Trắc Nghiệm Sử 10 Bài 31

     

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10 bài 31 (có đáp án): cách mạng tứ sản Pháp cuối nắm kỉ XVIII (phần 3)

Câu 21.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 10 bài 31

tháng 0 – 1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập quyền ách thống trị của thống trị tư sản dưới hình thức

A.Quân nhà lập hiến

B.Dân chủ

C.Cộng hòa tư sản

D.Dân chủ tứ sản

Hiển thị đáp án

Câu 22. hành vi phản bội sơn hà của vua Lui XVI thể hiện thông qua việc

A.Xúi giục bọn phản động nổi loạn

B.Câu kết với phong loài kiến nước ngoài chuẩn bị tấn công nước Pháp

C.Âm mưu khôi phục chế độ chuyên chế và hiếm hoi tự phong kiến

D.Phê chuẩn chỉnh Hiến pháp

Hiển thị đáp án

Câu 23. Lực lượng lên gắng quyền lãnh đạo giải pháp mạng tính từ lúc sau ngày 10 – 8 – 1792 là

A.Đại tư sản (phái Lập hiến)

B.Quý tộc tứ sản hóa

C.Tư sản công thương nghiệp (phái Girôngđanh)

D.Tư sản vừa và bé dại (phái Girôngđanh)

Hiển thị đáp án

Câu 24. Phái Girôngđanh trong cách mạng Pháp đã

A.Giải quyết được sự việc ruộng đất mang lại nông dân

B.Xử tử vua Lui XVI, tùy chỉnh cấu hình chế độ cộng hòa

C.Ban hành cơ chế phổ thông đầu phiếu cho tất cả mọi công dân

D.Chiến chiến thắng thù vào giặc ngoài

Hiển thị đáp án

Câu 25. Ngày 2 – 6 – 1793 khắc ghi sự kiện

A.Vua Lui XVI bị xử tử

B.Cách mạng tư sản Pháp đã đạt mức đỉnh cao

C.Phái Giacôbanh lên vậy quyền lãnh đạo bí quyết mạng

D.Hiến pháp bắt đầu được thông qua, tuyên ba Pháp là nước cộng hòa

Hiển thị đáp án

Câu 26.

Xem thêm: Câu Tục Ngữ Sau Ý Nói Gì? " Nước Lã Mà Vã Nên Hồ, Tay Không

Ý nào không hẳn là biện pháp mà tổ chức chính quyền của Rôbespie đang thực hiện để đưa nước Pháp thừa qua cơn hiểm nghèo?

A.Xử tử vua và vợ vì tội bội phản quốc

B.Giải quyết sự việc ruộng đất mang đến nông dân

C.Ban bố quyền dân nhà rộng rãi, xóa bỏ bất bình đẳng về đẳng cấp

D.Thông qua nhan sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”

Hiển thị đáp án

Câu 27. Nền cộng hòa thứ nhất ở Pháp được thiết lập khi nào?

A.Giai cấp tư sản Pháp giành được chủ yếu quyền

B.Phái Lập hiến làm việc Pháp nắm thiết yếu quyền

C.Phái Girôngđanh nắm bao gồm quyền

D.Phái Giacôbanh nắm thiết yếu quyền

Hiển thị đáp án

Câu 28. Cách mạng Pháp đạt mức đỉnh cao lúc nào?

A.Giai cấp bốn sản Pháp giành được chính quyền

B.Giai đoạn phái Lập hiến sống Pháp nắm bao gồm quyền

C.Giai đoạn phái Girôngđanh nắm thiết yếu quyền

D.Giai đoạn phái Giacôbanh nắm thiết yếu quyền

Hiển thị đáp án

Câu 29. Động lực đưa bí quyết mạng Pháp cách tân và phát triển tới đỉnh cao là

A.Giai cấp tư sản

B.Quần chúng nhân dân

C.Phái Giacôbanh

D.Lực lượng quân đội bí quyết mạng

Hiển thị đáp án

Câu 30. Ý nào không thỏa đáng để phân tích và lý giải vì sao quy trình phái Giacôbanh nắm chính quyền, cách mạng Pháp đạt tới mức đỉnh cao?

A.Giải quyết vụ việc ruộng đất cho nông dân

B.Xóa vứt hoàn toàn cơ chế phong kiến

C.Chiến chiến thắng thù vào giặc ngoài, đảm bảo nền chủ quyền dân tộc

D.Giải quyết triệt để những nhiệm vụ của một biện pháp mạng bốn sản

Hiển thị đáp án

Câu 31. Ý làm sao không phản chiếu đúng ý nghĩa của bí quyết mạng Pháp cuối cầm cố kỉ XVIII là

A.Lật đổ cơ chế phong kiến siêng chế, đưa thống trị tư sản lên cố quyền

B.Xóa bỏ những trở mắc cỡ trên nhỏ đường trở nên tân tiến của nhà nghĩa tư bản

C.Đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ và củng thay của chủ nghĩa tư phiên bản trên rứa giới

D.Mở ra thời đại chiến thắng và củng cố gắng của nhà nghĩa tư bản trên vắt giới

Hiển thị đáp án

Câu 32.

Xem thêm: Top 15 Đỉnh Núi Nào Cao Nhất Việt Nam Hút Giới Xê Dịch, Ngọn Núi Nào Cao Nhất Việt Nam

Đoạn trích sau về nhận xét của hồ Chí Minh đối với Cách mạng Pháp cuối cụ kỉ XVIII: “Cách mệnh Pháp là …….cách mệnh bốn bản,………tiếng là cùng hòa cùng dân chủ, kì thực trong thì nó tước đoạt lục công nông, ngoài thì nó áp bức trực thuộc địa. Phương pháp mệnh đang 4 lần rồi, mà lúc bấy giờ công nông Pháp hẵng còn cần mưu biện pháp mệnh lần tiếp nữa mới hòng ra khỏi vòng áp bức”.

Nội dung đoạn trích chứng tỏ

A.Cách mạng bốn sản Pháp cuối nuốm kỉ XVIII chưa thành công

B.Hạn chế của biện pháp mạng tứ sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

C.Mặt trái của chủ nghĩa tư phiên bản

D.Gồm toàn bộ các ý trên

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục cấp 3