A closer look 1 unit 8 lớp 8 sgk trang 18 sách mới

     

1. Write the names for the people who belong khổng lồ these places. Then listen and repeat the words – Viết tên cho tất cả những người thuộc gần như nơi sau. Sau đó nghe cùng lặp lại các từ.

Bạn đang xem: A closer look 1 unit 8 lớp 8 sgk trang 18 sách mới

Gợi ý: 

Country – khu đất nước 

People – bé người

1. The USA

2. England

3. Scotland

4. Wales

5. Ireland

6. Canada

7. Australia

8. New Zealand

⇒ the Americans

⇒ the English

⇒ the Scottish

⇒ the Welsh

⇒ the Irish

⇒ the Canadians

⇒ the Australians

⇒ the New Zealanders

2. Changes the words into a noun (N), an adjective (A) or a verb (V) – chuyển đổi những trường đoản cú thành một danh từ (N), một tính từ bỏ (A) hoặc một đụng từ (V)

Gợi ý: 

1. Historic – định kỳ sử⇒ N = history
2. Symbol – Biểu tượng⇒ V = symbolise
3. Legend – Truyền thuyết ⇒ A = legendary
4. Iconic – mang tính ⇒ N = icon
5. Spectacle – Cảnh tượng ⇒ A = spectacular
6. Festive – thuộc về lễ hội⇒ N = festival
7. Scenery – Cảnh vật ⇒ A = scenic
8. Attraction – Sự thu hút ⇒ V = attract

Từ vựng cần nhớ vào bài:

Historic (adj): có tính lịch sử

Symbol (n): Biểu tượng

Iconic (adj): mang ý nghĩa biểu tượng

Spectacle (n): Cảnh tượng

Scenery (n): Cảnh vật

3. Use the words in the box to complete the sentences – áp dụng những tự trong size để ngừng các câu.

Gợi ý: 

1. Icon2. Symbolises3. Scenic
4. Unique5. Attracts

Dịch: 

1. Cầu Cổng quà ở San Francisco là một hình tượng của thành phố nổi tiếng này.

2. Big Ben là 1 tượng đài khủng ở London thay mặt cho quốc gia Anh.

3. New Zealand lừng danh với đều danh lam chiến thắng cảnh của núi rừng.

4. Úc là quê hương của phần nhiều loài đụng vật rất dị như kangaroo và koala, bọn chúng có nguồn gốc từ Úc.

Xem thêm: Chọn Đáp Án Đúng Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A Khi Đó, Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A

5. Lễ hội Glastonbury ở Anh là 1 lễ đáng nhớ của âm nhạc và nó thu hút hàng ngàn người.

4. Match the words/ phrases with the pictures – Nối mọi từ / các từ với hình ảnh.

Gợi ý:

1.castle – thọ đài2. Loch – Hồ3. Paradise – Cuộc diễu hành 
4. Monument – Đài tưởng niệm5. State – Bang6. Cattle station – Trại nuôi gia súc 

Từ vựng cần nhớ vào bài: 

Loch (n): Hồ

Paradise (n): Cuộc diễu hành

Monument (n): Đài tưởng niệm

5. Listen in words – Nghe và lặp lại những từ.

Ghi nhớ:

Với phần đa từ ngừng bằng đuôi -ese hoặc -ê thì trọng âm của chính nó thường rơi vào cảnh âm máu cuối cùng 

Gợi ý:

-ese

-ee

1. Cantonese – giờ đồng hồ Quảng Đông

2. Taiwanese – bạn Đài Loan

3. Japanese – giờ Nhật/ fan Nhật

4. Portuguese – tiếng ý trung nhân Đào Nha/ người Bồ Đào Nha

5. Employee – nhân công

6. Adoptee – con nuôi

7. Addressee – fan nhận

8. Interview – cuộc bỏng vấn

6.

Xem thêm: Tại Sao Lại Gọi Là Mỹ Latinh ? Tại Sao Lại Gọi Là Khu Vực Mĩ Latinh

Mark the găng in the underlined words. Then listen và repeat the sentences – Đánh dấu nhận trọng âm một trong những từ gạch dưới. Tiếp đến nghe cùng lặp lại các câu.

Gợi ý: