Tại Sao Nói Lực Là Một Đại Lượng Vectơ

     

*
*
*
*
*
*
*
*

Trường thích hợp nào tiếp sau đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực thiết bị vừa bị biến tấu vừa bị biến đổi chuyển động.

Bạn đang xem: Tại sao nói lực là một đại lượng vectơ


Vật (1) cùng (2) đang chuyển động với các tốc độ (v_1) và (v_2) thì chịu các lực tính năng như hình vẽ.


*

Sử dụng nhiều từ tương thích để điền vào địa điểm trống đến đúng ý nghĩa vật lí:

.... là lý do làm đổi khác vận tốc của gửi động.

Xem thêm: De Thi Giữa Kì 1 Toán 9 Có Trắc Nghiệm, Đề Thi Giữa Kì 1 Toán 9 Năm 2021


Dùng cụm từ thích hợp nhất để điền vào khu vực trống:

Lực là tại sao làm ... Gia tốc của gửi động.


Trên mẫu vẽ là lực tác dụng lên bố vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thiết bị tự giảm dần của lực sau đây, thu xếp nào là đúng?


*

Một vật đang chuyển động thẳng với gia tốc (v). ước ao vật hoạt động theo phương cũ và vận động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực ra sao vào vật? hãy chọn câu vấn đáp đúng.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Bài Chiếc Lược Ngà (Trang 195), Soạn Bài Chiếc Lược Ngà Của Nguyễn Quang Sáng


Sử dụng hình vẽ dưới (minh họa cho trường thích hợp kéo gàu nước từ dưới giếng lên.) hãy lựa chọn phát biểu chưa thiết yếu xác


*

*

Khi ném một trái bóng lên rất cao (bỏ qua đông đảo ma sát), hình mẫu vẽ nào sau đây diễn đạt đúng những lực tác dụng lên quả bóng.