Tiếng anh lớp 6 chân trời sáng tạo

     

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Language Focus trang 91

thitbohitachi.vn biên soạn giải thuật bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Language Focus trang 91 sách Chân trời trí tuệ sáng tạo hay nhất, cụ thể sẽ giúp học sinh dễ ợt làm bài bác tập tiếng Anh 6.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 chân trời sáng tạo

*

1( trang 91 giờ Anh 6) Look at the questions about Robert Wadlow in the text on page 90 again and complete the table. Which word is in all the question?

(Xem lại các thắc mắc về Robert Wadlow trong phần văn bạn dạng ở trang 90 và kết thúc bảng. Từ làm sao trong toàn bộ các câu hỏi?)

*

Đáp án

1.Did

2. Have

3. He

4.How

5. People

6. Did

7.die

The word “did” is in all the questions

2( trang 91- giờ đồng hồ anh 6) Order the words to lớn make past simple questions. There is one extra word in each sentence

(Sắp xếp những từ để sinh sản các câu hỏi đơn giản trong vượt khứ. Có một tự thừa trong mỗi câu)

*

Đáp án

1. Did you grow up here?

2. Where did he live?

3. Did he get a job

4. How did they travel?

5 When did he finish?

Hướng dẫn dịch

1. Chúng ta đã bự lên sống đây?

2. Anh ấy sống làm việc đâu?

3. Anh ấy đã kiếm được việc làm cho chưa

4. Họ đã đi phượt như thay nào?

5 khi nào anh ta trả thành?

3( trang 91 tiếng Anh 9) Read the information about a Vietnamese scholar Le Quy Don. Write questions using the words in blue

(Đọc tin tức về một học tập giả nước ta Lê Quý Đôn. Viết thắc mắc sử dụng các từ màu xanh )

*

Hướng dẫn làm bài

1. When did he live?

2. Who was he?

3. Where did he go khổng lồ in 1790?

4. Was he the principle of the National University situated in the Van Mieu in Hanoi?

5.

Xem thêm: Công Thức Cắt May Cơ Bản Cho Thợ Mới Vào Nghề, Công Thức Cắt May Quần Áo Cơ Bản

Did he have many works of the old Vietnamese literature?

6. How old was he when he passed away?

7. What do they vị in many places in Vietnam?

Hướng dẫn dịch

1. Anh ấy sống lúc nào?

2. Anh ta là ai?

3. Anh ấy đã đến đâu vào năm 1790?

4. Ông liệu có phải là nguyên tắc của Đại học giang sơn đặt trên Văn Miếu hà nội thủ đô không?

5. Ông đã có rất nhiều tác phẩm của văn học nước ta cũ?

6. Ông ấy mất năm từng nào tuổi?

7. Họ làm những gì ở nhiều nơi trên tổ quốc Việt Nam?

4( trang 91 tiếng Anh 6) Look at the paragraph. Complete the parts in xanh with your ideas. Then work in pairs. Ask questions (a maximum of twenty) to lớn find the information in your partner’s paragraph. You can only answer “Yes, I did” or “ No, I didn’t”

(Nhìn vào đoạn văn. Xong các phần bằng màu xanh lá cây với ý tưởng của bạn. Sau đó làm việc theo cặp. Đặt câu hỏi (tối nhiều là nhì mươi câu) nhằm tìm tin tức trong đoạn văn của đối tác của bạn. Chúng ta chỉ hoàn toàn có thể trả lời "Có, tớ vẫn làm" hoặc "Không, tớ sẽ không")

*

Hướng dẫn làm cho bài

Last weekend, I went to lớn Nha Trang and went to lớn a lot of famous places. Then we had dinner with my family in a sea- food restaurant. We also went khổng lồ the concert of my favorite singer.

Xem thêm: Cơ Quan Nào Dưới Đây Không Thuộc Hệ Tiêu Hóa ? Cơ Quan Nào Dưới Đây Không Thuộc Hệ Tiêu Hóa

Hướng dẫn dịch

Cuối tuần rồi, bản thân đi Nha Trang với đi khôn xiết nhiều địa điểm nổi tiếng. Sau đó, bọn chúng tớ bữa ăn với mái ấm gia đình tớ vào một quán ăn hải sản. Bọn chúng tớ cũng đang đi tới xem buổi hòa nhạc của ca sĩ yêu dấu của tớ.

5 ( trang 91 tiếng Anh 6) Complete the questions with the past simple size of the verbs. Then ask & answer the questions with a partner

(Hoàn thành các câu hỏi với dạng 1-1 quá khứ của đụng từ. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn)