Luật Khám Chữa Bệnh 2016

     
Nghị định 109/2016/NĐ-CP giải đáp cấp chứng từ hành nghề y và cấp giấy phép vận động đối với cửa hàng khám, chữa bệnh dịch với những quy định về hồ nước sơ, thủ tục cấp, cấp cho lại chứng từ hành nghề y, giấy phép hoạt động đối với các đại lý khám bệnh, chữa bệnh.

Bạn đang xem: Luật khám chữa bệnh 2016

 

1. Cấp, cung cấp lại chứng từ hành nghề so với người hành nghề khám trị bệnh


Theo Nghị định 109 năm 2016, chứng chỉ hành nghề được cấp lần đầu cho tất cả những người đề nghị cấp lần đầu chứng từ hành nghề; cấp kiểm soát và điều chỉnh chứng chỉ hành nghề lúc có biến đổi nội dung trong chứng chỉ hành nghề; cung cấp lại chứng từ hành nghề thăm khám chữa căn bệnh khi chứng chỉ bị mất, hư hỏng, bị thu hồi.
Người ý kiến đề xuất cấp, cung cấp lại chứng từ hành nghề y làm việc tại đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh thuộc các Bộ với người nước ngoài đến hành nghề y tại nước ta gửi 01 cỗ hồ sơ về bộ Y tế; Còn so với người hành nghề y tại những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thống trị của Sở Y tế thì nộp hồ sơ về Sở Y tế. Cũng theo Nghị định 09, trường thích hợp khi kiến nghị cấp, cung cấp lại chứng chỉ hành nghề mà tín đồ hành nghề y không làm việc tại cửa hàng khám bệnh, chữa căn bệnh nào thì nộp làm hồ sơ về Sở Y tế chỗ thường trú.
Nghị định số 109 quy định fan hành nghề khám chữa dịch chỉ được gia công người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật mang đến 01 cơ sở Khám trị bệnh. Fan chịu trách nhiệm trình độ cho đại lý khám chữa bệnh dịch được đk hành nghề kế bên giờ tại cửa hàng KCB khác; tuy nhiên không được đk hành nghề cùng một thời gian tại nhiều đại lý KCB khác biệt và tổng thời hạn làm thêm giờ trong 01 năm không quá 200 giờ. Khía cạnh khác, Nghị định 109/CP còn quy định tín đồ hành nghề y tại các đại lý KCB ở trong phòng nước không được thiết kế người đứng đầu khám đa khoa của tư nhân, trừ lúc được cơ sở nhà nước cử tham gia thống trị tại đại lý KCB bao gồm vốn nhà nước.

2. Điều kiện, hồ nước sơ, giấy tờ thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép vận động đối với cơ sở khám bệnh, trị bệnh


Nghị định số 109 dụng cụ các vẻ ngoài tổ chức của các đại lý khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời quy định ví dụ điều kiện cấp giấy phép vận động đối cùng với từng hình thức tổ chức các đại lý KCB gồm: bệnh dịch viện, bệnh dịch xá, phòng mạch đa khoa, chống khám chăm khoa, phòng chẩn trị y học cổ truyền, cơ sở KCB y học tập gia đình; phòng xét nghiệm; phòng khám chẩn đoán hình ảnh; đại lý giám định y khoa, đại lý giám định pháp y, đại lý pháp y tinh thần có khám chữa trị bệnh; nhà hộ sinh; chống khám, tư vấn và điều trị dự phòng; phòng khám, điều trị bệnh dịch nghề nghiệp; Cơ sở thương mại & dịch vụ y tế; Trạm y tế xã; bệnh viện cơ quan, đối kháng vị, tổ chức triển khai có khám chữa bệnh; Trung chổ chính giữa y tế có khám trị bệnh.
Theo đó, nhằm được cấp giấy phép chuyển động bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện theo phép tắc tại Nghị định 109, điển hình là phải có tối thiểu là 30 giường căn bệnh (bệnh viện nhiều khoa), đôi mươi giường căn bệnh (đối với cơ sở y tế chuyên khoa, cơ sở y tế y học cổ truyền), riêng khám đa khoa chuyên khoa mắt yêu cầu có ít nhất 10 nệm bệnh; bao gồm có không nhiều nhất một nửa người hành nghề cơ hữu vào từng khoa bên trên tổng số tín đồ hành nghề trong khoa.

3. Cấp chứng từ hành nghề y, Giấy phép chuyển động khám bệnh, chữa bệnh dịch trực tuyến


Nghị định số 109/2016 chế độ Hồ sơ đăng ký, đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề y, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dịch trực con đường như hồ sơ bằng phiên bản giấy và đề xuất được chuyển sang dạng văn phiên bản điện tử.
Người nộp làm hồ sơ hoặc người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, cài văn phiên bản điện tử, xác thực và nộp lệ tổn phí theo các bước trên Cổng thông tin điện tử của cục Y tế hoặc Trang tin tức điện tử của Sở Y tế.
Trường hợp không tồn tại chữ ký kết số thì theo Nghị định 109/NĐ bắt buộc scan hồ sơ giấy nhờ cất hộ kèm lên khối hệ thống đăng ký.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 109/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày thứ nhất tháng 7 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUYĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNGĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ cơ chế tổ chức cơ quan chính phủ ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư chi tiêu ngày 26 tháng11 năm 2014;

Căn cứ phương tiện khám bệnh, trị bệnhngày 23 mon 11 năm 2009;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định quy địnhcấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp chứng từ phép chuyển động đối với cửa hàng khám bệnh, trị bệnh.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Nghị định này phương tiện về:

a) hồ nước sơ, giấy tờ thủ tục cấp, cấp cho lại chứng chỉhành nghề so với người hành nghề;

b) Điều kiện, hồ nước sơ, giấy tờ thủ tục cấp, cấplại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cửa hàng khám bệnh, chữa trị bệnh.

2. Nghị định này không điều chỉnh việccấp chứng từ hành nghề so với người hành nghề và cấp thủ tục phép vận động đốivới cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh trong quân đội.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các cơquan, tổ chức, cá nhân trong nước với tổ chức, cá nhân nước ko kể tại Việt Nam(sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) triển khai các vận động liên quan lại đếnkhám bệnh, chữa bệnh dịch tại Việt Nam.

Điều 3. Giảithích tự ngữ

1. Người chịu trách nhiệm chuyên mônkỹ thuật của cửa hàng khám bệnh, chữa dịch là fan có chứng từ hành nghề theoquy định của hình thức khám bệnh, chữa trị bệnh, hành nghề cơ hữu tại cơ sở khám bệnh,chữa bệnh, tất cả phạm vi vận động chuyên môn cân xứng với đại lý khám bệnh, chữa bệnhmà mình phụ trách và phụ trách trước lao lý về tổng thể hoạt độngchuyên môn của đại lý khám bệnh, trị bệnh.

2. Bản sao phù hợp lệ là bản sao được cấptừ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bạn dạng chính bởi vì cơ quan, tổ chức triển khai có thẩmquyền hoặc bạn dạng sao bao gồm chữ ký kết đối với cá nhân hoặc tất cả chữ ký kết và đóng dấu đối vớitổ chức sẽ được so sánh với bạn dạng chính. Trường hợp giấy tờ do tổ chức triển khai nướcngoài cấp thì bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự cùng dịch ra giờ Việt, bạn dạng dịch bắt buộc đượcchứng thực theo mức sử dụng của pháp luật Việt Nam.

3. Bạn hành nghề cơ hữu là ngườiđăng ký thao tác liên tục 8 giờ/ngày vào thời gian chuyển động mà cơ sở khám bệnh,chữa dịch đã đăng ký hoặc bạn làm việc không thiếu thời gian mà cơ sở khám bệnh,chữa căn bệnh đăng ký vận động có thời gian ít hơn 8 giờ/ngày cân xứng với quy địnhcủa luật pháp về lao động.

4. Bạn làm việc 1 phần thời gianlà tín đồ đăng ký thao tác tại cửa hàng khám bệnh, chữa dịch nhưng không được thờigian giải pháp tại khoản 3 Điều này.

Chương II

CẤP, CẤP LẠI CHỨNGCHỈ HÀNH NGHỀ

Mục 1. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Điều 4. Các trườnghợp cấp, cấp lại chứng từ hành nghề

1. Vấn đề cấp chứng từ hành nghề áp dụngđối với các trường hợp sau đây:

a) cấp cho lần đầu chứng chỉ hành nghề.

b) cung cấp điều chỉnhchứng chỉ hành nghề lúc có thay đổi nội dung trong chứng chỉ hành nghề, bao gồm:

- bổ sung cập nhật phạm vi chuyển động chuyênmôn trong chứng từ hành nghề khi bạn hành nghề đề nghị thêm chuyên môn chuyênmôn thuộc chuyên khoa khác với phạm vi chuyển động chuyên môn đang được cấp cho trongchứng chỉ hành nghề;

- chuyển đổi phạm vi chuyển động chuyênmôn trong chứng từ hành nghề khi bạn hành nghề đề nghị thay đổi kỹ thuậtchuyên môn thuộc chăm khoa khác với phạm vi vận động chuyên môn đã được cấptrong chứng từ hành nghề;

- biến đổi họ với tên, tháng ngày nămsinh trong chứng chỉ hành nghề.

2. Vấn đề cấp lại chứng chỉ hành nghềáp dụng so với các trường đúng theo sau đây:

a) chứng chỉ hành nghề bị thu hồitheo biện pháp tại khoản 1 Điều 29 điều khoản khám bệnh, trị bệnh;

b) chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc hưhỏng.

Điều 5. Làm hồ sơ đềnghị cấp lần đầu chứng từ hành nghề đối với người Việt Nam

1. Đơn kiến nghị cấp chứng từ hành nghềtheo mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị địnhnày.

2. Bạn dạng sao hòa hợp lệ văn bởi chuyên mônphù phù hợp với phạm vi vận động chuyên môn ý kiến đề nghị cấp chứng từ hành nghề, rứa thểnhư sau:

a) Văn bằng chuyên môn y;

b) Văn bằng cử nhân y khoa vì chưng nướcngoài cấp được Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo công dấn tương đương trình độ đại họcnhưng đề nghị kèm theo giấy ghi nhận đã qua đào tạo bổ sung cập nhật theo ngành, chuyênngành tương xứng với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng trên cơ sở huấn luyện hợppháp của việt nam theo quy định của bộ trưởng cỗ Y tế thì được xem là tươngđương cùng với văn bằng bs và được cấp chứng từ hành nghề với chức vụ là bácsỹ;

c) Văn bởi cử nhân hóa học, sinh học,dược sĩ trình độ chuyên môn đại học tập và phải kèm theo chứng từ hoặc giấy ghi nhận đào tạochuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời hạn đào tạo ít nhất là 3tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm;

d) Giấy chứng nhận là y sĩ hoặc giấychứng nhận người dân có bài dung dịch gia truyền hoặc tín đồ có phương pháp chữa bệnhgia truyền do bộ trưởng Bộ Y tế hoặc giám đốc Sở Y tế cấp.

Trường hòa hợp mất những văn bởi chuyênmôn trên thì phải tất cả giấy bệnh nhận giỏi nghiệp hoặc phiên bản sao hòa hợp lệ giấy chứngnhận sửa chữa bằng giỏi nghiệp vì cơ sở huấn luyện và đào tạo nơi đã cấp cho văn bằng trình độ đócấp.

3. Giấy xác nhận quá trình thực hànhtheo mẫu mã 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị địnhnày hoặc phiên bản sao đúng theo lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bs chuyênkhoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường đúng theo là lương y, người có bài thuốcgia truyền hoặc fan có phương thức chữa căn bệnh gia truyền.

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơsở đi khám bệnh, chữa bệnh quy định trên khoản 6 Điều 23 cùng khoản 5 Điều 25 Nghị địnhnày cấp.

5. Phiếu lý lịch tứ pháp.

6. Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu mã 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này cóxác dìm của thủ trưởng đơn vị nơi công tác so với người kiến nghị cấp triệu chứng chỉhành nghề đang thao tác làm việc trong bệnh viện tại thời điểm kiến nghị cấp hội chứng chỉhành nghề hoặc sơ yếu lý định kỳ tự thuật có chứng thực của Ủy ban dân chúng xã, phường,thị trấn vị trí thường trú so với những người xin cấp chứng từ hành nghề khônglàm bài toán cho cơ sở y tế nào tại thời điểm ý kiến đề nghị cấp chứng từ hành nghề.

7. Hai hình ảnh màu 04 centimet x 06 cm được chụptrên nền trong sáng thời gian không thực sự 06 tháng, tính cho ngày nộp đơn.

Điều 6. Hồ sơ đềnghị cấp chứng từ hành nghề xét nghiệm bệnh, chữa dịch lần đầu đối với người nướcngoài, người việt nam định cư ngơi nghỉ nước ngoài

1. Đơn ý kiến đề nghị cấp chứng chỉ hành nghềtheo mẫu mã 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị địnhnày.

2. Bạn dạng sao hợp lệ văn bằng chuyên môny phù hợp với các đối tượng người tiêu dùng hành nghề nguyên lý tại Điều 17 Luậtkhám bệnh, chữa bệnh.

3. Giấy xác nhận quá trình thực hành:

a) ngôi trường hợp thực hành thực tế tại Việt Namthực hiện nay theo mẫu 02 Phụ lục I phát hành kèmtheo Nghị định này;

b) trường hợp thực hành thực tế tại cơ sởkhám bệnh, chữa dịch ở quốc tế thì vào giấy xác nhận quá trình thực hành củangười tất cả thẩm quyền của đại lý đó phải bảo vệ các câu chữ sau đây: Họ cùng tênngười thực hành; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ cửa hàng cư trú; số hộ chiếu (ngày cấp,nơi cấp); văn bằng chuyên môn; năm tốt nghiệp; địa điểm thực hành; thời gian thựchành; nhận xét về năng lực chuyên môn cùng đạo đức nghề nghiệp của bạn thựchành đó.

4. Bản sao vừa lòng lệ bản thảo lao độngdo cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền về lao động của nước ta cấp.

5. Phiên bản sao phù hợp lệ của một trong cácgiấy tờ sau đây:

a) Giấy chứng nhận biết tiếng Việtthành thạo đối với người quốc tế đăng ký thực hiện tiếng Việt để khám bệnh, chữabệnh;

b) Giấy chứng nhận đủ trình độ phiêndịch của bạn phiên dịch tương xứng với ngôn từ mà người hành nghề đăng ký sử dụngđể thăm khám bệnh, chữa bệnh và hợp đồng lao hễ của bạn phiên dịch cùng với cơ sởkhám bệnh, chữa dịch nơi bạn hành nghề đó làm cho việc;

c) Đối với người nước ngoài đăng ký kết sửdụng ngôn ngữ chưa hẳn là ngôn ngữ mẹ đẻ để khám bệnh, chữa bệnh:

- Giấy chứng nhận sử dụng thành thạongôn ngữ mà người hành nghề đk sử dụng theo điều khoản tại Điều 17 Nghị địnhnày nhằm khám bệnh, trị bệnh;

- Giấy ghi nhận đủ trình độ phiên dịchcủa tín đồ phiên dịch ngôn từ mà người hành nghề đăng ký sử dụng nhằm khám bệnh,chữa dịch theo biện pháp tại Điều 18 Nghị định này và hợp đồng lao đụng của ngườiphiên dịch với các đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh nơi bạn hành nghề đó có tác dụng việc.

6. Giấy ghi nhận đủ sức mạnh để hànhnghề khám bệnh, chữa bệnh do các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh đáp ứng yêu ước theoquy định của cục trưởng cỗ Y tế cấp cho hoặc giấy ghi nhận đủ sức mạnh do cơ sởkhám bệnh, chữa trị bệnh quốc tế cấp mà thời khắc cấp giấy chứng nhận sức khỏetính cho ngày nộp hồ nước sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không thực sự 12 tháng.

7. Lý lịch tứ pháp (áp dụng đối vớitrường đúng theo không trực thuộc diện cấp giấy phép lao động).

8. Hai ảnh màu 04 centimet x 06 centimet được chụptrên nền vệ sinh thời gian không thật 06 tháng, tính cho ngày nộp đơn.

Điều 7. Hồ sơ đềnghị cấp kiểm soát và điều chỉnh chứng chỉ hành nghề

1. Làm hồ sơ đề nghịcấp bổ sung phạm vi vận động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạtđộng trình độ chuyên môn trong chứng từ hành nghề theo mẫu 05Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) phiên bản sao phù hợp lệ chứng từ hành nghềđã được cấp;

c) bạn dạng sao đúng theo lệ văn bằng, chứng chỉ,giấy ghi nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi chuyển động chuyên môn đề xuất bổsung;

d) Giấy xác nhậnquá trình thực hành thực tế theo nguyên tắc tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này phù hợp vớivăn bằng, triệu chứng chỉ, giấy ghi nhận chuyên môn.

2. Hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp biến đổi phạm vihoạt động trình độ trong chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa căn bệnh bao gồm:

a) Đơn ý kiến đề xuất cấp đổi khác phạm vihoạt động trình độ theo chủng loại 06 Phụ lục I banhành kèm theo Nghị định này;

b) phiên bản sao hợp lệ văn bằng, triệu chứng chỉ,giấy chứng nhận chuyên môn cân xứng với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghịthay đổi;

c) bản gốc chứng chỉ hành nghề đi khám bệnh,chữa bệnh dịch đã được cấp;

d) Giấy xác nhận quá trình thực hànhquy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này;

đ) Hai ảnh màu 04 cm x 06 centimet được chụptrên nền trong sạch thời gian không thật 06 tháng, tính mang lại ngày nộp đơn.

3. Làm hồ sơ đề nghị biến đổi họ cùng tên,ngày tháng năm sinh trong chứng từ hành nghề thăm khám bệnh, chữa căn bệnh bao gồm:

a) Đơn đề nghị thay đổi họ và tên,ngày mon năm sinh, theo chủng loại 07 Phụ lục I banhành đương nhiên Nghị định này;

b) bản sao đúng theo lệ sách vở chứng minhthay thay đổi họ cùng tên, ngày tháng năm sinh của người hành nghề;

c) bản gốc chứng từ hành nghề xét nghiệm bệnh,chữa dịch đã được cấp;

d) Hai ảnh màu 04 centimet x 06 cm, được chụptrên nền sạch sẽ thời gian không quá 06 tháng, tính mang đến ngày nộp đơn.

Điều 8. Làm hồ sơ đề nghịcấp lại chứng từ hành nghề

1. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại hội chứng chỉhành nghề so với người bị mất hoặc bị nứt hoặc bị tịch thu chứng chỉ hànhnghề theo nguyên tắc tại những điểm a và b khoản 1 Điều 29 vẻ ngoài khámbệnh, chữa bệnh dịch bao gồm:

a) Đơn kiến nghị cấp lại chứng chỉ hànhnghề theo mẫu mã 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghịđịnh này;

b) Hai ảnh màu 04 centimet x 06 centimet được chụptrên nền vệ sinh thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

2. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp lại chứng chỉhành nghề vào trường hợp bị thu hồi theo hiện tượng tại những điểmc, d, đ, e cùng g khoản 1 Điều 29 chế độ khám bệnh, chữa dịch bao gồm:

a) Đơn ý kiến đề nghị cấp lại chứng từ hànhnghề theo mẫu mã 09 Phụ lục I so với người Việt Namhoặc theo mẫu 10 Phụ lục I so với người nướcngoài, người nước ta định cư tại nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy ghi nhận đã update kiếnthức y khoa tiếp tục theo quy định của cục trưởng bộ Y tế;

c) Các sách vở và giấy tờ quy định tại những khoản2, 4, 5, 6 và 7 Điều 5 Nghị định này đối với người Việt Nam; các sách vở và giấy tờ quy địnhtại các khoản 2, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 6 Nghị định này đối với người nước ngoài,người việt nam định cư sinh sống nước ngoài.

Điều 9. Nộp hồ sơđề nghị cấp, cung cấp lại chứng chỉ hành nghề

1. Bài toán nộp hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp, cấp lạichứng chỉ hành nghề theo cách thức tại các điều 5, 6, 7 với 8 Nghị định này đượcthực hiện tại như sau:

a) Người kiến nghị cấp, cấp cho lại chứngchỉ hành nghề thuộc những trường hợp điều khoản tại những điểm a, b, ckhoản 1 Điều 26 quy định khám bệnh, chữa dịch gửi 01 bộ hồ sơ về bộ Y tế;

b) Người kiến nghị cấp, cung cấp lại chứngchỉ hành nghề thao tác làm việc tại những cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lýcủa Sở Y tế, trừ ngôi trường hợp giải pháp tại điểm a khoản này gửi 01 cỗ hồ sơ về SởY tế.

2. Trường hợp bạn hành nghề sẽ đượcBộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp chứng từ hành nghề nhưng lại tại thời điểm đề xuất cấp, cấplại chứng chỉ hành nghề, người hành nghề đổi khác nơi làm việc thì nộp hồ sơnhư sau:

a) bạn hành nghề đang thao tác làm việc tạicơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền cai quản của Sở Y tế nộp làm hồ sơ về SởY tế nơi cửa hàng khám bệnh, chữa căn bệnh đó để trụ sở;

b) người hành nghề đang thao tác tạicơ sở đi khám bệnh, chữa dịch thuộc thẩm quyền quản lý của cỗ Y tế nộp làm hồ sơ về BộY tế.

3. Trường hợp tín đồ hành nghề khônglàm câu hỏi tại cơ sở khám bệnh, chữa dịch nào tại thời điểm đề nghị cấp, cung cấp lạichứng chỉ hành nghề thì nộp hồ sơ về Sở Y tế, nơi đăng ký thường trú để đề nghịcấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề.

Điều 10. Thủ tụccấp, cung cấp lại và thống trị chứng chỉ hành nghề

1. Sau khoản thời gian nhận được hồ sơ ý kiến đề xuất cấp,cấp lại chứng chỉ hành nghề, bộ Y tế hoặc Sở Y tế (sau đây call tắt là cơ quantiếp nhận hồ sơ) cấp cho người đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo chủng loại quy địnhtại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, thay thểnhư sau:

a) Trường vừa lòng nộp hồ sơ trực tiếp tạicơ quan đón nhận hồ sơ, nếu như hồ sơ đầy đủ theo cơ chế thì cơ quan mừng đón hồsơ giữ hộ ngay cho những người đề nghị cấp, cấp lại chứng từ hành nghề Phiếu tiếp nhậnhồ sơ;

b) Trường hợp hồ sơ gửi theo đườngbưu điện thì trong thời hạn 02 ngày, tính từ thời khắc nhận được hồ sơ (tínhtheo vết bưu điện đến), cơ quan mừng đón hồ sơ gửi Phiếu tiếp nhận cho fan đềnghị cấp, cung cấp lại chứng chỉ hành nghề;

2. Trong thời hạn trăng tròn ngày, kể từ ngàyghi bên trên Phiếu đón nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải triển khai thẩm địnhhồ sơ và gồm biên bạn dạng thẩm định.

3. Trường vừa lòng hồ sơ thích hợp lệ, thì trongthời hạn 10 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày tất cả biên bạn dạng thẩm định, ban ngành tiếp nhậnhồ sơ cấp, cung cấp lại chứng từ hành nghề.

4. Trường vừa lòng hồ sơ không phù hợp lệ:

a) trong thời hạn 05 ngày làm cho việc, kểtừ ngày bao gồm biên bạn dạng thẩm định, cơ quan mừng đón hồ sơ phải bao gồm văn phiên bản thôngbáo cho người đề nghị cấp, cung cấp lại chứng từ hành nghề để hoàn hảo hồ sơ. Vănbản thông báo phải ghi cụ thể những tài liệu nên bổ sung, nội dung buộc phải sửa đổi.

b) Khi nhận ra văn bản yêu ước hoànchỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp, cung cấp lại chứng chỉ hành nghề yêu cầu sửa đổi, bổsung theo như đúng những văn bản đã được ghi trong văn phiên bản và gửi hồ sơ bổ sung vềcơ quan mừng đón hồ sơ. Cơ quan đón nhận hồ sơ gởi Phiếu chào đón hồ sơ bổsung cho người đề nghị cấp, cung cấp lại chứng chỉ hành nghề.

c) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp tụcthực hiện thủ tục theo giải pháp tại các khoản 2, 3 và điểm a khoản 4 Điều này.Trường hòa hợp hồ sơ bổ sung vẫn chưa hợp lệ thì cơ quan mừng đón hồ sơ tiếp tụchướng dẫn người kiến nghị cấp, cấp lại chứng từ hành nghề hoàn thiện hồ sơ.

d) Trường hòa hợp cơ quan mừng đón hồ sơđã có yêu ước sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ mà lại trong thời hạn 60 ngày, tính từ lúc ngày cơquan đón nhận hồ sơ gồm văn bạn dạng yêu mong nhưng người ý kiến đề nghị cấp, cung cấp lại chứngchỉ hành nghề không bổ sung, sửa thay đổi hồ sơ thì phải triển khai lại từ trên đầu hồ sơ,thủ tục đề xuất cấp, cấp cho lại chứng chỉ hành nghề.

5. Cai quản chứng chỉ hành nghề:

a) chứng từ hành nghề do bộ trưởng liên nghành BộY tế cấp theo chủng loại 01 Phụ lục III, do Giám đốc Sở Ytế cấp cho theo mẫu 02 Phụ lục III và quyết định bổsung phạm vi vận động chuyên môn trong chứng từ hành nghề do bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế,Giám đốc Sở Y tế cấp theo chủng loại 03 Phụ lục III banhành hẳn nhiên Nghị định này. Mã ký kết hiệu chứng chỉ hành nghề thực hiện theo mẫu mã 04 Phụ lục III phát hành kèm theo Nghị định này;phạm vi chuyển động chuyên môn ghi trong chứng từ hành nghề tiến hành theo hướngdẫn của bộ trưởng bộ Y tế.

b) Cơ quan chào đón hồ sơ từ in chứngchỉ hành nghề để cung cấp theo mẫu pháp luật tại điểm a khoản này, đảm bảo an toàn tính liêntục của số chứng chỉ hành nghề trong quá trình cấp và mỗi cá nhân hành nghề chỉcó một vài chứng chỉ hành nghề.

c) Sở Y tế liên tục sử dụng phôi chứngchỉ hành nghề do cỗ Y tế cung cấp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 11. Hội đồngtư vấn về cấp, cung cấp lại chứng từ hành nghề

1. Bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế hoặc giám đốc SởY tế thành lập Hội đồng tư vấn về cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề (sau phía trên gọitắt là Hội đồng bốn vấn) theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Luậtkhám bệnh, chữa bệnh.

2. Quản trị Hội đồng hỗ trợ tư vấn có tráchnhiệm chỉ đạo việc xây cất quy chế hoạt động vui chơi của Hội đồng support để trình Bộtrưởng bộ Y tế hoặc chủ tịch Sở Y tế phê cẩn thận và tổ chức triển khai thực hiện sau thời điểm đượcphê duyệt.

Mục 2. ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 12. Nguyêntắc đk hành nghề

1. Bạn hành nghề chỉ được thiết kế ngườichịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một các đại lý khám bệnh, chữa bệnh.

2. Fan hành nghề chỉ được đăng kýlàm bạn phụ trách một khoa của một cơ sở khám bệnh, trị bệnh. Ko được đồngthời làm người phụ trách từ hai khoa trở lên trên trong thuộc một các đại lý khám bệnh, chữabệnh hoặc đôi khi làm người phụ trách khoa của các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnhkhác.

3. Người hành nghề chịu trách nhiệmchuyên môn kỹ thuật của đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh có thể kiêm nhiệm phụ tráchmột khoa trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh và phải cân xứng với phạm vihoạt động trình độ trong chứng chỉ hành nghề đã có cấp.

4. Người hành nghề tại đại lý khám bệnh,chữa dịch được đk làm fan chịu trách nhiệm trình độ kỹ thuật của mộtcơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh không tính giờ.

5. Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh,chữa bệnh của phòng nước không được đăng ký làm tín đồ đứng đầu của khám đa khoa tưnhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa dịch được ra đời và hoạt động theo Luậtdoanh nghiệp, Luật hợp tác xã, trừ trường phù hợp được cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyềncử gia nhập quản lý, điều hành và quản lý tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm phần vốn củaNhà nước.

6. Fan hành nghề đã đk làm ngườichịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một đại lý khám bệnh, chữa bệnh đượcđăng cam kết hành nghề kế bên giờ tại các đại lý khám bệnh, chữa bệnh khác.

7. Người hành nghề được đăng ký hànhnghề tại một hoặc nhiều cửa hàng khám bệnh, chữa căn bệnh nhưng không được đăng kýhành nghề thuộc một thời gian tại những cơ sở đi khám bệnh, trị bệnh không giống nhau và tổngthời gian làm ngoại trừ giờ không thật 200 giờ theo quy định của cục luật lao động.Người hành nghề phải bảo đảm hợp lý về thời hạn đi lại thân các địa điểm hànhnghề đang đăng ký.

8. Bạn hành nghề đã đk hànhnghề ở một cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh khi tiến hành việc thăm khám bệnh, chữa trị bệnhtheo cơ chế luân phiên người hành nghề, xét nghiệm bệnh, chữa bệnh nhân đạo hoặc thựchiện kỹ thuật trình độ chuyên môn theo vừa lòng đồng giữa những cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh vớinhau thì không hẳn đăng cam kết hành nghề tại các cơ sở thăm khám bệnh, chữa căn bệnh này.

Điều 13. Đăng kýhành nghề khám bệnh, chữa bệnh

1. Việc đk hành nghề do người chịutrách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa dịch lập theo chủng loại quyđịnh trên Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Nội dung đk hành nghề:

a) Địa điểm hành nghề: Ghi rõ tên, địachỉ của các đại lý khám bệnh, chữa bệnh nơi đk hành nghề;

b) thời hạn hành nghề: Ghi ví dụ thờigian hành nghề: giờ đồng hồ trong ngày, ngày vào tuần hành nghề tại cơ sở khám bệnh,chữa căn bệnh và đảm bảo hợp lý về thời hạn đi lại thân các địa điểm hành nghề củangười hành nghề đã đăng ký quy định trên điểm a khoản này;

c) Chức danh, vị trí trình độ chuyên môn củangười hành nghề: list người đăng ký hành nghề đề nghị ghi rõ chức danh mà ngườihành nghề được phân công đảm nhận là bạn chịu trách nhiệm trình độ chuyên môn kỹ thuậthoặc fan phụ trách khoa hoặc vị trí trình độ đảm nhiệm không giống của tín đồ hànhnghề.

3. Trường hòa hợp danh sách đk hànhnghề của đại lý khám bệnh, chữa dịch có người hành nghề đã hành nghề tại mộtcơ sở đi khám bệnh, chữa dịch khác thì việc đăng ký hành nghề của bạn hành nghềđó bắt buộc ghi rõ thời gian, địa điểm, vị trí trình độ chuyên môn của người hành nghề tạicơ sở xét nghiệm bệnh, chữa dịch khác đó.

Điều 14. Trình tựđăng cam kết hành nghề

1. Thời điểm đk hành nghề:

a) Đối với các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnhđề nghị cấp thủ tục phép hoạt động thì việc đk hành nghề cho người hành nghềđược tiến hành cùng thời điểm cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

b) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnhđã được cấp chứng từ phép hoạt động, giả dụ có thay đổi về nhân sự thì vào thời hạn10 ngày có tác dụng việc, kể từ khi thay đổi, tín đồ chịu trách nhiệm trình độ kỹ thuậtcủa đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh đó phải thông tin đến cơ quan gồm thẩm quyền tiếpnhận văn bản đăng ký kết hành nghề lý lẽ tại khoản 2 Điều này.

2. Mừng đón văn bạn dạng đăng ký hành nghềtrong trường hợp biến hóa người hành nghề:

a) bộ Y tế đón nhận việc đăng kýhành nghề của các cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc cỗ Y tế;

b) Sở Y tế chào đón việc đăng kýhành nghề của các cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa trị bệnh bao gồm trụ sở đóng góp trên địa phận quảnlý, trừ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch quy định tại điểm a khoản này.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Pháp Luật Là - Đặc Điểm, Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

Điều 15. Cai quản lýthông tin đăng ký hành nghề

1. Trong thời hạn 05 ngày có tác dụng việc, kểtừ khi cấp chứng từ phép chuyển động hoặc nhận ra danh sách thay đổi về fan hànhnghề qui định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này, Sở Y tế theo thẩm quyền tiếpnhận đk người hành nghề công cụ tại điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định nàyphải gửi danh sách người hành nghề về cỗ Y tế.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kểtừ khi cấp giấy phép vận động hoặc nhận ra danh sách chuyển đổi về fan hànhnghề biện pháp tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này, cỗ Y tế theo thẩm quyền tiếpnhận đk người hành nghề khí cụ tại điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định nàyvề Sở Y tế nơi cửa hàng khám bệnh, trị bệnh gồm người đk hành nghề đặt trụ sở.

3. Bài toán đăng tải danh sách đăng kýngười hành nghề được thực hiện như sau:

a) cỗ Y tế đăng tải list đăng kýngười hành nghề trên việt nam với không thiếu các thông tin quy định trên Phụ lục IV phát hành kèm theo Nghị định này lên Cổngthông tin năng lượng điện tử của bộ Y tế;

b) Sở Y tế đăng tải list đăng kýngười hành nghề với không thiếu thốn các tin tức quy định tại Phụlục IV ban hành kèm theo Nghị định này theo thẩm quyền mừng đón đăng kýngười hành nghề biện pháp tại điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định này lên Trangthông tin điện tử của Sở Y tế.

Mục 3. THỰC HÀNH ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Điều 16. Tổ chứcviệc thực hành

1. Tiếp nhận người thực hành:

a) Người thực hành phải có solo đề nghịthực hành theo chủng loại 01 Phụ lục V phát hành kèm theoNghị định này và bạn dạng sao vừa lòng lệ văn bằng trình độ liên quan đến y tế nhờ cất hộ đếncơ sở thăm khám bệnh, chữa dịch nơi đk thực hành;

b) sau khi nhận được đơn kiến nghị thựchành, nếu gật đầu tiếp nhận, tín đồ đứng đầu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cótrách nhiệm ký kết hợp đồng thực hành với người thực hành theo mẫu 02 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Phân công bạn hướng dẫn thựchành:

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữabệnh ra đưa ra quyết định phân công bạn hướng dẫn thực hành theo mẫu 03 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. Mộtngười hướng dẫn thực hành thực tế chỉ được phía dẫn buổi tối đa là 5 người thực hành trongcùng một thời điểm.

3. Fan hướng dẫn thực hành thực tế phải đápứng các điều khiếu nại sau đây:

a) Có chứng từ hành nghề;

b) tất cả phạm vi vận động chuyên mônphù hợp với văn bằng của tín đồ thực hành, có chuyên môn đào tạo tương đương hoặccao rộng người thực hành và có thời hạn hành nghề khám bệnh, chữa bệnh dịch liên tụctừ 3 năm trở lên.

4. Trọng trách của tín đồ hướng dẫn thựchành:

a) hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữabệnh cho người thực hành;

b) nhận xét về công dụng thực hành và chịutrách nhiệm về ngôn từ nhận xét của mình;

c) chịu trách nhiệm trong trường hợpngười thực hành gây không nên sót trình độ chuyên môn trong quy trình thực hành, gây ảnh hưởngđến sức khỏe của fan bệnh vì lỗi của fan hướng dẫn thực hành.

5. Cung cấp giấy xác nhận quá trình thựchành: sau khi có nhấn xét bởi văn bản của fan hướng dẫn thực hành thực tế đối vớingười thực hành, fan đứng đầu tư mạnh sở khám bệnh, trị bệnhcấp Giấy xác thực quá trình thực hành theo mẫu mã 02Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Mục 4. TIÊU CHÍ ĐỂ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠOHOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO NGÔN NGỮ KHÁC HOẶC ĐỦ TRÌNH ĐỘ PHIÊN DỊCH vào KHÁM BỆNH,CHỮA BỆNH

Điều 17. Tiêuchí để công nhận fan hành nghề biết tiếng Việt thạo hoặc sử dụng thànhthạo ngôn từ khác trong thăm khám bệnh, chữa trị bệnh

1. Tín đồ hành nghề được công nhận biếttiếng Việt thành thạo trong thăm khám bệnh, chữa dịch khi được cơ sở giáo dục và đào tạo quy địnhtại Điều 19 Nghị định này chất vấn và công nhận, trừ những trường hợp chính sách tạikhoản 3 Điều này.

2. Ngôi trường hợp người hành nghề đăng kýngôn ngữ chưa phải tiếng người mẹ đẻ hoặc giờ đồng hồ Việt để khám bệnh, chữa bệnh dịch thì phảiđược cơ sở giáo dục đào tạo quy định tại Điều 19 Nghị định này đánh giá để công nhậnngười hành nghề thành thạo ngôn ngữ mà fan hành nghề đăng ký sử dụng trongkhám bệnh, chữa trị bệnh, trừ các trường hợp nguyên tắc tại khoản 3 Điều này.

3. Các trường hòa hợp được thừa nhận biếttiếng Việt nhuần nhuyễn hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác trong xét nghiệm bệnh, chữabệnh mà chưa hẳn qua bình chọn khi bạn hành nghề bao gồm một trong các tiêu chísau đây:

a) gồm bằng xuất sắc nghiệp trình độ chuyên môn trungcấp chăm ngành y trở lên vị cơ sở huấn luyện và đào tạo hợp pháp của vn hoặc nướcngoài cấp mà ngôn từ sử dụng trong quy trình đào tạo là giờ Việt hoặc làngôn ngữ mà tín đồ hành nghề đăng ký sử dụng trong thăm khám bệnh,chữa bệnh;

b) Có chứng từ đã hoàn thành cáckhóa đào tạo và huấn luyện chuyên ngành y với thời hạn đào tạo tối thiểu trường đoản cú 12 mon trở lênmà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào sinh sản là giờ đồng hồ Việt hoặc là ngôn từ màngười hành nghề đăng ký sử dụng trong thăm khám bệnh, chữa bệnh;

c) tất cả bằng giỏi nghiệp chuyên môn đại họcchuyên ngành giờ đồng hồ Việt hoặc ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng trongkhám bệnh, chữa dịch do cơ sở huấn luyện hợp pháp của nước ta hoặc quốc tế cấp.

Các văn bằng, chứng chỉ quy định tạicác điểm a, b khoản này phải được cấp cho trong thời gian không quá 05 năm, tính đếnngày nộp hồ sơ.

Điều 18. Tiêuchí nhằm công nhận bạn đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Tín đồ được công nhận đủ trình độphiên dịch ngữ điệu trong thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch khi được cơ sở giáo dục đào tạo quy địnhtại Điều 19 Nghị định này chất vấn để công nhận, trừ những trường hợp mức sử dụng tạikhoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp được thừa nhận màkhông cần qua soát sổ khi bạn phiên dịch có một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) tất cả bằng giỏi nghiệp trung cấpchuyên ngành y trở lên vì cơ sở huấn luyện và đào tạo hợp pháp của việt nam hoặc quốc tế cấpmà ngữ điệu sử dụng trong quy trình đào tạo nên là ngữ điệu mà người phiên dịchđăng ký kết làm phiên dịch;

b) Có chứng từ đã hoàn thành các khóađào tạo siêng ngành y với thời hạn đào tạo về tối thiểu trường đoản cú 12 mon trở lên màngôn ngữ thực hiện trong quá trình đào tạo ra là ngữ điệu mà fan phiên dịch đăngký có tác dụng phiên dịch;

c) gồm bằng tốt nghiệp trung cấpchuyên ngành y trở lên trên hoặc y sĩ và bằng xuất sắc nghiệp đại học ngoại ngữ phù hợpvới ngữ điệu mà fan phiên dịch đăng ký làm phiên dịch.

Các văn bằng, chứng từ quy định tạicác điểm a và b khoản 2 Điều này buộc phải được cấp cho trong thời gian không quá 05năm, tính mang lại ngày nộp hồ nước sơ.

3. Một người phiên dịch chỉ được làmphiên dịch mang lại một bạn hành nghề đi khám bệnh, chữa dịch tại cùng một thời điểmmà bạn hành nghề đó đang khám bệnh, trị bệnh cho những người bệnh.

Điều 19. Điều kiệnđối cùng với cơ sở giáo dục đào tạo được khám nghiệm và công nhận thấy tiếng Việt thành thạo hoặcsử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ chuyên môn phiên dịch trong xét nghiệm bệnh,chữa bệnh

Cơ sở giáo dục được đánh giá và côngnhận biết giờ Việt thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủtrình độ thông dịch trong đi khám bệnh, chữa dịch khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

1. Là trường đại học chuyên ngành y củaViệt Nam.

2. Tất cả khoa hoặc cỗ môn nước ngoài ngữ củamột trong các ngôn ngữ sau đây: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật bạn dạng và Hàn Quốc.

3. Có ngân hàng đề thi để kiểm soát vàcông phân biệt tiếng Việt thạo hoặc thực hiện thành thạo ngôn ngữ khác hoặcđủ chuyên môn phiên dịch trong khám bệnh, chữa trị bệnh.

Điều 20. Hồ nước sơ,thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục và đào tạo đủ đk kiểm tra cùng công nhậnbiết tiếng Việt thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đầy đủ trìnhđộ thông ngôn trong thăm khám bệnh, chữa bệnh

1. Hồ sơ:

a) phiên bản sao vừa lòng lệ các sách vở và giấy tờ chứngminh việc thành lập và hoạt động và hoạt động vui chơi của cơ sở giáo dục;

b) Giấy tờ chứng minh có khoa hoặc bộmôn nước ngoài ngữ chế độ tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này và danh sách giảngviên làm việc toàn thời gian của khoa hoặc cỗ môn nước ngoài ngữ;

c) bank đề thi được thực hiện đểkiểm tra, công nhận ra tiếng Việt thạo hoặc sử dụng thành thành thạo ngôn ngữkhác hoặc đủ trình độ chuyên môn phiên dịch trong thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch của ít nhất mộttrong những ngôn ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Nhật bản và Hàn Quốc.

2. Trường thích hợp Cơ sở giáo dục đã đượccấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện để kiểm tra, công nhận ra tiếng Việt thànhthạo hoặc thực hiện thành thạo ngôn từ khác hoặc đủ trình độ chuyên môn phiên dịch vào khámbệnh, chữa bệnh dịch đề nghị bổ sung thêm ngôn ngữ để kiểm tra, côngnhận thì hồ sơ triển khai theo dụng cụ tại những điểm b cùng c khoản này.

3. Thủ tục:

a) Cơ sở giáo dục và đào tạo gửi 01 bộ hồ sơ đềnghị cấp giấy chứng nhận đủ đk kiểm tra và công nhận ra tiếng Việtthành thành thục hoặc thực hiện thành thạo ngữ điệu khác hoặc đủ trình độ phiên dịchtrong đi khám bệnh, chữa dịch (sau đây gọi tắt là soát sổ ngôn ngữ) theo quy địnhtại khoản 1 Điều này về bộ Y tế;

b) Khi nhận ra hồ sơ, bộ Y tế gửicho cơ sở giáo dục đào tạo Phiếu chào đón hồ sơ theo mẫu 01Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này;

c) vào thời hạn 15 ngày, kể từ ngàytiếp thừa nhận hồ sơ, giả dụ hồ sơ vừa lòng lệ, cỗ Y tế phải cấp Giấychứng nhận các đại lý đủ điều kiện kiểm tra ngữ điệu trong khám bệnh, chữa căn bệnh chocơ sở giáo dục và đào tạo theo mẫu mã 02 Phụ lục VI ban hành kèmtheo Nghị định này. Ngôi trường hợp từ chối thì phải tất cả văn bản nêu rõ lý do;

d) Trường thích hợp hồ sơ chưa hợp lệ thìtrong thời gian 5 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày ghi bên trên Phiếu chào đón hồ sơ, cơquan mừng đón hồ sơ phải gồm văn bản thông báo cho cơ sở giáo dục nêu rõ nhữngnội dung yêu cầu sửa đổi bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ.

đ) vào thời hạn 15 ngày, kể từ ngàynhận được hồ sơ sửa đổi, ngã sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải cấp chứng từ chứngnhận các đại lý đủ đk kiểm tra ngôn ngữ cho cơ sở giáo dục đào tạo theo mẫu mã 02 Phụ lục VI phát hành kèm theo Nghị định này;nếu không cấp cho Giấy chứng nhận đủ đk thì phải gồm văn bản trả lời cùng nêurõ lý do.

e) vào thời hạn 10 ngày, kể từ ngàycấp Giấy ghi nhận cơ sở đủ điều kiện kiểm tra ngữ điệu cho đại lý giáo dục, BộY tế đăng tải công khai tên cửa hàng đã được cấp cho Giấy ghi nhận lên Cổng thôngtin điện tử của cục Y tế.

Điều 21. Hồ sơ,thủ tục đề nghị kiểm tra, công nhận thấy tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụngthành thạo ngôn từ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong thăm khám bệnh, chữa bệnh

1. Hồ sơ kiến nghị kiểm tra cùng công nhậnthành thạo ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa căn bệnh bao gồm:

a) Đơn đề nghị theo chủng loại 01 Phụ lục VII phát hành kèm theo Nghị định này;

b) bản sao hợp lệ giấy triệu chứng minhnhân dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng;

c) Hai hình ảnh màu 04 cm x 06 centimet được chụptrên nền trắng trong thời gian không thật 06 mon tính mang lại ngày nộp hồ sơ.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận ra tiếngViệt thành thạo hoặc áp dụng thành thạo ngôn từ khác hoặc đủ trình độ chuyên môn phiên dịchtrong đi khám bệnh, chữa căn bệnh bao gồm:

a) Đơn đề xuất công phân biệt thànhthạo giờ Việt hoặc thực hiện thành thạo ngôn từ khác hoặc đủ chuyên môn phiên dịchtrong thăm khám bệnh, chữa dịch quy định tại mẫu 02 Phụlục VII ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Các sách vở quy định tại các điểmb và c khoản 1 Điều này;

c) phiên bản sao đúng theo lệ văn bằng, bệnh chỉquy định trên khoản 3 Điều 17 Nghị định này so với trường hợp ý kiến đề nghị công nhậnbiết giờ Việt thạo hoặc thực hiện thành thạo ngôn ngữ khác nhằm khám bệnh,chữa bệnh; văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định này đối vớingười ý kiến đề xuất công nhận bao gồm đủ trình độ chuyên môn phiên dịch trong khám bệnh, trị bệnh.

3. Thủ tục kiểm tra với công nhận:

a) Người ý kiến đề xuất công nhấn gửi 01 bộhồ sơ phép tắc tại khoản 1 Điều này tới cơ sở giáo dục quy định tại Điều 19 Nghịđịnh này;

b) trong thời hạn 30 ngày, tính từ lúc ngàynhận đủ hồ sơ đúng theo lệ, cơ sở giáo dục phải chất vấn và cung cấp giấy ghi nhận theo mẫu 03 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này đốivới các trường hợp công cụ tại các khoản 1 và 2 Điều 17, khoản 1 Điều 18. Kếtquả kiểm tra bắt buộc được niêm yết công khai.

4. Giấy tờ thủ tục công nhận:

a) Người ý kiến đề xuất công nhấn gửi 01 bộhồ sơ lý lẽ tại khoản 2 Điều này cho tới cơ sở giáo dục đào tạo quy định tại Điều 19 Nghịđịnh này;

b) vào thời hạn 10 ngày làm việc, kểtừ ngày dìm đủ hồ sơ vừa lòng lệ, cơ sở giáo dục và đào tạo phải cấp giấy ghi nhận đối vớicác ngôi trường hợp hình thức tại khoản 3 Điều 17, khoản 2 Điều 18 Nghị định này. Trườnghợp không cấp cho giấy ghi nhận phải tất cả văn bản trả lời với nêu rõ lý do.

Chương III

ĐIỀU KIỆN, HỒSƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH,CHỮA BỆNH

Mục 1. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Điều 22. Hình thứctổ chức của cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh

Cơ sở thăm khám bệnh, chữa căn bệnh được thànhlập theo hiện tượng của quy định và yêu cầu theo 1 trong những các vẻ ngoài tổ chứcsau đây:

1. Bệnh dịch viện bao gồm bệnh viện đa khoavà bệnh viện chuyên khoa.

2. Trạm xá thuộc lực lượng Công annhân dân.

3. Cơ sở y tế đa khoa.

4. Chống khám chuyên khoa, bao gồm:

a) phòng mạch nội tổng hợp;

b) chống khám chăm khoa ở trong hệ nội:Tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, nhi và siêng khoa khác thuộc hệ nội;

c) phòng khám hỗ trợ tư vấn sức khỏe khoắn hoặcphòng support sức khỏe qua các phương tiện technology thông tin, viễn thông;

d) phòng khám siêng khoa ngoại;

đ) chống khám siêng khoa phụ sản;

e) phòng khám chuyên khoa phái mạnh học;

g) chống khám siêng khoa răng - hàm- mặt;

h) phòng khám siêng khoa tai - mũi -họng;

i) chống khám chuyên khoa mắt;

k) chống khám chăm khoa thẩm mỹ;

l) phòng khám chăm khoa phục sinh chứcnăng;

m) chống khám chuyên khoa trung ương thần;

n) chống khám chuyên khoa ung bướu;

o) phòng khám chăm khoa domain authority liễu;

p) chống khám chăm khoa dinh dưỡng;

q) phòng khám cung ứng điều trị cainghiện ma túy;

r) phòng khám, điều trị HIV/AIDS;

s) chống khám, chữa bệnh nghiện hóa học dạngthuốc phiện bằng thuốc thay thế thực hiện nay theo điều khoản tại Nghị định số90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của cơ quan chính phủ quy định về chữa bệnh nghiệncác hóa học dạng dung dịch phiện bằng thuốc nỗ lực thế;

t) chống khám chăm khoa khác.

5. Chống chẩn trị y học tập cổ truyền.

6. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch y họcgia đình (hoặc các đại lý khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình): Thựchiện thử nghiệm theo quy định của cục trưởng bộ Y tế.

7. Chống xét nghiệm.

8. Cơ sở y tế chẩn đoán hình ảnh,Phòng X-Quang.

9. Cơ sở giám định y khoa, đại lý giámđịnh pháp y, các đại lý pháp y tinh thần có thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thì bắt buộc tổchức theo hiệ tượng tổ chức các đại lý khám bệnh, chữa bệnh dịch quy định tại khoản 3 Điềunày. Cửa hàng giám định pháp y tâm thần có triển khai khám bệnh, chữa bệnh dịch thì phảitổ chức theo 1 trong các bề ngoài tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy địnhtại các khoản 1, 3 hoặc điểm m khoản 4 Điều này. Những cơ sở này phải thỏa mãn nhu cầu điềukiện tương ứng với từng vẻ ngoài tổ chức đại lý khám bệnh, trị bệnh.

10. Bên hộ sinh.

11. Chống khám, support và điều trị dựphòng.

12. Chống khám, điều trị dịch nghềnghiệp.

13. Cơ sở thương mại & dịch vụ y tế bao gồm:

a) Cơ sở thương mại dịch vụ tiêm (chích), thaybăng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp;

b) cửa hàng dịch vụ chăm lo sức khoẻ tạinhà;

c) Cơ sở thương mại dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vậnchuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài;

d) Cơ sở dịch vụ thương mại kính thuốc;

đ) Cơ sở thương mại dịch vụ thẩm mỹ;

e) Cơ sở thương mại & dịch vụ xoa bóp;

g) Cơ sở dịch vụ y tế khác.

14. Trạm y tế cấp cho xã, trạm xá.

15. Bệnh viện cơ quan, 1-1 vị, tổ chứccó triển khai việc thăm khám bệnh, chữa bệnh thì phải tiến hành theo một trong những cáchình thức tổ chức triển khai quy định trên khoản 3, điểm a khoản 4 hoặc khoản 14 Điều nàyvà phải thỏa mãn nhu cầu điều kiện quy định tương ứng với hiệ tượng tổ chức đó.

16. Trung tâm y tế có tác dụng khámbệnh, chữa bệnh dịch thì cấp chứng từ phép hoạt động theo vẻ ngoài tổ chức tương đươngvới khám đa khoa đa khoa hoặc phòng khám đa khoa.

17. Ngôi trường hợpcơ sở thăm khám bệnh, chữa căn bệnh nếu triển khai xét nghiệm HIV thì ngoài vấn đề đáp ứngcác cách thức tại Nghị định này còn phải đáp ứng các biện pháp của Nghị định số75/2016/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm 2016 của cơ quan chính phủ Quy định đk thực hiệnxét nghiệm HIV.

18. Trường hợpcơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh nếu triển khai tiêm chủng vắc xin thì ngoài việc đáp ứngcác cơ chế tại Nghị định này còn phải đáp ứng nhu cầu các khí cụ của Nghị định số104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm năm nhâm thìn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Quy định về hoạt độngtiêm chủng.

19. Trường hợpcơ sở khám bệnh, trị bệnh gồm phòng xét nghiệm vi sinh vật, các mẫu dịch phẩm cókhả năng chứa vi sinh đồ có nguy hại gây bệnh truyền nhiễm cho người thì ngoàiviệc đáp ứng nhu cầu các khí cụ tại Nghị định này còn phải đáp ứng các qui định củaNghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm năm nhâm thìn của chính phủ nước nhà Quy định vềbảo đảm an ninh sinh học tập tại phòng xét nghiệm.

Điều 23. Điều kiệncấp giấy phép chuyển động đối với bệnh viện

1. Quy mô bệnh dịch viện:

a) khám đa khoa đa khoa phải tất cả ít nhấtlà 30 giường bệnh;

b) khám đa khoa chuyên khoa, cơ sở y tế yhọc truyền thống phải có tối thiểu 20 chóng bệnh; riêng so với bệnh viện chuyênkhoa mắt sử dụng kỹ thuật cao bắt buộc có ít nhất là 10 chóng bệnh.

2. đại lý vật chất:

a) tùy thuộc vào quy mô khám đa khoa đa khoahoặc siêng khoa, dịch viện yêu cầu được thiết kế, thi công theo vẻ ngoài nhà hợpkhối cùng phải đáp ứng nhu cầu các đk sau đây:

- bố trí các khoa, phòng, hành lang bảođảm chuyển động chuyên môn theo quy mô tập trung, liên hoàn, khép kín đáo trong phạmvi khuôn viên của bệnh dịch viện; đảm bảo điều kiện vô trùng và những điều kiện vệsinh môi trường theo phép tắc của pháp luật;

- Đối với khám đa khoa đa khoa, dịch việnchuyên khoa bảo vệ diện tích sàn xây dựng tối thiểu là 50 m2/giường bệnhtrở lên; chiều rộng khía cạnh trước (mặt tiền) bệnh viện buộc phải đạt ít nhất là 10 m.

b) bảo vệ các điều kiện về an ninh bứcxạ, xử lý chất thải y tế, chống cháy chữa trị cháy theo luật pháp của pháp luật.

c) đảm bảo có đầy đủ điện, nước và những điềukiện khác nhằm phục vụ chăm lo người bệnh.

3. đồ vật y tế:

a) có đủ thiết bị,dụng chũm y tế tương xứng với phạm vi vận động chuyên môn của căn bệnh viện;

b) gồm đủ phương tiện đi lại vận chuyển cung cấp cứutrong và quanh đó bệnh viện. Trường hợp không tồn tại phương tiện cấp cho cứu ngoài bệnh viện,phải tất cả hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa dịch đã được cấp giấy phép hoạt độngvà tất cả phạm vi chuyển động chuyên môn về hỗ trợ dịch vụ cấp cứu cung ứng vận chuyểnngười bệnh.

4. Tổ chức:

a) các khoa:

- Có tối thiểu 02 vào 04 khoa nội,ngoại, sản, nhi so với bệnh viện nhiều khoa hoặc một khoa lâm sàng phù hợp đối vớibệnh viện siêng khoa;

- Khoa thăm khám bệnh: gồm nơi đón nhận ngườibệnh, phòng cấp cứu, giữ bệnh, chống khám, phòng tiểu phẫu (nếu triển khai tiểuphẫu);

- Khoa cận lâm sàng: Có ít nhất mộtphòng xét nghiệm với một chống chẩn đoán hình ảnh. Riêng đối với bệnh việnchuyên khoa mắt còn nếu không có thành phần chẩn đoán hình ảnh thì phải có hợp đồng hỗtrợ trình độ với các đại lý khám bệnh, chữa căn bệnh đã được cấp chứng từ phép hoạt độngcó phần tử chẩn đoán hình ảnh;

- Khoa dược;

- những khoa, phòng trình độ chuyên môn kháctrong khám đa khoa phải phù hợp với quy mô, công dụng nhiệm vụ.

b) Có những phòng, thành phần để thực hiệncác tác dụng về kế hoạch tổng hợp, tổ chức triển khai nhân sự, quản lý chất lượng, điềudưỡng, tài bao gồm kế toán và các chức năng cần thiết khác.

5. Nhân sự:

a) số lượng người hành nghề làm việctoàn thời hạn (cơ hữu) trong từng khoa nên đạt phần trăm ít duy nhất là một nửa trên tổngsố fan hành nghề trong khoa.

b) con số ngườilàm việc, cơ cấu, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp triển khai theo phương tiện củaBộ trưởng cỗ Y tế.

c) tín đồ chịutrách nhiệm trình độ kỹ thuật của khám đa khoa phải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sauđây:

- Là bs có chứng chỉ hành nghề cóphạm vi hoạt động chuyên môn tương xứng với tối thiểu một trong các chuyên khoa cơ mà bệnhviện đk hoạt động;

- Có thời gian khám bệnh, chữa trị bệnhít độc nhất vô nhị là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên mônkỹ thuật của bệnh dịch viện đề nghị được thể hiện bằng văn bản;

- Là người hành nghề cơ hữu trên bệnhviện.

d) Trưởng khoa lâm sàng phải đáp ứngcác đk sau đây:

- Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghềphù hợp với chuyên khoa đó;

- Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh vềchuyên khoa đó ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, chỉ định trưởng khoa phảiđược thể hiện bằng văn bản;

- Là người hành nghề cơ hữu tại bệnhviện.

đ) Trưởng các khoa cận lâm sàng (xétnghiệm, vi sinh, giải phẫu bệnh):

- Trưởng khoa xét nghiệm: Là chưng sỹhoặc kỹ thuật viên chăm ngành xét nghiệm, cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩtrình độ đại học trở lên, có chứng từ hành nghề siêng khoa xét nghiệm.

Kỹ thuật viên xét nghiệm gồm trình độđại học tập được đọc với ký tác dụng xét nghiệm. Ngôi trường hợp các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnhkhông có bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm thì bác sỹ chỉ định xét nghiệm kết luậnchẩn đoán.

- ngôi trường hợp tất cả khoa vi sinh riêngthì trưởng khoa vi sinh: Là bs hoặc nghệ thuật viên chuyên ngành xét nghiệmtrình độ đại học trở lên, có chứng từ hành nghề chăm khoa vi sinh hoặc cửnhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học đối với người đã có được tuyển dụnglàm siêng ngành xét nghiệm trước thời điểm ngày Nghị định này có hiệu lực được cấp chứngchỉ hành nghề siêng khoa vi sinh.

- ngôi trường hợp có khoa giải phẫu bệnhriêng thì trưởng khoa phẫu thuật bệnh: Là bác sỹ chuyên ngành giải phẫu bệnh dịch hoặcbác sỹ có chứng chỉ đào tạo về giải phẫu bệnh dịch và có chứng từ hành nghề chuyênkhoa phẫu thuật bệnh.

- bao gồm thời gian thao tác về chuyênkhoa xét nghiệm hoặc vi sinh hoặc phẫu thuật bệnh tối thiểu là 54 mon hoặc gồm thờigian hành nghề chăm khoa xét nghiệm hoặc vi sinh hoặc giải phẫu bệnh ít nhấtlà 36 tháng, bao gồm cả thời gian học sau đại học về những chuyên khoa này, đượctính tự ngày bắt đầu thực hiện các bước xét nghiệm, vi sinh, giải phẫu bệnh(xác định từ thời khắc ký phối kết hợp đồng lao hễ hoặc có đưa ra quyết định tuyển dụng)đến ngày được phân công, bổ nhiệm làm bạn chịu trách nhiệm trình độ chuyên môn kỹ thuậtcủa khoa xét nghiệm, vi sinh, giải phẫu bệnh.

- Là người hành nghề cơ hữu tại bệnhviện.

Xem thêm: Để Chèn Hình Ảnh Vào Văn Bản Ta Thực Hiện, Để Chèn Hình Ảnh Vào Văn Bản, Ta Thực Hiện

e) Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh,trưởng khoa X-quang:

- Trưởng khoa chẩn đoán hình hình ảnh phảilà bác sỹ có chứng từ hành nghề chăm khoa chẩn đoán hình hình ảnh và bao gồm thời giantrực tiếp thăm khám bệnh, chữa căn bệnh về chẩn đoán hình hình ảnh ít tuyệt nhất là 54 tháng hoặccó thời gian hành nghề chăm khoa chẩn đoán hình hình ảnh ít nhất là 36 tháng, baogồm cả thời hạn học sau đại học về các chuyên khoa này, được tính từ ngày bắtđầu thực hiện công việc chẩn đoán hình ảnh (xác định từ thời gian ký kết hợp đồnglao động hoặc có đưa ra quyết định tuyển dụng) mang lại ngày được phân công, chỉ định làmngười chịu trách nhiệm trình độ kỹ thuật của khoa;

- Trưởng khoa X-Quang cần là cử nhânX-Quang có trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ hành nghề cùng có thời hạn trựctiếp đi khám bệnh, chữa bệnh dịch về X-Quang tối thiểu là 54 mon hoặc có thời hạn hànhnghề chuyên khoa X-Quang ít nhất là 36 tháng, bao gồm cả thời gian học sau đạihọc về siêng khoa này, được tính từ ngày bắt đầu thực hiện các bước X-Quang(xác định từ thời gian ký kết hợp đồng lao hễ hoặc có quyết định tuyển dụng)đến ngày được phân công, bổ nhiệm làm bạn chịu trách nhiệm trình độ kỹ thuậtcủa khoa. Cn X-Quang có trình độ đại học tập được phát âm và biểu đạt hình hình ảnh chẩnđoán tuy vậy không được kết luận chẩn đoán;

- trường hợp đại lý khám bệnh, chữa bệnhkhông có bs chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bs X-Quang thì bác sỹchỉ định chuyên môn chẩn đoán hình hình ảnh kết luận chẩn đoán;

- Là bạn hành nghề cơ hữu tại bệnhviện.

g) Trưởng khoa Dược là bạn hành nghềcơ hữu tại khám đa khoa và phải thỏa mãn nhu cầu các biện pháp của pháp luật về dược;

h) Trưởng khoa khác không ở trong đốitượng cấp chứng từ hành nghề phải thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sau đây:

- xuất sắc nghiệp đại học và bao gồm thời gianlàm bài toán về chăm khoa đó ít nhất là 36 tháng tính từ lúc ngày được cấp bởi tốtnghiệp đh đến ngày được phân công, bổ nhiệm làm trưởng khoa. Việc ph