Sông lô thuộc lưu vực hệ thống sông nào

     
nhảy mí: Trang 10, Atlat Địa lí Việt NamCâu 1.

Bạn đang xem: Sông lô thuộc lưu vực hệ thống sông nào

địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho thấy thêm sông nào tiếp sau đây thuộc khối hệ thống sông Hồng?

A. Sông Đà. B. Sông Cầu. C. Sông Thương. D. Sông Lục Nam.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 10, cho biết sông nào tiếp sau đây không thuộc khối hệ thống sông Hồng?

A. Sông Chảy. B. Sông Lô. C. Sông Gâm. D. Sông Cầu.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 10, cho thấy sông nào dưới đây thuộc khối hệ thống sông Thái Bình?

A. Sông Chảy. B. Sông Lô. C. Sông Gâm. D. Sông Lục Nam.

Câu 4. địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho biết thêm sông nào dưới đây không thuộc hệ thống sông Thái Bình?

A. Sông kinh Thầy. B. Sông Lục Nam. C. Sông Thương. D. Sông Đáy.

Câu 5. địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho thấy sông nào tiếp sau đây nối khối hệ thống sông Hồng với sông Thái Bình?

A. Sông Luộc. B. Sông Trà Lí. C. Sông Bội. D. Sông Nhuệ.

Câu 6. căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho biết sông Hồng đổ ra biển cả ở cửa sông nào sau đây?

A. Cấm. B. Văn Úc. C. Thái Bình. D. Ba Lạt.


Vũ Khuê
Ngọc Anh Akare
Silver flame làm thử và tag thêm bằng hữu vào nè :>>


GauCuli
*

liên tiếp nào!Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 10, cho biết sông tỉnh thái bình đổ ra hải dương ở cửa sông như thế nào sau đây? A. Trà Lí. B. Cha Lạt. C. Lạch Giang. D. Văn Úc.Câu 8. căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Đồng Nai?

A. La Ngà. B. Bé. C. Dùng Gòn. D. Dinh.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho thấy thêm sông thành phố sài gòn đổ ra biển cả ở cửa ngõ nào sau đây?

A. Soi Rạp. B. Tiểu. C. Đại. D. Cha Lạt.

Câu 10. địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho thấy sông nào dưới đây không thuộc khối hệ thống sông Mã?

A. Chu. B. Bưởi. C. Luông. D. Hiếu.

Câu 11. địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 10, cho biết thêm phát biểu nào sau đây không đúng về màng lưới sông ngòi nước ta?

A. Mạng lưới sông dày đặc. B. Tất cả ít phần nhiều sông lớn. C. Phần lớn đổ ra biển Đông. D. Nhiều phần có sinh hoạt đồng bằng.

Câu 12. căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho biết thêm phát biểu nào dưới đây không đúng với màng lưới sông ngòi nước ta?

A. Giữ vực hệ thống sông Hồng khủng nhất. B. Số lượng nước sông mùa lũ to hơn mùa cạn. C. Có khá nhiều hệ thống sông ở mọi cả nước.

D. Sông lâu năm nhất tập trung ở miền Trung.

Reactions:Ngọc Anh Akare


*

*

nhảy mí: Trang 10, Atlat Địa lí Việt NamCâu 1. địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho thấy thêm sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Hồng?

A. Sông Đà. B. Sông Cầu. C. Sông Thương. D. Sông Lục Nam.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Hồng?

A. Sông Chảy. B. Sông Lô. C. Sông Gâm. D. Sông Cầu.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho thấy thêm sông nào sau đây thuộc khối hệ thống sông Thái Bình?

A. Sông Chảy. B. Sông Lô. C. Sông Gâm. D. Sông Lục Nam.

Câu 4. địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Thái Bình?

A. Sông khiếp Thầy. B. Sông Lục Nam. C. Sông Thương. D. Sông Đáy.

Câu 5.

Xem thêm: Soạn Văn 10 Chí Khí Anh Hùng Trang 112, Soạn Bài Chí Khí Anh Hùng

địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 10, cho biết thêm sông nào sau đây nối khối hệ thống sông Hồng với sông Thái Bình?

A. Sông Luộc. B. Sông Trà Lí. C. Sông Bội. D. Sông Nhuệ.

Câu 6. căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho thấy thêm sông Hồng đổ ra biển lớn ở cửa sông nào sau đây?

A. Cấm. B. Văn Úc. C. Thái Bình. D. Bố Lạt.


Vũ Khuê
Ngọc Anh Akare
Silver flame làm thử và tag thêm anh em vào nè :>>


GauCuli Câu 1.
địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 10, cho thấy sông nào sau đây thuộc khối hệ thống sông Hồng?A. Sông Đà. B. Sông Cầu. C. Sông Thương. D. Sông Lục Nam.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 10, cho biết sông nào tiếp sau đây không thuộc khối hệ thống sông Hồng?

A. Sông Chảy. B. Sông Lô. C. Sông Gâm. D. Sông Cầu.

Câu 3.


Căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho biết thêm sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Thái Bình?A. Sông Chảy. B. Sông Lô. C. Sông Gâm. D. Sông Lục Nam.

Câu 4.

căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho biết sông nào dưới đây không thuộc khối hệ thống sông Thái Bình?A. Sông khiếp Thầy. B. Sông Lục Nam. C. Sông Thương. D. Sông Đáy.

Câu 5. căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 10, cho thấy thêm sông nào tiếp sau đây nối hệ thống sông Hồng với sông Thái Bình?

A. Sông Luộc. B. Sông Trà Lí. C. Sông Bội. D. Sông Nhuệ.

Câu 6. địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho biết sông Hồng đổ ra hải dương ở cửa sông làm sao sau đây?

A. Cấm. B. Văn Úc. C. Thái Bình. D. Tía Lạt.

Câu 7

. Căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho thấy sông tỉnh thái bình đổ ra đại dương ở cửa sông làm sao sau đây?A. Trà Lí. B. Cha Lạt. C. Lạch Giang. D. Văn Úc.

Câu 8. căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 10, cho biết sông nào tiếp sau đây không thuộc hệ thống sông Đồng Nai?

A. La Ngà. B. Bé. C. Sử dụng Gòn. D. Dinh.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho thấy thêm sông sài gòn đổ ra biển ở cửa ngõ nào sau đây?

A. Soi Rạp. B. Tiểu. C. Đại. D. Cha Lạt.

Câu 10. căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho thấy thêm sông nào dưới đây không thuộc khối hệ thống sông Mã?

A. Chu. B. Bưởi. C. Luông. D. Hiếu.

Câu 11. căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 10, cho thấy thêm phát biểu nào dưới đây không đúng về mạng lưới sông ngòi nước ta?

A. Mạng lưới sông dày đặc.B. Gồm ít hồ hết sông lớn.C. Phần lớn đổ ra đại dương Đông.

D. đa số có làm việc đồng bằng.

Câu 12.

địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 10, cho thấy thêm phát biểu nào sau đây không đúng với màng lưới sông ngòi nước ta?

A. Lưu vực hệ thống sông Hồng phệ nhất.B. Số lượng nước sông mùa lũ lớn hơn mùa cạn.C. Có tương đối nhiều hệ thống sông ở khắp cả nước.

Xem thêm: Gió Mậu Dịch Có Tính Chất Của Gió Mậu Dịch Có Tính Chất Nào Dưới Đây?A

D. Sông lâu năm nhất triệu tập ở miền Trung.