The 26Th Annual Meeting Of The Asia

     

Đáp án và giải thích chính xác thắc mắc trắc nghiệm “The 26th Annual Meeting of the Asia-Pacific” cùng với kiến thức triết lý liên quan tiền là tài liệu hữu dụng môn giờ đồng hồ Anh dành cho các bạn học sinh với thầy gia sư tham khảo.

Bạn đang xem: The 26th annual meeting of the asia

Trắc nghiệm: 

The 26th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary diễn đàn (APPF) ______ in Hanoi, our beautiful và peaceful capital city, from January 18th to 21st, 2018

A. Was held

B. Is held

C. Is being held

D. Will be held

Trả lời:

Đáp án đúng: A. was held

Vì Thì quá khứ đơn diễn đạt sự bài toán đã xẩy ra tại 1 thời điểm được xác minh trong quá khứ. Kết cấu bị động của thì thừa khứ đơn: S + was/were + P2

Tạm dịch: Cuộc họp hay niên lần sản phẩm 26 của Diễn bầy Nghị viện Châu Á Thái tỉnh bình dương (APPF) vẫn được tổ chức tại Hà Nội, thủ đô xinh đẹp cùng yên bình của bọn chúng tôi, từ ngày 18 mang lại 21 tháng một năm 2018.

Bổ sung thêm kiến thức cùng Top lời giải thông qua bài không ngừng mở rộng về “ thì Qúa khứ đơn” nhé

Kiến thức tham khảo về Thì quá khứ đơn

1. Định nghĩa thì quá khứ đơn

- Thì thừa khứ solo (Past Simple) dùng diễn đạt hành đụng đã xảy ra trong vượt khứ, đã xong ở lúc này và hiểu rõ thời gian hành vi đó diễn ra.

Xem thêm: Tìm Lỗi Sai Và Sửa 1 - Find Mistakes And Fix It1

- Ví dụ:

We went shopping yesterday. (Ngày hôm qua cửa hàng chúng tôi đã đi mua sắm)

He didn’t come to lớn school last week. (Tuần trước cậu ta chưa đến trường.)

*

2. Kết cấu thì quá khứ đơn

a.Câu khẳng định: 

Động từ bỏ TOBE : S + was/ were +
Động từ thường xuyên : S + V-ed/ V-2 (bất quy tắc) +

- Ví dụ câu xác minh thì thừa khứ đơn

+ I was at home yesterday

+ They were in Nha Trang last summer. 

+ He played football with his friends last Monday . 

+ He lived in the USA in 1976.

+ I went to Nha Trang last summer vacation. 

+ I bought this T-shirt in the supermarket 2 day ago. 

b. Câu che định 

Động từ TOBE : S + was/were not + …
Động từ hay : S + did not + V (nguyên chủng loại )

- Chú ý : was not = wasn’t, were not = weren’t, did not = didn’t 

- Các lấy ví dụ câu che định thì quá khứ đơn

+ I wasn’t at trang chủ last night 

+ They weren’t happy yesterday. 

+ I didn’t go to lớn school on last Sunday 

+ She didn’t go khổng lồ the cinema yesterday 

+ They didn’t buy these shirts in the supermarket. 

c. Câu nghi vấn 

Động từ to lớn BE: Was/Were+ S + …. ? Yes , S + was/were – No, S + was/ were + not 
Động từ thường xuyên : Did + S + V ( nguyên mẫu )? Yes, S + did – No, S + did not 

- Ví dụ với hễ từ lớn be

+ Were they at work yesterday?

+ Yes, they were/ No, they weren’t 

+ Was he in his grandparent’s house last week ? 

+ Yes, he was/ No, he wasn’t

- Ví dụ với động từ thường

+ Did you go khổng lồ school last weekend?

+ Did he watch TV yesterday ?

3. Phương pháp dùng thì vượt khứ đơn

- Diễn đạt một hành vi xảy ra một, một vài ba lần hoặc chưa bao giờ xảy ra trong vượt khứ.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Câu Cầu Khiến Ngắn Nhất, Câu Cầu Khiến

- Ví dụ 1:

+ She went to the pagoda last week. ( Cô âý đến đền vào tuần trước.)

+ She came back lớn her hometown last year. ( Cô ấy trờ về quê hương của cô ấy năm ngoái.)

- Diễn tả các chuyển động xảy ra trong quá khứ liên tiếp

+ I wake up, brushed my teeth, had breakfast, dressed up, & went to school. ( Tôi thức dậy, tấn công răng, ăn sáng, mặc áo quần và mang lại trường)

+ He turned on his computer, read the message on Facebook and answered it. (Anh ấy đang mở thứ tính, thông tin nhắn facebook và trả lời tin nhắn)

- Diễn đạt một hành động xen vào một hành vi đang diễn ra trong vượt khứ.

+ When I was having lunch, the phone suddenly rang. (Khi tôi đang ăn uống trưa, smartphone đột nhiên reo lên)

+ When I was studying, my parents came. (Khi tôi đã học, ba bà mẹ tôi đến)

- Dùng vào câu đk loại II

+ If I had a million USD, I would buy that house. (Nếu tôi có một triệu đô, tôi sẽ thiết lập ngôi đơn vị kia.)

+ If I were you, I would not bởi it. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm việc đó)

 4. Dấu hiệu nhận thấy thì thừa khứ đơn

- Trong câu có các trạng tự chỉ thời gian trong vượt khứ:

+ yesterday (hôm qua)

+ last night/ last week/ last month/ last year: về tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoái

+ ago: giải pháp đây. (two hours ago: cách đó 2 giờ/ two weeks ago: từ thời điểm cách đó 2 ngày …)