NGOÀI ÁNH SÁNG TRÙNG ROI DINH DƯỠNG THEO LỐI

     

Câu 1: Động đồ nguyên sinh có kết cấu từ: A. 1 tế bào B. 2 tế bào C. 3 tế bàoCâu 2: Động vật dụng nguyên sinh gồm vai trò thực tiễn. A.Hoàn toàn có lợi cho fan và rượu cồn vật. B.Hoàn toàn ăn hại cho fan và động vật C. Vừa có ích vừa có hại cho fan và rượu cồn vật.Câu 3: Động trang bị nguyên sinh sống ký sinh tất cả đặc điểm.A. Cơ quan dịch rời thường tinh giảm hay nhát phát triển, chế tạo vô tính với vận tốc rất nhanh.B. Cơ quan dịch rời tiêu giảm, dinh dưỡng kiểu từ bỏ dưỡng, sản xuất vô tính với vận tốc chậm.C. Cơ quan dịch rời thường tiêu giảm hay yếu phát triển, dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng, tạo ra với vận tốc rất nhanh.Câu 4: nên chọn lựa phương án vấn đáp để khẳng dịnh phát biểu sau đó là đúng. A. Động đồ vật nguyên sinh sống thoải mái hay ký sinh phần lớn có điểm lưu ý chung về kết cấu cơ thể là một tế bào nhưng về chức năng là một khung người sống.B. Động đồ vật nguyên sinh sống tự do hay ký sinh những có điểm lưu ý chung về cấu tạo là một hoặc nhì tế bào nhưng lại về công dụng là một cơ thể độc lập.câu 5: Trùng giày di chuyển được là nhờ: A. Nhờ gồm roi.B. Gồm vây bơi.C. Lông bơi rải rộng cơ thể.Câu 6: cấu tạo tế bào khung hình trùng roi có? A. 1 nhân B. 2 nhânC.3 nhânCâu 7: bí quyết sinh sản của trùng roi:A. Phân đôi theo chiều dọc củ cơ thể. B.Phân song theo chiều ngang cơ thể. C.Tiếp hợpCâu 8: tập đoàn lớn trùng roi là? A. Nhiều tế bào links lại. B. Một cơ thể thống độc nhất C. Một tế bào.Câu 9: môi trường thiên nhiên sống của trùng roi xanh là: A. Bên trên cạn B. Biển cả C. Ao hồ, Đầm ruộng. D. Khung người sống.Câu 10: Sự thương lượng khí của trùng roi với môi trường xung quanh qua bộ phận: A. Màng cơ thểB. Nhân.C. Điểm mắt.D.Hạt dự trữ.Câu 11: Trùng roi dịch chuyển bằng cách? A. Xoáy roi vào nướcB. Sâu đoC. Uốn lượnCâu 12: Động thứ nguyên nghỉ ngơi kí sinh trong cơ thể người và động vật hoang dã là: A. Trùng roi B.Trùng kiết lịC.Trùng giàyD. Toàn bộ đều đúngCâu 13: Động đồ dùng nguyên sinh dịch chuyển bằng chân mang là:A. Trùng roi B. Tập đoàn vôn vốcC. Trùng thay đổi hình.Câu 14: chỗ kí sinh của trùng sốt giá buốt là: A. Phổi người. B. Ruột rượu cồn vật. C. Máu người D. Khắp phần đa nơi vào cơ thể.Câu 15: nơi kí sinh của trùng kiết lị là: A. Bạch huyết cầu B. Ruột bạn C. Hồng cầu D. MáuCâu 16: hiệ tượng sinh sản của trùng trở nên hình là: A. Phân đôi theo chiều ngang. B. Phân đôi theo chiều dọc. C.Tiếp hợp.Câu 17: Thức nạp năng lượng của trùng giày là: A. Vi khuẩn, vụn chất hữu cơB. TảoC. Cá

Câu 18: Trùng kiết lị khác với trùng biến chuyển hình ?A. Có di chuyển tích cực.B. Có mặt bào xác.C. Gồm chân trả rất ngắnCâu 19: bộc lộ nào cho biết triệu chứng bệnh dịch sốt rét? A. Đau bụng.B. Nhức đầu.C. Sốt miên man hoặc từng cơn.D. Phương diện đỏ ra nhiều mồ hôi đau toàn thể cơ thể.Câu 20: Trùng sốt rét bao gồm lối sống: A. Bắt mồi.B. Từ bỏ dưỡng. C. Kí sinh.D. Trường đoản cú dưỡng với bắt mồi.

Bạn đang xem: Ngoài ánh sáng trùng roi dinh dưỡng theo lối

21. Bệnh dịch do một nhiều loại trùng roi sinh sống kí sinh trong máu gây ra, làm bệnh dịch nhân lâm vào cảnh giấc ngủ li so bì và có xác suất tử vong hết sức cao. Hãy cho thấy thêm bệnh viral qua loài như thế nào sau đây?

A. Loài muỗi vằn B. Ruồi C. Bướm D. Ong

22. Trùng sốt rét mướt kí sinh trong:

A. Tiểu cầuB. Bạch cầuC. Hồng cầuD. Thành ruột

23. Động vật cho thấy thêm mối tình dục về xuất phát giữa động vật hoang dã đơn bào và động vật đa bào là:

A. Trùng roi xanh B. Trùng đổi thay hình C. Trùng D. Tập đoàn lớn Vôn vốc

24: Trùng roi có blue color lá cây nhờ:

A . Nhan sắc tố ở màng cơ thể B. Màu sắc của chất diệp lục

C . Màu sắc của điểm đôi mắt D . Màu sắc của nhân

5. Trùng sốt lạnh vào cơ thể người bằng phương pháp nào ?

A. Qua ẩm thực ăn uống B.Qua máu C. Qua domain authority D.Qua hô hấp

6. Trùng roi xanh như là tế bào thực trang bị ở điểm nào ?

A. Tất cả thành xenlulôzơ B. Gồm roi C. Gồm diệp lục D. Bao gồm điểm mắt

7. Trùng roi, trùng giày và trùng biến hình có điểm kiểu như nhau là:

A. Chưa có cấu tạo tế bào. B. Chưa có nhân điển hình

C. Cùng có cơ thể là 1 tế bào D. Hấp thụ chất bồi bổ qua bề mặt tế bào

8. Động đồ nguyên sinh nào gồm tổ chức khung người cao nhất?

A. Trùng biến đổi hình B. Trùng roi xanh C. Trùng giầy D. Trùng nóng rét

9. Ngoài ánh nắng trùng roi bồi bổ theo lối:

A. Tự chăm sóc C. Dị dưỡngB. Vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng D. Không dinh dưỡng

10. Động vật nguyên sinh bao hàm đặc điểm:

A. Cơ thể đa bào, dị dưỡng, s/s phân đôi . B. Khung người đơn bào,tự dưỡng.

C. Khung người đơn bào, dị dưỡng, s/s phân đôi. D. Khung người phân đôi,tự dưỡng.

11. Trùng kiết tránh giống và khác trùng biền hình ở những điểm:

A. Di chuyển, gồm chân giả. Sống thoải mái ăn hồng cầu.

B. Chân giả dài,có bào xác. Sinh sống kí sinh, không tồn tại hại.

C. Bao gồm chân giả, có bào xác. Chân trả ngắn,chỉ ăn hồng cầu.

D. Bao gồm bào xác, sống tự do. Ko di chuyển, bất lợi .

12: Động vật ký kết sinh ở bạn và truyền căn bệnh qua con đường tiêu hóa là?

A. Trùng kiết lị C. Trùng nóng rétB. Trùng trở nên hình D. Trùng roi cộng sinh

13: Động vật cam kết sinh ở tín đồ và truyền dịch qua đường máu là?

A. Trùng kiết lị C. Trùng nóng rétB. Trùng phát triển thành hình D. Trùng roi cùng sinh

14: Trùng kiết lị vào khung người người bằng tuyến đường nào ?

A. Ăn uống . B. Thở . C. Tiết D. Tiêu hóa, hô hấp

15. Trùng biến hình dịch chuyển là nhờ:

A. Roi B. Lông bơi lội C. Chân đưa D. Cơ vòng, cơ dọc

16. Trùng sốt lạnh kí sinh trong khung người người làm việc :

A. Huyết B. Tuỵ C. Thành ruột D. Nước bọt

17. Các động vật nguyên ở kí sinh là :

A. Trùng giày, trùng kiết lị. C. Trùng nóng rét, trùng kiết lị.

B. Trùng biến hình, trùng nóng rét. D. Trùng roi xanh, trung giày.

18. Động đồ nguyên sinh nào có công dụng sống tự dưỡng với dị dưỡng?

A. Trùng giầy B. Trùng biến chuyển hình.C. Trùng sốt rét.D. Trùng roi xanh.

19. Trùng roi xanh có blue color lá cây nhờ:

A. Sắc đẹp tố ở màng cơ thểB. Màu sắc của điểm mắt

C. Màu sắc của phân tử diệp lụcD. Màu sắc của hạt diệp lục với sự trong veo của màng cơ thể.

20. Khu vực kí sinh của trùng kiết lị là:

A. Gan tín đồ B. Tim người.C. Phổi người D.Ruột tín đồ

21. Trùng sốt giá buốt vào khung người người bằng phương pháp nào?

A. Qua nhà hàng ăn uống B. Qua huyết C. Qua da D. Qua hô hấp

22. Dịch do một các loại trùng roi sống kí sinh vào máu khiến ra, làm bệnh dịch nhân rơi vào hoàn cảnh giấc ngủ li bì và có tỷ lệ tử vong khôn xiết cao. Hãy cho biết thêm bệnh viral qua loài nào sau đây?

A. Muỗi vằn B. Con ruồi C. Bướm D. Ong

1. Hải quỳ cộng sinh với chủng loại nào tiếp sau đây để có thể di đưa được:

A. Cua B. Tôm ở dựa vào C. Sứa D. Ốc

2. Sứa, hải quỳ, san hô, thủy tức có đặc điểm gì như thể nhau:

A. Sống dính B. Sống lượn lờ bơi lội C.Ruột dạng túi D. Ruột phân nhánh

3. Cơ thể đối xứng toả tròn, ruột dạng túi, thành cơ thể gồm nhị lớp tế bào là điểm sáng của ngành ĐV nào?

A.Ruột khoang. B.Giun dẹp C.Giun đốt D.Động đồ vật nguyên sinh

4. Thành khung người thủy tức gồm mấy lớp tế bào?

A. 1 lớp . B. 4 lớp. C. 3 lớp . D. 2 lớp.

5. Tế bào sợi của thủy tức gồm vai trò gì ?

A. Hấp thụ B. Trường đoản cú vệ , tấn công và bắt mồi

C. Là cơ quan tạo D. Giúp thủy tức di chuyển

6. Cấu trúc cơ thể hải quỳ có:

A. Hai lớp tế bào B.Nhiều lớp tế bào C. Tất cả vỏ đá vôi D.Một lớp tế bào

7. Ruột khoang bao gồm các hễ vật:

A. Thuỷ tức, sứa, san hô, hải quì B. Hải quì, sứa, mực

C. Thuỷ tức, san hô, sun D. San hô, cá, mực, hải quì

8 các động vật thuộc ngành Ruột vùng có điểm lưu ý đặc trưng:

A. Ruột dạng trực tiếp B. Ruột dạng túi

C. Ruột phân nhánh D. Chưa có ruột

9. Nhờ một số loại tế bào như thế nào của cơ thể, thủy tức tiêu hóa được mồi:

A . Tế bào biểu bìB. Tế bào mô tị nạnh cơ C.Tế bào sợi D.Tế bào mô cơ tiêu hóa

10 Chọn phương án đúng:

A. Thủy tức không có hệ thần tởm mạng lưới.B. Thủy tức không có tế bào tuyến tiết ra dịch tiêu hóa.

C. Thủy tức đã có cơ quan hô hấp.D. Thủy tức có tế bào gai là cơ quan tự vệ và bắt mồi.

Xem thêm: Hai Dây Dẫn Bằng Đồng Có Cùng Chiều Dài, Đề Kiểm Tra 15 Phút

11. Đặc điểm của ruột khoang khác với động vật hoang dã nguyên sinh là:

A. Kết cấu đa bào. B. Kết cấu đơn bào. C. Sinh sống trong nước. D. Sinh sống thành tập đoàn.

12 hiệ tượng sinh sản tương đương nhau thân thủy tức với san hô là:

A. Tách đôi cơ thể. B. Tái sinh.C. Mọc chồi. D. Tái sinh cùng mọc chồi .

13. Tua miệng sinh hoạt thủy tức có tương đối nhiều tế bào tua có chức năng ;

A. Trường đoản cú vệ cùng bắt mồi B. Tấn công quân thù C. Đưa thức lấn sâu vào miệng D. Hấp thụ thức ăn

14. Loài nào của ngành ruột khoang gây ngứa cùng độc cho tất cả những người ?

A. Thủy tức B. Sứa C. San hô D. Hải quỳ

15. Câu nào dưới đây không đúng :

A. Thủy tức đã có tế bào tuyến đường tiết ra dịch hấp thụ . B.Thủy tức đã bao gồm hệ thần gớm mạng lưới

C. Thủy tức đã gồm cơ quan liêu hô hấp. D. Thủy tức gồm tế bào tua là ban ngành tự vệ và bắt mồi.

16: bé gì sống cộng sinh cùng với tôm ở dựa vào mới dịch rời được :

A. Thủy tức .B. Sứa .C. Sinh vật biển .D. Hải quỳ.

17. Đặc điểm tầm thường của ruột vùng là:

A. Cơ thể phân đốt, có thể xoang; ống tiêu hoá phân hoá; bắt đầu có hệ tuần hoàn.

B. Cơ thể hình trụ thuôn hai đầu, tất cả khoang cơ thể chưa chính thức. Cơ quan tiêu hoá dài mang lại hậu môn.

C. Khung người dẹp, đối xứng phía 2 bên và tách biệt đầu đuôi, sống lưng bụng, ruột phân nhiều nhánh, chưa xuất hiện ruột sau cùng hậu môn.

D. Khung hình đối xứng toả tròn, ruột dạng túi, cấu tạo thành khung hình có nhì lớp tế bào.

18. Đặc điểm không có ở san hô là:

A. Cơ thể đối xứng toả tròn. B. Sống dịch rời thường xuyên

C. Vẻ bên ngoài ruột hình túi . D. Sinh sống tập đoàn.

19. Hải quỳ cộng sinh với loại nào dưới đây để hoàn toàn có thể di chuyển được:

A. Cua B. Tôm ở nhờ C. Sứa D. Ốc

20. Động vật dụng nào sau đây có tế bào gai?

A. Trùng giầy B. Trùng biến hóa hình C. San hôD. Nhện

Câu1:Trùng roi xanh như thể tế bào thực vật dụng ở chổ

A hạt dịêp lục B có thành xenlulôzơ C Roi D bao gồm điểm mắt

Câu 2: vẻ ngoài sinh sản của trùng dày là:

A Phân đôi khung người chiều dọc B Phân đôi khung người chiều ngang

C Tiếp hòa hợp D Phân đôi cơ thể chiều ngang ,tiếp hợp

Câu 3: Trùng nóng rét thường xuyên kí sinh ở:

A Hồng mong B bạch cầu C Hồng ước và muỗi Anôphen D tè cầu

Câu 4: Vấn đề độc hại môi ngôi trường có tương quan đến dịch bệnh sốt giá không?

A tất cả B Không

C thi thoảng khi D không cần bảo vệ môi trường

Câu 1: Trùng roi xanh có đặc điểm nào giống như với thực thứ ?

a- tất cả roi bơib- tất cả điểm mắtc- bao gồm diệp lụcd- bao gồm không bào tiêu hóa

Câu 2: Trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng roi là:

a- tất cả cơ quan di chuyểnb- có không bào tiêu hóac-có ko bào co bóp d-có 2 nhân

Câu 3: Đặt điểm nào gồm ở ngành ruột khoang mà không có ở những ngành khác

a- loại đối xưng tỏa tròn b- kiểu dáng ruột ống c- thở qua domain authority d- từ vệ, tấn công bình tua miệng

Câu 4: bạn ta xếp san hô vào ngành ruột khoang vì chưng ?

a- bao gồm ruột dạng túib- bao gồm khung xương đá vôic- khung người hình trụd- gồm tua miệng

Câu 5: Động đồ gia dụng nào sau đây có khoang khung hình chính thức :

a- giun đũab- giun dẹpc- giun đấtd- giun kim

Câu 6: Giun dẹp sinh sống kí sinh không giống với giun dẹp sống tự do thoải mái :

a- tất cả cơ quan di chuyểnb- gồm vỏ cuticunc- có giác bámd- gồm hệ tiêu hóa dạng ống

Câu 7: người nhiễm giun kim vẫn bị:

a- xôn xao thần kinhb- mất ngủc- viêm ruộtd- tạo ngứa hậu môn cùng mất ngủ

Câu 8: hiện tượng bảo vệ con nghỉ ngơi trai sông :

Trứng cải tiến và phát triển thành con nhộng trong mang của trai mẹ

Ấu trung dính vào mang của da cá

Ấu trùng bám dính trên vỏ của trai mẹ

Trứng trở nên tân tiến thành ấu trùng trong khoang áo

Câu 9: Vỏ trai được xuất hiện từ :

a- lớp sừngb- bờ vạt áoc- thân traid- chân trai

Câu 10: Tôm bắt mồi nhờ vào :

a- song kìm b- 5 đôi chân ngực c- hai song râu d- mắt

Câu 11: color của tôm tất cả thể chuyển đổi giúp tôm :

a- dễ dàng kiếm mồib- dễ tránh kẻ thùc- dễ lột xácd- dễ sinh sản

Câu 12: thành phần nào của nhện thực hiện tính năng chăng tơ :

a- song kiềmb- đôi chân xúc giác c- 4 đôi chân ngực d- cầm cố tơ

NGÀNH RUỘT KHOANG

Câu 1: kết cấu ngoài của thuỷ tức. A. Khung người của Thuỷ tức có đối xứng toả tròn, dịch chuyển kiểu sâu đo, hình dáng lộn đầu.B. Cơ thể của Thuỷ tức bao gồm đối xứng hai bên, dịch rời kiểu sâu đo, hình dạng lộn đầuCâu 2: cấu tạo thành khung người của Thuỷ tức gồm.A. Một lớp tế bào.B. Ba lớp tế bào xếp xít nhau.C. Nhị lớp tế bào, thân hai lớp tế bào là lớp keo dính mỏngD. Gồm nhiều lớp tế bào, xen kẽ các tầng keo mỏng.Câu 3: Thuỷ tức tiêu hoá nhỏ mồi nhờ loại tế bào. A. Tế bào hình sao.B. Tế bào hình túi gồm gai cảm giácC. Tế bào gồm hai roi với không bào tiêu hoáCâu 4: Thuỷ tức chế tạo ra bằng vẻ ngoài nào?A. Thuỷ tức sinh sản vô tính đối kháng giản.B. Thuỷ tức sinh sản hữu tínhC. Thuỷ tức chế tác kiểu tái sinh.D. Thuỷ tức vừa chế tạo vô tính vừa hữu tính và có chức năng tái sinh.Câu 5: Hải quỳ gồm lối sống? A. Cá thể. B. Tập trung một số cá thểC. Tập đoàn lớn nhiều cá thể liên kết D. Tập trung một số các thể sinh sống trôi nổi.Câu 6: Sứa là loài động vật không xương sinh sống ăn:A. Giết B. Cây thuỷ sinh C. Động đồ nguyên sinh và rong tảo biểnCâu 7: khung người của Sứa bao gồm dạng?A. Hình trụB. Hình dùC. Hình cầuD. Hình queCâu 8: nên chọn lựa phương án vấn đáp A hoặc B để xác định phát biểu sau đây là đúng.A. Sinh vật biển sống bám khi chế tạo ra mọc chồi, khung người con không tách rời ra mà lại dính với cơ thể mẹ.B. Sinh vật biển sống dính khi tạo thành mọc chồi, khung người con trở nên tân tiến hoàn chỉnh bóc rời khung hình mẹ sinh sống độc lập.1. Loài giun làm sao được Đacuyn nói là “Chiếc cày sống” cày đất trước con người rất lâu và cày khu đất mãi mãi?

A. Đỉa B. Giun khu đất C. Giun đỏ D. Rươi

2. Ở đốt 14, 15, 16 của phần đầu giun khu đất có:

A. Lỗ miệngB. Đai sinh dụcC. Hậu mônD. Hạch não

3. Đặc điểm cấu tạo giúp giun đũa không trở nên tiêu hóa lúc kí sinh trong ruột động vật là:

A. Có giác bámB. Con số trứng nhiều

C. Thành khung hình có lớp cuticunD. Mắt tiêu giảm

4. Khung hình có hàng trăm cơ quan chế tác lưỡng tính là đặc điểm của đại diện:

A. Sán bã trầuB. Sán lá ganC. Sán dâyD. Sán lá tiết

5. Nhóm động vật nào thuộc ngành giun dẹp sinh sống kí sinh gây hư tổn cho động vật và tín đồ là:

Giun móc câu, giun kim, sán dây, sán lá gan.

Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán lá máu.

Sán buồn chán trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc câu.

Sán lá máu, sán buồn phiền trầu, sán dây, sán lá gan.

6. Khi khu đất ngập nước , giun khu đất chui lên mặt đất để triển khai gì ?

A. Thở B. Tìm kiếm thức ăn C. Tìm nơi ở D. Sinh sản

7. Ấu trùng của giun móc câu xâm nhập vào cơ thể vật công ty qua:

A. Thức ăn B. Hô hấp C. Domain authority D. Nước uống

8. Nhóm động vật thuộc ngành giun dẹp, sống kí sinh, gây hại cho động vật hoang dã và bạn là:

A. Sán lá máu, sán bã trầu, sán dây, sán lá gan.

B. Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán lá máu.

C. Giun móc câu, sán dây, sán lá gan, giun kim,.

D. Sán bã trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc câu.

Xem thêm: Unit 5 Lớp 12: Language Focus Unit 5 Lớp 12, Unit 5 Lớp 12 Language Focus

9. Lớp vỏ cuticun là điểm sáng của:

Giun đất B. Sán lá gan C. Sán xơ mít D. Giun đũa

10. Đặc điểm nào tiếp sau đây giúp sán lá gan chui rúc ,luồn lách trong môi trường thiên nhiên kí sinh:

A. Cơ vòng, cơ dọc, cơ sườn lưng bụng cải tiến và phát triển . B. Kích thước cơ thể nhỏ dại

C . Mắt lông bơi cách tân và phát triển . D. Giác bám cách tân và phát triển .

11. Thí nghiệm phẫu thuật giun đất ta thực hiện mổ:

A. Mặt bụng B. Bên hông C. Mặt lưng D. Sống lưng bụng phần lớn được

12. Đặc điểm bên phía ngoài của những loài giun kí sinh say đắm nghi với đời sống là

A. Khung người mất đối xứng B. Bao gồm vỏ kitinC. Đẻ nhiều D. Cơ sở tiêu hoá phân hoá

13. Đặc điểm của giun đốt là:

A. Khung người dẹp B. Cơ thể phân đốt

C. Cơ thể có đối xứng lan tròn D. Khung người gồm đầu, ngực và bụng

14. Lợn gạo mang ấu trùng của

A. Sán lá gan. B. Sán buồn bực trầuC. Sán lá tiết D. Sán dây

15. Đặc điểm như thế nào sau đó là của giun sán kí sinh?

A. Thành cơ thể có 2 lớp tế bào C. Tất cả vỏ kitin

B. Đẻ các D- khung người chia 3 phần

16. Nhóm động vật nào thuộc ngành Giun tròn ?

A. Giun rễ lúa, sán dây, giun chỉ C. Sán buồn phiền trầu, giun móc câu, giun rễ lúa

B. Giun kim, giun đũa, giun chỉ D. Giun đỏ, giun đũa, giun kim

17. Lý do máu của giun đất có màu đỏ?

A. Bởi máu có sắc tố đỏ B. Do máu mang sắc tố chứa sắt

C. Do máu chứa hồng cầu D. Do chứa chất diệp lục

19. Sán lông cùng sán lá gan được xếp tầm thường một ngành giun dẹp vì:

A. Khung hình dẹp gồm đối xứng 2 bên B. Tất cả lối sống kí sinh

C. Tất cả lối sống thoải mái D. Tạo ra hữu tính hoặc vô tính

20. Giun đũa dịch chuyển hạn chế là do:

A. Khung hình chỉ bao gồm cơ dọc cách tân và phát triển B. Tất cả lớp vỏ cuticun bọc bên cạnh

C. Lớp biểu bì trở nên tân tiến D. Ông ruột trực tiếp

21. Động vật tất cả quá trình cải cách và phát triển ấu trùng yêu cầu ký sinh trong ốc là:

A. Sán lá gan .B. Sán dây.C. Giun đũa D. Giun kim

22. Lớp vỏ cuticun bọc ngoài khung người giun đũa có tác dụng :

A. Góp giun đũa không xẩy ra loài khác tấn công

B. Hỗ trợ cho giun sống được ngoài cơ thể

C. Góp giun đũa không trở nên tiêu huỷ vì dịch tiêu hoá vào ruột non nguời

D. Góp giun đũa dễ di chuyển

23. Đặc điểm nào tiếp sau đây chỉ có ở sán lông mà không tồn tại ở sán lá gan với sán dây?

A. Giác dính phát triển. C. Mắt và lông bơi lội phát triển.

B. Cơ thể dẹp cùng đối xứng nhị bên. D. Ruột phân nhánh và chưa tồn tại hậu môn.

24. Loại giun như thế nào được Đacuyn nói là “Chiếc cày sống” cày khu đất trước con người rất mất thời gian và cày đất mãi mãi?

A. Đỉa B. Giun đất C. Giun đỏ D. Rươi

25. Ruột túi phân nhánh gồm ở nhóm động vật hoang dã nào sau đây:

A. Sán lá gan, sán bã trầuB. Sán dây, giun đũa C. Giun đất, giun kim D. Sán buồn chán trầu, rươi