Thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra

     

Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức tương quan đến nhiều nghành như triết học, đạo đức học, tài chính chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, con đường lối, cách nhìn của Đảng, một số chế độ quan trọng ở trong nhà nước Việt Nam.

Lớp 11 - Năm sản phẩm công nghệ hai ở cung cấp trung học phổ thông, gần cho năm cuối cấp bắt buộc học tập là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nghe nhiều đến kim chỉ nan sau này rồi học tập đại học. Ôi đôi khi thật là sợ, hoang mang lo lắng nhưng những em hãy từ tin và tìm dần dần điều mà bạn muốn là sau này nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng hợp mã giảm giá