SOẠN TIẾNG ANH 11 UNIT 4

     

Giải bài bác tập SGK giờ Anh 11 Unit 4 Looking Back giúp các em học viên trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần pronun, vocab, grammar trang 55 để sẵn sàng bài Caring For Those In Need - âu yếm cho những người cần giúp đỡ trước khi đến lớp.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 11 unit 4

Soạn Looking Back Unit 4 lớp 11 được biên soạn bám sát đít theo lịch trình SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 mới. Qua đó giúp học tập sinh hối hả nắm vững được kiến thức và kỹ năng để học xuất sắc tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn, chúng ta cùng theo dõi và cài đặt tài liệu tại đây.


Tiếng Anh 11 Unit 4: Looking Back

PronunVocabGrammar

Pronun

Câu 1

1. Listen và underline the syllable with vowel elision.


(Nghe cùng gạch dưới phần đông nguyên âm được nuốt âm.)

Gợi ý đáp án

1. Dictionary

2. Police

3. Library

4. Deafening

5. History

1. You can look up this word in your dictionary.

(Bạn có thể tra từ bỏ này trong từ điển của bạn.)

- dictionary /ˈdɪkʃənri/, tại đây âm /ə/ bị nuốt âm.

2. Police are protecting people with physical disabilities.

(Cảnh sát đang đảm bảo an toàn những fan khuyết tật về thể chất.)

- bình thường Police được phạt âm là /pəˈliːs/, tuy vậy trong lời nói trên âm /ə/ đã bị nuốt âm bắt buộc được phân phát âm là /pˈliːs/.

3. We are collecting books for the local library.

(Chúng tôi đang tích lũy sách mang đến thư viện địa phương.)

- library /"laɪbri/, tại đây âm /ə/ bị nuốt âm.

4. The noise from that factory is deafening.

(Tiếng ồn từ xí nghiệp đó thật là inc tai.)

- deafening /"defnɪŋ/, tại đây âm /ə/ bị nuốt âm.

5. We lượt thích reading books about Viet Nam"s history.


(Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử dân tộc của Việt Nam.)

- history /"hɪstri/, ở đây âm /ə/ bị nuốt âm.


Câu 2

2. Listen and tick the sentences that are read with elision of weak vowels.

(Nghe và khắc ghi những câu được đọc với việc nuốt âm của các nguyên âm lướt.)

Gợi ý đáp án

1. This special school provides primary và secondary education.

(Ngôi trường đặc biệt quan trọng này hỗ trợ giáo dục tiểu học với trung học tập cơ sở.)

2. This special school provides primary và secondary education.

(Ngôi trường đặc biệt này cung ứng giáo dục tè học cùng trung học tập cơ sở.)

3. The noise from that factory is quite deafening.

(Tiếng ồn từ nhà máy đó thật là inc tai.)

4. The noise from that factory is quite deafening.

(Tiếng ồn từ xí nghiệp sản xuất đó thiệt là inc tai.)

5. This camera needs only one battery.

(Máy hình ảnh này chỉ việc một viên pin.)

6. This camera needs only one battery.

(Máy hình ảnh này chỉ việc một cục pin.)


Vocab


Câu 1


Complete the sentences, using the correct khung of the words in brackets.

Xem thêm: Testosterone Được Sinh Sản Ra Ở, Testosterone

(Hãy chấm dứt câu, sử dụng hình thức đúng của từ cho trong ngoặc đơn.)

Gợi ý đáp án

1. Impairments

2. Non-disabled

3.integration

4. Disrespectful

5. Involved

6. Donation

1. Nowadays, there are many organisations & individuals that can help people with impairments find employment (impair).

(Ngày nay, có rất nhiều tổ chức và cá nhân có thể giúp những người khuyết tật tìm vấn đề làm.)

- impairment (n): sự khuyết tật

2. Both disabled và non-disabled people can contribute to lớn our community by doing voluntary work. (disable)

(Cả những người tàn tật cùng không tật nguyền đều rất có thể đóng góp mang lại cộng đồng bằng cách làm việc tình nguyện.)

- non-disabled (adj): không tàn tật

3. The topic of the next seminar is "The integration of persons with disabilities at the workplace". (integrate)

(Chủ đề của hội thảo tiếp sau là "Sự hội nhập của tín đồ khuyết tật ở chỗ làm việc".)

- integration (n): sự hội nhập

4. We should not use disrespectful language lớn talk about people with disabilities. (disrespect)

(Chúng ta tránh việc sử dụng ngôn từ không tôn kính để nói tới người khuyết tật.)

- respectful (adj) tôn kính >involved in charity work to help people in need. (involve)

(Chúng ta yêu cầu tham gia vào các bước từ thiện để giúp đỡ đỡ những người dân có nhu cầu.)

- get involved in : tham gia

6. Donation of clothes, toys & books are always needed at the local charity shop. (donate)

(Việc quyên góp quần áo, đồ đùa và sách luôn luôn cần quyên góp đến shop từ thiện địa phương.)

- Donation (n): sự quyên góp


1. Complete the sentences, using the correct size of the verb in brackets.

(Hoàn thành câu, thực hiện dạng từ đúng của đụng từ trong ngoặc)

Gợi ý đáp án

1. Came

2. Have agreed, have signed

3. Has come

4. Have started

5. Had

1. The Convention for the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) came (come) into force on 3 May 2008.

(Công mong về Quyền của người Khuyết tật (CRPD) đã gồm hiệu lực vào trong ngày 3 mon 5 năm 2008.)

- vệt hiệu: on 3rd May 2008 là một trong những mốc thời gian trong quá khứ => thừa khứ đơn

2. So far more than 87 countries officially have agreed (agree) on the Convention, và more than 145 countries have signed (sign) it.

(Cho đến nay, rộng 87 nước đã bao gồm thức đồng ý với Hiệp định, và hơn 145 non sông đã cam kết kết.)

- so far => hiện tại hoàn thành

3. In Singapore, the Convention has come (come) into effect since August 2013.

(Tại Singapore, Công mong đã có hiệu lực kể từ tháng 8 năm 2013.)

- since => bây giờ hoàn thành

4. According lớn the US Department of Labour, thousands of people with disabilities have started (start) successful small businesses this year.

(Theo bộ Lao động Hoa Kỳ, hàng ngàn người tàn tật đã ban đầu các doanh nghiệp bé dại thành công những năm nay.)

- Sự việc bước đầu từ thừa khứ và vẫn kéo dãn đến bây giờ (this year) bắt buộc chia ngơi nghỉ thì lúc này hoàn thành.

5. Thomas Edison (1847-1931), one of the world’s greatest inventors, had (have) difficulty with words and speech.

(Thomas Edison (1847-1931), một trong những nhà phát minh sáng tạo vĩ đại nhất nạm giới, đã gặp khó khăn với từ ngữ với lời nói.)

- Thomas Edison (1847-1931) => Edison vẫn mất, không còn sống ở hiện tại nên phân chia ở thì quá khứ đơn.


Câu 2

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense và form. Write one word in each blank.

(Hãy dứt câu bởi những động từ cho trong khung. Sử dụng thì và vẻ ngoài đúng. Viết từng từ vào mỗi khu vực trống)

Gợi ý đáp án

1. Has never volunteered

2. Invented

3. Has recored

4. Has supported

5. Have you ever worked, organised, have also coached

1. Kevin has never volunteered at a school for students with disabilities.

(Kevin chưa bao giờ làm tự nguyện trong một ngôi trường học dành riêng cho học sinh khuyết tật.)

Giải thích: never (chưa bao giờ) - đứng sau have/ has, trước PII

2. Since Louis Braille invented Braille in 1829, it has been an effective means of communication for visually impaired people.

(Kể từ khi Louis Braille phát minh ra Chữ nổi Braille vào khoảng thời gian 1829, nó đã là 1 phương tiện tiếp xúc hiệu quả cho những người khiếm thị.)

Giải thích: Since + mệnh đề chia thì thừa khứ đơn, mệnh đề chia thì hiện tại xong xuôi (Kể từ khi)

3. Maria has recorded 20 interesting stories for students with reading difficulties since she visited the special school.

(Maria đã ghi âm 20 câu chuyện thú vị cho phần lớn học sinh gặp mặt khó khăn trong câu hỏi đọc kể từ thời điểm cô đến thăm trường đặc biệt.)

Giải thích: Thì hiện tại tại kết thúc + Since + thì quá khứ đơn

4. So far phái nam has supported two of the organisation"s campaigns.

(Cho tới nay Nam đã cung ứng hai chiến dịch của tổ chức.)

Giải thích: So far => tín hiệu của thì hiện tại hoàn thành.

5.

Xem thêm: Điện Trường Và Cường Độ Điện Trường Là Đại Lượng : Véctơ, Lý Thuyết Điện Trường Và Cường Độ Điện Trường

Have you ever worked with disabled people as a volunteer?

(Bạn đang từng thao tác với người khuyết tật với mục đích một tự nguyện viên chưa?)

- Yes. Last year, I organised art activities for students with hearing impairments.

(Có. Năm ngoái, tôi đã tổ chức các vận động nghệ thuật mang đến những học viên khiếm thính.)