SOẠN ANH 8 UNIT 8 GETTING STARTED

     

Để sẵn sàng cho bài này thiệt tốt, những em nên tham khảo thêm một số quốc gia nói tiếng Anh là ngữ điệu chính (tiếng người mẹ đẻ).

Bạn đang xem: Soạn anh 8 unit 8 getting started


1. Listen and read 

(Nghe cùng đọc.)

How’s your summer camp?

Nick: How"s your international summer camp going, Phong?

Phong: Awesome, just awesome.

Nick: You sound so happy. What bởi vì you like about it?

Phong: It"s hard to say. Everything"s wonderful: the friends I"ve made, the places I"ve visited, the activities...

Nick: Oh...Your English has improved a lot!

Phong: Absolutely. I use English every day, with people from different countries.

Nick: Where are they from?

Phong: Everywhere! Places lượt thích India, Canada... English is also an official language here in Singapore.

Nick: Right. Have you made any friends from English speaking countries?

Phong: I"m in a team with two boys from nước australia and a girl from the USA.

Nick: bởi vì you have difficulty understanding them?

Phong: I found it difficult khổng lồ understand them at first. Perhaps it"s because of their accent, but it"s OK now.

Nick: It"s great that you can practise English with native speakers. When are you back?

Phong: Our camp closes on July 15th & I take the night flight trang chủ the same day.

Nick: Looking forward lớn seeing you then. Enjoy!

Phong: I will. Thanks. Bye.

 

*

a. Find a word or an expression from the conversation which you use when you...

(Tìm một từ bỏ hoặc một nhiều từ, từ bài đàm thoại nhưng em áp dụng khi em...)

1. Think something is wonderful (nghĩ điều gì là xuất xắc vời)

2. Agree with somebody (đồng ý với ai đó)

3. Cannot decide (không thể quyết định)

4. Are not sure about something (không chắc chắn về điều gì)

Do you know any other expressions which have the same meaning?

(Em tất cả biết cách trình bày nào gồm cùng nghĩa như vậy không?)

Phương pháp giải:

Dịch bài xích hội thoại:

Nick: Trại hè quốc tế của chúng ta như rứa nào vậy Phong?

Phong: Tuyệt, thật giỏi vời.

Nick: Bạn trông có vẻ rất vui. Bạn thích gì về nó?

Phong: Thật khó để nói. Gần như thứ thật tuyệt vời: những người bạn, phần lớn nơi cơ mà mình đến. Phần nhiều hoạt động...

Nick: Ồ... Tiếng Anh của cậu đã nâng cấp nhiều rồi đấy!

Phong: Chắc rồi. Mình áp dụng tiếng Anh từng ngày, với những người từ phần đông nước khác.

Nick: Họ đến từ đâu vậy?

Phong: Mọi nơi! các nơi như Ấn Độ, Canada... Giờ Anh cũng là ngôn ngữ chính thức làm việc Singapore.

Nick: Đúng vậy. Các bạn có kết chúng ta với ai ở những nước nói giờ đồng hồ Anh không?

Phong: Mình trong nhóm với 2 chúng ta nam trường đoản cú Úc cùng một nữ giới từ Mỹ.

Nick: Bạn tất cả thấy khó khăn khi phát âm họ không?

Phong: Mình thấy thật khó để gọi họ, ban đầu là vậy. Gồm lẽ chính vì giọng của mình nhưng hiện giờ thì ổn định rồi.

Nick: Thật hay khi bạn cũng có thể thực hành tiếng Anh với người phiên bản xứ. Khi nào bạn trở về?

Phong: Trại của bọn chúng mình đóng vào ngày 15 tháng 7 với mình bắt chuyến bay đêm trở về cùng ngày.

Nick: Mong rằng gặp gỡ được cậu sau. Bảo trọng!

Phong: Cảm ơn cậu. Nhất thời biệt. 

Lời giải chi tiết:

1. awesome, just awesome (tuyệt vời, xuất sắc)

2. absolutely / Right (đúng, trọn vẹn chính xác)

3. it’s hard lớn say (thật nặng nề nói)

4. perhaps (có lẽ)


1b. Read the conversation again và answer the questions. 

(Đọc bài đàm thoại lần tiếp nữa và trả lời những câu hỏi sau.)


1. Where is Phong now?

(Phong đã ở đâu?)

2. Where vày the campers come from?

(Những tín đồ của trại đến từ đâu?)

3. What has Phong done so far?

(Cho cho giờ Phong đã làm gì?)

4. Why has he been able to improve his English?

(Tại sao anh ấy gồm thể cải thiện tiếng Anh của mình?)

5. Who are in the same team with Phong?

(Ai là tín đồ cùng nhóm với Phong?)

6. When can Nick see Phong?

(Khi như thế nào Nick có thể gặp gỡ Phong?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. He’s at an international summer camp (in Singapore).

(Anh ấy làm việc trại hè nước ngoài ở Singapore.)

2. They come from different countries.

(Họ tới từ những nước không giống nhau.)

3. He has made new friends, visited places, & taken part in different activities.

(Anh ấy vẫn kết bạn mới, thăm các nơi và tham gia những vận động khác.)

4.

Xem thêm: Khi Chịu Tác Dụng Của 2 Lực Cân Bằng Thì, Khi Chỉ Chịu Tác Dụng Của Hai Lực Cân Bằng A

 Because he uses English every day with people from different countries.

(Bởi vày anh ấy áp dụng tiếng Anh hàng ngày với những người dân từ những nước không giống nhau.)

5. Two boys from nước australia and a girl from the USA.

(Hai đàn ông trai từ bỏ úc với một cô nàng từ Mỹ.)

6. After July 15th.

(Sau ngày 15 tháng 7.)


2. Complete the sentences with words/ phrases from the box.

(Hoàn thành đầy đủ câu với các từ/ cụm từ trong khung.)

native speakers

official language

English speaking countries

the USA

summer camp

accents

1. Last year I had a wonderful time at a in Britain.

2. The USA, the United Kingdom & New Zealand are all .

3. Australians are of English because they use it as their mother tongue.

4.  is in the mid-north of America.

5. Usually, people from different parts of a country speak their language with different .

6. English is an in countries like India, Malaysia và Singapore.

Lời giải chi tiết:

1. Summer camp

2. English speaking countries

3. Native speakers

4. The USA

5. Accents

6. Official language

1. Last year I had a wonderful time at a summer camp in Britain.

(Năm rồi tôi đã tất cả một khoảng thời hạn vui vẻ ở 1 trại hè sống Anh.)

2. The USA, the United Kingdom & New Zealand are all English speaking countries.

(Mỹ, Anh với New Zealand tất cả đều là đông đảo nước nói tiếng Anh.)

3. Australians are native speakers of English because they use it as their mother tongue.

(Người Úc là người phiên bản xứ nói tiếng Anh bởi vì họ thực hiện nó như ngôn ngữ mẹ đẻ.)

4. The USA is in the mid-north of America.

(Mỹ nằm ở vị trí Trung Bắc châu Mỹ.)

5. Usually, people from different parts of a country speak their language with different accents.

(Thông thường, tín đồ từ các nơi khác nhau trên một nước nhà nói ngôn từ của bọn họ với giọng khác nhau.)

6.

Xem thêm: Đề Thi Giữa Kì 1 Toán 10 Môn Toán, Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 Toán Lớp 10 Có Đáp Án

English is an official language in countries like India, Malaysia and Singapore.

(Tiếng Anh là ngôn từ chính thức sống những đất nước như Ấn Độ, Malaysia với Singapore.)