Toán 6 Bài 11 Ước Chung Ước Chung Lớn Nhất

     
Trả lời thắc mắc luyện tập, vận dụng, chuyển động trang 44, 45, 46 SGK Toán 6 KNTT. Giải bài bác 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 trang 48 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài xích 11. Ước chung. Ước chung lớn nhất – Chương 2 Tính phân chia hết trong tập hợp các số từ nhiên

Hoạt hễ 1 trang 44 SGK Toán 6 KNTT

Tìm các tập hợp Ư(24) cùng Ư(28).

Bạn đang xem: Toán 6 bài 11 ước chung ước chung lớn nhất

Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Ư(28) = 1; 2; 4; 7; 14; 28

Hoạt cồn 2

Gọi ƯC(24, 28) là tập hợp những số vừa là cầu của 24, vừa là ước của 28. Hãy viết tập vừa lòng ƯC(24, 28).

ƯC(24; 28) = 1; 2; 4

Hoạt hễ 3

Tìm số lớn số 1 trong tập ƯC(24, 28).

Số lớn số 1 trong ƯC(24; 28) là 4

Câu hỏi trang 45 SGK Toán 6 KNTT

Tìm ƯCLN(90, 10).

– kiếm tìm Ư(90) cùng Ư(10) => ƯC(90, 10)

– ƯCLN(90, 10) là số lớn số 1 trong tập thích hợp ƯC(90, 10).

Ư(90) = 1; 2; 3; 5; 9; 10; 18; 30; 45; 90

Ư(10) = 1; 2; 5; 10

=> ƯC(90, 10) = 1; 2; 5; 10

=> ƯCLN(90, 10) = 10

Luyện tập 1 trang 45 Toán 6 kết nối tri thức

Bố tất cả 12 trái bóng greed color và 15 trái bóng màu sắc đỏ. Bố hy vọng chia số bóng mang đến ba anh em Việt, Hà và Nam đều giống hệt gồm cả bóng màu xanh và bảng color đỏ. Hỏi bố có thực hiện được điều ấy hay không?

Ta có: 3 ∈ Ư(12); 3 ∈ Ư(15)

Nên 3 ∈ ƯC(12; 15)

Do đó bố có thể chia số bóng mang đến ba đồng đội Việt, Hà và Nam đông đảo như nhau.

Vận dụng 1

Tuần này lớp 6A với 6B bao gồm 40 học viên nữ và 36 học viên nam được phân công đi thu lượm rác làm sạch bờ biển khơi ở địa phương. Nếu phân tách nhóm sao cho số học sinh nam với nữ trong những nhóm đều nhau thì:

a) có thể chia được thành bao nhiều nhóm học sinh?

b) hoàn toàn có thể chia những nhất từng nào nhóm học sinh?

– Số nhóm rất có thể chia được là ước bình thường của 36 cùng 40.

– Số nhóm có thể chia nhiều nhất là ƯCLN của 36 cùng 40.

a) hotline x là số nhóm học sinh chia được ((x in mathbbN^*))

Khi kia x ∈ ƯC(36; 40)

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(40) = 1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40

=> x ∈ 1; 2; 4

b) Số đội chia được không ít nhất là ƯCLN(36; 40) = 4.

Câu hỏi 1 trang 46

Tìm ƯCLN(45, 150), biết 45 = 32.5 cùng 150 = 2.3.52.

– chọn ra các thừa số nhân tố chung;

– Lập tích các thừa số vẫn chọn, mỗi thừa số mang với số mũ nhỏ nhất. Tích chính là ƯCLN phải tìm.

ƯCLN(45, 150) = 3.5 = 15.

Câu hỏi 2


Quảng cáo


Biết ƯCLN(75, 105) = 15, hãy kiếm tìm ƯC(75, 105).

ƯC là mong của ƯCLN.

ƯC(75, 105) = Ư(15) = 1; 3; 5; 15.

Luyện tập 2 trang 46 Toán 6 KNTT

Tìm ƯCLN(36, 84).

36 = 22.32

84 = 22.3.7

Ta thấy 2 và 3 là các thừa số nguyên tố phổ biến của 36 cùng 84. Số mũ nhỏ tuổi nhất của 2 là 2, số mũ nhỏ tuổi nhất của 3 là 1 trong nên

ƯCLN(36; 84) = 22.3 = 12.

Vận dụng 2

Một đại đội bộ binh có cha trung đội trung nhóm I gồm 24 chiến sĩ, trung đội II bao gồm 28 chiến sĩ, trung đội III tất cả 36 chiến sĩ. Trong cuộc diễu binh, cả bố trung đội buộc phải xếp thành các hàng dọc đa số nhau mà không có chiến sĩ nào trong mỗi trung đội bị lẻ hàng. Hỏi rất có thể xếp được không ít nhất từng nào hàng dọc?

Số sản phẩm dọc các nhất rất có thể xếp được là ƯCLN(24; 28; 36).

Số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là ƯCLN(24; 28; 36)

Ta có:

24 = 23.3

28 = 22.7

36 = 22.32

Ta thấy 2 là vượt số nguyên tố phổ biến của 24; 28 cùng 36. Số mũ bé dại nhất của 2 là 22 phải ƯCLN(24; 28; 36) = 4

Vậy hoàn toàn có thể xếp được 4 hàng dọc.

Thử thách nhỏ trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vào ngày sản phẩm Bảy, cô Lan tổ chức triển khai cho học viên đi tham quan Bảo tàng dân tộc học. Các học viên đóng tiền download vé, từng em một vé. Số chi phí cô Lan thu được từng ngày một được lưu lại ở bảng bên.

a) Hỏi số tiền để mua một vé (giá vé được tính theo đơn vị nghìn đồng) rất có thể là bao nhiêu, biết giá chỉ vé lớn hơn 2 000 đồng?

b) gồm bao nhiêu học viên tham gia chuyến đi, biết số học viên trong lớp trong khoảng từ 20 đến 40 người?

 

a) điện thoại tư vấn giá chi phí 1 vé là x (nghìn đồng; x > 2,(x in mathbbN)).

Ta có (x in )ƯC(56; 28; 42; 98).

Xem thêm: Gió Mùa Mùa Đông Ở Đông Nam Á Thổi Từ A, Gió Mùa Mùa Đông Ở Đông Nam Á Thổi Từ B

Ta có: 56 = 23.7; 28 = 22.7; 42 = 2.3.7; 98 = 2.72

=> ƯCLN(56; 28; 42; 98) = 2.7 =14.


Quảng cáo


=> ƯC(56; 28; 42; 98) = 1; 2; 7; 14.

Mà x > 2 đề nghị (x in )7; 14.

Vậy tầm giá 1 vé hoàn toàn có thể là 7 000 đồng hoặc 14 000 đồng.

b)

Tổng số tiền cô Lan nhận được là: 56 000 + 28 000 + 42 000 + 98 000 = 224 000 đồng

TH1: Số HS tham gia chuyến đi là: 224 000 : 7 000 = 32 học sinh (thỏa mãn).

TH2: Số HS tham gia chuyến hành trình là: 224 000 : 14 000 = 16 học sinh (loại).

Vậy số học sinh tham gia chuyến đi là 32 HS

Câu hỏi 3

Phân số (frac1610) sẽ là phân số tối giản chưa? trường hợp chưa, hãy rút gọn gàng về phân số về tối giản.

Nếu tử và mẫu của phân số đã cho có ước bình thường thì phân số chưa tối giản, nếu không tồn tại ước bình thường thì phân số đã

Phân số đã cho chưa về tối giản.

(frac1610 = frac16:210:2 = frac85).

Luyện tập 3

Rút gọn về phân số về tối giản: a) (frac9027); b) (frac50125).

Chia cả tử và mẫu của phân số phải rút gọn gàng cho mong chung lớn nhất của tử cùng mẫu.

a) (frac9027 = frac90:927:9 = frac103)

b) (frac50125 = frac50:25125:25 = frac25)

Giải bài bác 2.30 trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm tập thích hợp ước bình thường của:

a) 30 và 45 b) 42 cùng 70.

a) Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

Vậy ƯC(30; 45) = 1; 3; 5; 15

b) Ư(42) = 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

Ư(70) = 1; 2; 5; 7; 10; 14; 35; 70

Vậy ƯC(30; 45) = 1; 2; 7; 14.

Bài 2.31 Toán 6 trang 48

Tìm ƯCLN của nhì số:

a) 40 và 70; b) 55 cùng 77.

Các bước tìm ƯCLN của nhì hay nhiều số to hơn 1:

– phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

– chọn ra những thừa số thành phần chung;

– Lập tích những thừa số vẫn chọn, mỗi thừa số mang với số mũ nhỏ dại nhất. Tích sẽ là ƯCLN bắt buộc tìm.

a) Ta có: 40 = 23.5; 70 = 2.5.7

Vậy ƯCLN(40; 70) = 2.5 = 10

b) Ta có: 55 = 5.11; 77 = 7.11

Vậy ƯCLN(55; 77) = 11.

Bài 2.32 Toán lớp 6

Tìm ƯCLN của:

a) 22. 5 cùng 2. 3. 5

b) (2^4. 3; 2^2.3^2. 5) cùng (2^4.11.)

a) 22.5 với 2.3.5

Ta thấy 2 và 5 là vượt số yếu tắc chung. Số mũ nhỏ dại nhất của 2 là 1 trong những và số mũ nhỏ dại nhất của 5 là 1 nên ƯCLN cần tìm là 2.5 = 10

b) 24.3; 22.32.5 và 24.11

Ta thấy 2 là quá số yếu tắc chung. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 22 nên

ƯCLN buộc phải tìm là 22 = 4

Bài 2.33 Toán 6 trang 48

Cho nhì số a = 72 cùng b = 96.

a) đối chiếu a cùng b ra vượt số nguyên tố;

b) tra cứu ƯCLN(a, b), rồi tìm kiếm ƯC(a, b).

a) a = 72 = 23.32

b = 96 = 25.3

b) Ta thấy 2 với 3 là các thừa số thông thường của 70 cùng 96. Số mũ bé dại nhất của 2 là 3 cùng số mũ nhỏ dại nhất của 3 là 1 trong nên

ƯCLN(72; 96) = 23.3 = 24

ƯC(a, b) = Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24.

Bài 2.34 trang 48 SGK Toán 6

Các phân số sau đang là phân số về tối giản chưa? nếu chưa, hãy rút gọn gàng về phân số tối giản:

a) (frac5085;) b) (frac2381).

Xem thêm: Trong Mạch Khuếch Đại Điện Áp Dùng Oa Phụ Thuộc Vào? Bài 8: Mạch Khuếch Đại

Nếu tử và mẫu của phân số đã cho gồm ước chung lớn nhất khác 1 thì phân số chưa buổi tối giản, nếu tất cả ước chung lớn số 1 bằng 1 thì phân số đã về tối giản.