửa lại cho đúng:

a) ƯC(12, 24)=1, 2, 3, 4, 6, 8, 12

b)ƯC(36, 12 , 48)= 1, 2, 3, 4, 6, 12

giúp mình với 


Câu 38: Khẳng định nào sau đây sai?

A. Tam giác đều sở hữu ba cạnh bởi nhau.

B. Lục giác đều sở hữu 6 cạnh bằng nhau.

C. Hình thoi có bốn góc bởi nhau.

D. Hình vuông tất cả bốn cạnh bằng nhau.

Câu 39: Tìm toàn bộ các bội của 3 trong những số sau: 4; 18; 75; 124; 185; 258

A. 4; 75; 124 B. 18; 124; 258 C. 18; 75; 258 D. 75; 124; 258

Câu 40: Biết số bị phân chia là 128, yêu quý là 32 số dư bằng 0, vậy số phân tách bằng?

A. 6 B. 4 C. 3 D. 5


Trong các khẳng định sau,khẳng định nào là sai?Hình thoi có:

A.Bốn cạnh bởi nhau

B.Hai đường chéo cắt nhau trên chung điểm của mỗi đường

C.Bốn góc bằng nhau

D.Hai đường chéo cắt nhau

 


Câu 52: vào các xác minh sau xác định nào ĐÚNG?

A.7 là bội của 3 B.4 là mong của -8

C.3 là mong của 5. D.1 là bội của tất cả các số nguyên


Trong các xác định sau, xác minh nào sai.A. ƯC(5,20) = 0; 1; 5​​​​B. ƯC(5,20) = 1; 5C. ƯC(8,12) = 1; 2; 4​​​​D. ƯC(6,9) = 1; 3Câu 35: Tập hợp các ƯC(12,18,24) là.A. 1; 2; 3​​B. 1; 2; 3; 6​​​C. 1; 2; 3; 4​​​D. 1; 2; 3; 4; 6Câu 36: ƯCLN(12,30) là.A. 6​​​​B. 5​​​C. 2​​​D. 10Câu 37: ƯCLN(40, 60) là.A. 40​​​​B. 30​​​C. 20​​​D. 15Câu 38: BCNN(3,4,6) là.A. 72​​​​B. 36​​​C. 12​​​D. 6Giúp mình với nhé


Trong các khẳng định sau, xác minh nào đúng, xác định nào sai ?a) trường hợp hai góc bao gồm số đo cân nhau thì hai góc đó bằng nhau ;b) nếu như hai góc gồm số đo bằng nhau thì hai góc đó trùng nhau ;c) nếu một góc là góc vuông thì số đo góc ấy bởi 90° ;d) Nếu > thì số đo góc xOy lớn hơn số đo góc mAn.

Xem thêm: Nêu Tên,Ký Hiệu Và Đại Lượng Đo Của Công Tơ Điện Là, Đại Lượng Đo Của Đồng Hồ Đo Điện


Giúp Tôi Giải Hết vị trí Này_SOS

ĐỀ BÀI

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) hãy lựa chọn đáp án đúng: Câu 1: Viết gọn tích sau bên dưới dạng một lũy thừa: 7.7.7.7.7.7

A. 75 B. 76 C. 77 D. 78

Câu 2. Tra cứu số thoải mái và tự nhiên n thỏa mãn 4n = 43.45

A. N = 32 B. N = 16 C. N = 8 D. N = 4

Câu 3. Cực hiếm của biểu thức 24 - 30:15 + 13.7 bằng

A. 100 B. 95 C. 105 D. 80

Câu 4. Số tự nhiên x thỏa mãn nhu cầu 3(x + 5) = 33

A. X = 4 B. X = 5 C. X = 6 D. X = 7

Câu 5: trong các xác minh sau khẳng định nào không nên ?

A. 49 + 105 + 399 phân chia hết mang lại 7 B. 18 + 54 + 12 phân chia hết đến 9

C. 84 + 48 + 120 không chia hết đến 8 D. 18 + 54 + 15 không phân chia hết mang đến 9

Câu 6: có tổng M = 75 + 120 + x. Với mức giá trị nào của x bên dưới dây thì M ⋮ 3?

A. X = 7 B. X = 5 C. X = 4 D. X = 12

Câu 7: quý giá thập phân của số La Mã XXVIII là

A. 27 B. 28 C. 29 D. 30

Câu 8: trong số số sau, số như thế nào là mong của 12?

A. 12 B. 8 C. 24 D. 5

Câu 9: trong số số sau, số nào phân tách hết mang đến 2 cơ mà không chia hết mang lại 5?

A. 2141 B. 1345 C. 4620 D. 234

Câu 10: lắp thêm tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức gồm dấu ngoặc là :

Câu 11: đến hình bình hành ABCD tất cả chu vi là đôi mươi cm. Biết độ dài cạnh AB là 6cm. Độ dài BC là

A. 4cm B. 5cm C. 8cm D. 10cm

Câu 12: cho hình bình hành MNPQ. Chọn lời giải ĐÚNG.

A. MN = MP, NQ = PQ B. MN = PQ, NP =MP

C. MN=MQ, NP = PQ D. MN = PQ, NP = MQ

Câu 13: Tam giác MNP đều có cạnh MN = 7cm, NP cùng MP gồm độ dài bởi bao nhiêu?

A. NP = 7cm, MP = 6cm B. NP = 6 cm, MP = 7 cm

C. NP = 7 cm, MP = 7 cm D. NP = 6 cm, MP = 6 cm

Câu 14: hình vuông có chu vi là 24m, cạnh của hình vuông vắn bằng

A. 6m B. 4m C. 5m D. 3m

II. Tự luận: (6 điểm)

Bài 1(1,5 điểm): triển khai phép tính hợp lí nếu bao gồm thể:

a) 65 – 3. 20 b) 45. 23 + 45. 77 – 2022o c) 20 – <30 – (5 - 1)2>

Bài 2(1,5 điểm): search số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a) x + 7 = 9 b) 125 – 3.(x + 9) = 77 c) 32.3x = 81

Bài 3(1 điểm): trong thời điểm tháng 9 nhà của bạn Nam dùng hết 120 số điện. Hỏi nhà của bạn Nam đề xuất trả hết từng nào tiền điện, biết giá năng lượng điện được vẻ ngoài như sau:

- chi phí cho 50 số trước tiên là: 1 678 đồng/ 1 số.

- chi phí cho 50 tiếp theo sau (từ số 51 mang đến số 100) là: 1 734 đồng/ 1 số.

- giá bán cho 100 tiếp theo (từ số 101 đến số 200) là: 2 014 đồng/ 1 số.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 10 Lớp 6 Our Houses In The Future, Giải Getting Started

Bài 4(1,5 điểm):

Một phòng họp hình chữ nhật bao gồm các size như hình vẽ. Hiểu được cứ 5m2 người ta xếp vào kia 4 loại ghế làm thế nào để cho đều nhau và bí mật phòng họp.