Soạn Anh 9 Unit 2 Clothing

     

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing

Loạt bài soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Clothing sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học viên lớp 9 dễ dàng dàng chuẩn bị bài để học tốt môn tiếng Anh lớp 9.

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 2 clothing

*

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 A. Getting Started trang 13

A. Getting started (Trang 13 SGK giờ đồng hồ Anh 9)

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người này đang mặc. Quyết định mọi người từ đâu đến.)

*

Gợi ý:

a) She comes from Japan.

b) She comes from Vietnam.

c) He comes from Scotland.

d) She comes from India.

e) He comes from the western part of the United States.

f) She may come from one of the Islamic countries.

Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 B. Listen và Read trang 13-14

B. Listen và read (Trang 13-14 SGK giờ Anh 9)

Bài nghe:

Nội dung bài xích đọc:

For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dẻo in poems, novels and songs. The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn bv both men và women. The desian and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer to lớn wear modern clothing at work, because it is more convenient.

Now fashion designers want khổng lồ change the traditional ao dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern và very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities.

They have visited villages & studied traditional designs & symbols such as suns, stars, crosses, và stripes. They have added these patterns to lớn the ao dai, so Vietnamese women can continue to wear the unique dress, which is now both traditional và fashionable.

Hướng dẫn dịch:

Qua bao thế kỉ, những nhà thơ, nhà văn với nhạc sĩ đă đề cập mang lại áo dài trong số bài thơ, sách đái thuyết và bài hát. Áo lâu năm là y phục truyền thống của thiếu phụ Việt Nam. Nó gồm tất cả một tà áo lụa lâu năm xẻ hai bên và được mặc với quần nhiều năm rộng. Theo truyền thống, áo lâu năm thường được mang bởi bầy ông và phụ nữ. đẳng cấp vải dùng cho lũ ông khác biệt với kiểu vải cần sử dụng cho phụ nữ. Ngày nay, phụ nữ thường mang nó, nhất là vào phần đông dịp đặc biệt. Mặc dù nhiên, nhiều thanh nữ Việt Nam thời nay thường yêu thích mặc y phục văn minh hơn lúc có tác dụng việc, vày nó tiện nghi hơn.

Ngày nay, các nhà kiến tạo thời trang muốn biến đổi áo dài truyền thống. Một trong những nhà xây cất in các câu thơ trên áo dài, do đó chúng trông bao gồm vẻ tân tiến và khôn cùng hợp thời trang. Các nhà kiến tạo khác mang nguồn cảm giác từ các bộ tộc thiểu số Việt Nam. Họ thăm các làng và nghiên cứu các kiểu và biếu tượng truyền thống lâu đời như : mặt trời, ngôi sao chữ thập, với sọc. Bọn họ thêm các mẫu này vào áo dài, vày đó đàn bà Việt Nam rất có thể tiếp tục mặc áo nhiều năm độc đáo, thời nay nó vừa tất cả tính truyền thống lịch sử vừa thích hợp thời trang.

a) Complete the sentences. Use the information from the passage. (Hoàn thành các câu. Sử dụng thông tin trong bài bác đọc.)

1. For a long time the ao dai has been the subject of poems, novels và songs.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Chiếc Mũ Bảo Hiểm Lớp 9, Thuyết Minh Về Chiếc Mũ Bảo Hiểm

2. The ao dẻo is described as a long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants.

3. The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work.

4. Some designers have modernized the ao dai by printing lines of poetry on it.

5. Another alternative is to showroom symbols such as suns, stars, crosses và stripes.

b) Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

1. Who used lớn wear the ao dẻo by tradition? (Những ai đã mặc dòng áo lâu năm truyền thống?)

=> By tradition, Vietnamese men và women used to lớn wear the ao dai.

2. Why bởi vì the majority of Vietnamese women prefer to lớn wear modem clothing at work these days? (Tại sao đa số phụ thiếu nữ Việt ưng ý mặc quần áo hiện đại tại nơi làm việc ngày nay?)

=> The majority of Vietnamese women prefer lớn wear modern clothing at work these days because it is more convenient.

3.

Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Của Kháng Chiến Chống Quân Xâm Lược Tống Thời Lý Là Gì

What have fashion designers done to lớn modernize the ao dai? (Những nhà xây đắp thời trang đã văn minh hóa áo lâu năm như nào?)

=> Fashion designers have changed the designs & patterns of the traditional ao dai by printed lines of poetry or adding the designs và symbols of ethnic minorities khổng lồ them.