TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT

     

Bài tập Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất được thitbohitachi.vn khuyên bảo giúp các học sinh luyện tập về dạng bài bác tính nhanh. Hy vọng tài liệu này giúp những em học sinh tự củng núm kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất lớp 2, tính bằng phương pháp thuận tiện duy nhất lớp 3, tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất lớp 4, tính bằng cách thuận tiện độc nhất vô nhị lớp 5. Mời các em cùng những thầy cô tham khảo.

Tính bằng cách thuận tiện tuyệt nhất là gì?
Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất

Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất vô nhị là việc vận dụng các đặc điểm của phép cộng, phép nhân, … vào bài toán giải việc tính cực hiếm của biểu thức một giải pháp nhanh, hợp lý và chính xác nhất.

phương pháp tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất

Quy tắc 1: Nhóm những số trong biểu thức thành từng nhóm tất cả tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

Quy tắc 2: Phép cộng các số tương tự nhau được màn biểu diễn bằng phép nhân

Quy tắc 3: vận dụng các đặc thù của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia

Nhân một vài với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x cNhân một vài với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x cMột tổng chia cho một số: (a + b) : c = a : c + b : cMột số trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 5: vận dụng các tính chất với các số sệt biệt

Các đặc điểm đó là:

0 nhân với 1 số: 0 x a = a x 0 = 00 chia cho một số: 0 : a = 01 nhân với cùng một số: 1 x a = a x 1 = aChia một trong những cho 1: a : 1 = a

Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo thêm bí quyết giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2


Lời giải:

98 + 3 + 97 + 2

= 98 + 2 + 97 + 3

= (98 + 2) + (97 + 3)

= 100 + 100

= 200


Tính bằng cách thuận tiện tuyệt nhất 4 x 125 x 25 x 8


Tham khảo thêm biện pháp giải chi tiết: 4 x 125 x 25 x 8


Lời giải:

4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8)

= 100 x 1000

= 100000


Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo thêm bí quyết giải chi tiết: 142 x 12 + 142 x 18


Lời giải:

142 x 12 + 142 x 18

= 142 x (12 + 18)

= 142 x 30

= 142 x 3 x 10

= 426 x 10

= 426


Tính bằng cách thuận tiện duy nhất 54 : 6 + 72 : 6


Lời giải:

54 : 6 + 72 : 6

= (54 + 72) : 6

= 126 : 6

= 21


Tính bằng phương pháp thuận tiện duy nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo thêm giải pháp giải chi tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20
Xem thêm: More And More Investors Are Pouring _______ Money Into Food And Beverage Start

Lời giải

1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

= 10 + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 20

= 10 + 20 + đôi mươi + 20 + đôi mươi + đôi mươi + 20 + đôi mươi + 20 + 20 + 20

= 10 + đôi mươi x 10

= 10 + 200

= 210


Bài tập tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất

Bài 1: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng cách thuận một thể nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:


237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 - 476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 - 376 + 3425 - 425

3576 - 4037 - 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 - 39 x 365

22 x 413 - 22 x 13

Bài 6: Tính bằng cách thuận luôn thể nhất:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

-----

Ngoài dạng bài tập Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất, những em học viên có thể đọc thêm các dạng toán không giống được thitbohitachi.vn đăng tải. Cùng với phiếu bài bác tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kĩ năng giải đề và làm cho bài giỏi hơn. Chúc các em học tập tốt!


Chia sẻ bởi:
*
Ma Kết
(64 lượt)
Lượt xem: 30.968
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần


Xem thêm: Chất Có Tính Oxi Hóa Nhưng Không Có Tính Khử Là A, Chất Có Tính Oxi Hoá Nhưng Không Có Tính Khử Làa

Bản quyền ©2022 thitbohitachi.vn