TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 7 A CLOSER LOOK 2

     

Phần A closer look 2 sẽ giúp bạn học tập ôn tập ngữ pháp câu điều kiện loại 1 và nhiều loại 2 thông qua các bài bác tập thực hành thực tế và trò chơi vui nhộn theo chủ đề "pollution" (ô nhiễm). Phần này cũng trở thành cung cấp thêm một trong những từ vựng quan tiền trộng. Nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A closer look 2 – Unit 7: Pollution

Grammar

Conditional sentences - type 1 (Câu điều kiện - loại 1)

Loại câu đk này diễn tả điều kiện hoàn toàn có thể hoặc ko thể thực hiện trong tương lai.Cấu trúc của câu đk loại 1: If + s + V (simple present), s + will/won’t + V (bare infinitive)Thì lúc này đơn được dùng trong mệnh đề if.Thì sau này đơn được dùng trong mệnh đề chính.Những cồn từ khuyết thiếu khác rất có thể dùng trong mệnh đề bao gồm (may/might/can...).

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 7 a closer look 2

Ex:

If I have the money, I will buy a big house. (Nếu tôi tất cả tiền, tôi sẽ mua một căn nhà lớn.)I will be late for work if you don’t drive faster. (Tôi vẫn bị trễ làm nếu như bạn không lái xe cấp tốc lên.)If you want lớn pass the exam, you must study harder. (Nếu bạn có nhu cầu thì đỗ, chúng ta phải học hành chịu khó hơn.)

Conditional sentences - Type 2 (Câu đk - nhiều loại 2)

Câu đk loại 2 biểu đạt điều kiện không có thật thường xuyên được dùng để làm nói lên sự tưởng tượng của bạn nói (điều kiện ko thể xẩy ra ở lúc này hoặc làm việc tương lai).Cấu trúc: If + s + V(past simple), s + would/could/might + verb (bare infinitive

(“could” có thể dùng sinh sống mệnh đề chính, mệnh đề if hoặc cả hai.) 

Ex:

If I were you, I would buy that bicycle. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cài đặt chiếc xe đạp đó.)If I became rich, I would spend all my time travelling. (Nêu tôi giàu, tôi sẽ dành tất cả thời gian để đi du lịch.)If my dog could talk, he would/could tell me what he wants. (Nếu con chó của tôi nói cách khác chuyện, nó vẫn nói mang lại tôi biết nó ước ao những gì.)

Lưu ý: vào mệnh đề không có thật ở hiện nay tại, chúng ta có thay dùng were cụ cho was trong tất cả các ngôi trong mệnh đề if.

1. Put the verbs in the brackets into the correct form.(Đặt đa số động từ vào ngoặc 1-1 vào đúng hình thức.)

Giải:

If we recycle more, we will help the earth. (Nếu bọn họ tái chế những hơn; chúng ta sẽ góp Trái đất.)Factories won’t dump waste into rivers if the goverment fines them heavily. (Những bên máy sẽ không xả hóa học thải vào sông nếu cơ quan chỉ đạo của chính phủ phạt họ khôn xiết nặng.)If people travel to lớn work by bus, there will be fewer fumes. (Nếu fan ta đi làm việc bằng xe buýt, đang ít tất cả khí thải xe khá hơn.)We will save thousands of trees if we don’t waste paper. (Chúng ta đã cứu hàng vạn cây nếu bọn họ không lãng phí giấy.)If we use water carefully, more people will have fresh water. (Nếu bọn họ sử dụng nước cẩn thận, ngày càng có tương đối nhiều người có nước sạch.)

2. Combine each pair of sentences khổng lồ make a conditional sentence type 1.(Kết hợp phần đa cặp câu để làm thành câu đk loại 1)

Giải:

Students will be aware of protecting the environment if teachers teach environmental issues at school. (Học sinh đã nhận thức việc bảo đảm an toàn môi trường nếu cô giáo dạy phần đa vấn đề môi trường ở trường.)When light pollution happens, animals will change their behaviour patterns. (Khi độc hại ánh sáng xẩy ra sẽ biến đổi kiểu ứng xử của chúng.)The levels of radioactive pollution will decrease if we switch from nuclear power lớn renewable esaerzy axares. (Mức độ độc hại phóng xạ sẽ sút nếu họ thay năng lượng hạt nhân bằng nguồn năng lượng tái sinh.)If the water temperature increases, some aquatic creatures will be unable khổng lồ reproduce. (Nếu ánh nắng mặt trời nước tăng, vài sinh đồ dùng dưới nước sẽ không thể sinh sản.)People will get more disease if the water is contaminated. (Người ta bị bệnh càng các nếu nước bị truyền nhiễm dộc.)

3. Match if clause in A with a suitable main clause in B.(Nối mệnh đề if vào phần A cùng với mệnh đề chính trong phần B.)

Giải:

If I were you, I would look for a new place lớn live. (Nếu tôi là bạn, tôi đã tìm một nơi new để sống.)If Lan wasn’t ill, she would join our tree planting activity.

Xem thêm: Phát Triển Mạnh Mẽ Lực Lượng Sản Xuất, Phát Triển Lực Lượng Sản Xuất Ở Việt Nam

(Nếu Lan không trở nên bệnh, cô ấy đang tham gia chuyển động trồng cây của bọn chúng ta.)If there were fewer cars on the road, there would be less pollution. (Nếu gồm ít xe tương đối trên đường, sẽ sở hữu ít ô nhiễm.)If people really cared about environment, they wouldn’t dump waste into the lake.

Xem thêm: Tất Cả Trường Hợp Nào Sau Đây Đều Là Chất ? Tất Cả Các Trường Hợp Nào Sau Đây Đều Là Chất

(Nếu tín đồ ta thiệt sự đon đả về môi trường, họ sẽ không thải hóa học thải vào hồ.)If there was no fresh water in the world, what would happen? (Nếu không có nước sạch trên vậy giới, điều gì đang xảy ra?)

4. Put the verbs in brackets into the correct form. (Đặt phần nhiều động từ ngoặc solo thành bề ngoài đúng.)

Giải:

If you were the president, what would you do to help the environment. (Nếu các bạn là tổng thống, các bạn sẽ làm gì để giúp môi trường?)They get sick so often. If they exercised more, they would be healthier. (Họ bị bệnh rất hay xuyên. Ví như họ rèn luyện nhiều hơn, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.)If I had one million US dollars, I would build more parks in our city. (Nếu tôi có một triệu đô la Mỹ, tôi sẽ xây dựng thêm khu dã ngoại công viên trong thành phố chúng ta.)Ngoc’s mother is unhappy. If Ngoc tidied her room every day, her mother wouldn’t be so upset. (Mẹ Ngọc ko vui. Giả dụ Ngọc vệ sinh phòng cô ấy mỗi ngày, bà bầu cô ấy sẽ không bực bội như vậy.)There isn’t a garden at our house. If there were, we would grow vegetables. (Không tất cả một quần thể vườn ở trong nhà chúng tôi. Nếu như có, công ty chúng tôi sẽ trồng rau.)

5. Write a conditional sentence type 2 for each situation. (Viết loại câu điều kiện loại 2 cho từng tình huống, như trong ví dụ.)

Giải:

If people didn’t rubbish in the street, it would look attractive. (Nếu tín đồ ta không xả rác trên đường, nó vẫn trông say đắm hơn.)If there weren’t so many billboards in our city, people could enjoy the view. (Nếu không tồn tại quá các bảng hiệu trên phố phố, bạn ta có thể tận hưởng trọn được quang quẻ cảnh.)If there wasn’t so much light in the city at night, we could see the stars clearly.(Nếu không có quá nhiều ánh nắng trong thành phố vào ban đêm, chúng ta cũng có thể thấy những ngôi sao sáng thật rõ.)If we didn’t turn on the heater all the time, we wouldn’t have to lớn pay three million dong for electricity a month. (Nếu họ không nhảy máy ổn định suốt ngày, bọn họ sẽ không trả 3 triệu đ cho tiền điện một tháng.)If the karaoke bar doesn’t make so much noise almost every night, the residents wouldn’t complain to its owner. (Nếu tiệm karaoke không khiến nhiều giờ đồng hồ ồn từng đêm, fan dân sẽ không kêu than chủ của nó.)She wouldn’t have a headache after work every day if she didn’t work in a noisy office. (Cô ấy sẽ không xẩy ra đau đầu sau khi làm việc từng ngày nếu cô ấy không thao tác làm việc ở một văn phòng công sở ồn ào.)

6. Chain Game: Trò đùa nối kết

Giải:

Làm câu hỏi theo nhóm. Học sinh A bước đầu với câu đk loại 1 hoặc một số loại 2. Học viên B thực hiện câu cuối của học sinh a để bước đầu câu của anh ấy. Học viên c có tác dụng tương tự. Tiếp tục trò chơi cho đến khi thầy giáo bảo ngừng.

A: If each person plats a tree, there will be a lot of trees. (Nếu mỗi cá nhân trồng 1 chiếc cây, sẽ có không ít cây.)B: If there are a lot of trees, the air will be cleaner. (Nếu có khá nhiều cây, ko khí sẽ sạch hơn.)C: If the air is cleaner, fewer people will be ill. (Nếu không khí không bẩn hơn, đang ít bạn bị bệnh.)D: If there were fewer people ill, the world would be happier. (Nếu gồm ít người nhỏ hơn. Thì quả đât sẽ niềm hạnh phúc hơn.)