Language Focus Unit 8 Lớp 11

     

Bài học tập Unit 8 Celebrations phần Language Focus hướng dẫn những em điểm ngữ pháp về đại trường đoản cú bất định trong giờ Anh (one, someone, no one, anyone,...)và từ vựng về những lễ hội.

Bạn đang xem: Language focus unit 8 lớp 11


Tóm tắt bài xích giảng

1. Pronunciation Language Focus Unit 8 Lớp 11

2. Grammar Language Focus Unit 8 Lớp 11

3. Exercise Language Focus Unit 8 Lớp 11

3.1.Unit 8 Language Focus Exercise 1

3.2.Unit 8 Language Focus Exercise 2

3.3.Unit 8 Language Focus Exercise 3

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 8


*

Pronouns one(s), someone, no one, anyone, everyoneVocabulary about holiday and celebrations

a. Pronouns one(s), someone, no one, anyone, everyone(Đại trường đoản cú bất định)

One, ones (cái ,người ....mà ,những loại ,những người....)"One" và "Ones" này không tương quan gì mang lại số đếm.Chúng dùng làm thay núm danh từ đang được nhắc tới trước kia và tùy theo danh từ đó số ít giỏi số các mà ta dùngONE( cố cho danh tự số không nhiều ) hayONES( nỗ lực cho danh từ bỏ số những )Ví dụ minh họaEx 1:There are three books on the table. Whichonedo you like? I like the redone.ONE trong câu này thay thế sửa chữa cho danh từ "book", dịch là quyển sách.Ex 2:There are a lot of houses on this street. Whichonesdo you like? I lượt thích the blueones. ONEStrong các câu này chũm cho danh từ "houses", dịch là những căn nhà.Someone (Người như thế nào đó)Thường sử dụng với động từ ngơi nghỉ ngôi thứ ba số ítThường được sử dụng trong câu khẳng địnhVí dụ minh họaSomeonehas stolen my sandals.No one (Không một ai cả)Thường cần sử dụng với hễ từ làm việc ngôi thứ ba số ítThường được dùng trong câu xác minh nhưng mang nghĩa lấp địnhVí dụ minh họaNo one likes him. (Không một ai yêu thích anh ta.)Anyone (Bất kỳ ai)Thường sử dụng với hễ từ ở ngôi thứ ba số ítThường sử dụng trong câu tủ định hoặc nghi vấnVí dụ minh họaDon"t believe anyone in this house. (Đừng có tin bất cứ ai trong căn nhà này.)Everyone (Mọi/mỗi người)Thường sử dụng với hễ từ sinh hoạt ngôi thứ ba số ítThường dùng trong câu khẳng địnhVí dụ minh họaEveryone knows the truth except her.

b. Vocabulary about holidays & celebrations (Từ vựng về lễ hội và kỷ niệm)


Complete the sentences, usingsomeone, anyone, no oneoreveryone. Use each word twice. (Hoàn thành các câu, sử dụngsomeone, anyone, no onehoặceveryone. áp dụng mỗi từ nhì lần.)

I don"t think………….likes the film. It’s so boring.……………….phoned while you were out, but they didn"t leave a message.Does……………mind if I eat first?There’s……………….at the door. Can you go & see who it is?He didn’t come khổng lồ class for three days, and…………..knows where he is.Can we start now? Has…………..arrived?Everyone said they would attend the party, but………….turned up.Guide khổng lồ answereveryone ---> Tôi không cho rằng mọi fan thích bộ phim truyện này. Nó hơi là chán.Someone ---> có ai đó điện thoại tư vấn điện thoại cho bạn khi chúng ta ra ngoài, nhưng mà họ không giữ lại tin nhắn nào.anyone ---> tất cả ai phiền gì không trường hợp tôi ăn trước?someone ---> tất cả ai đó ở không tính cửa. Chúng ta có thể đi ra coi ai bên cạnh đó không?no one ---> Anh ta không đi học 3 ngày rồi, và không một ai biết anh ta ngơi nghỉ đâu.everyone ---> bạn cũng có thể bắt đầu được chưa? mọi người đến mức rồi chứ?no one ---> Mọi fan nói rằng họ sẽ đến dự buổi tiệc, nhưng không có bất kì ai xuất hiện.
Of the three bags I like the xanh bag.Mai is making a fruit cake. Huong is making a fruit cake, too.I like reading books, especially the books about the natural world.I don"t have a computer, và my father doesn"t want me khổng lồ have a computer.They let me choose a pencil, & took the red pencil.There are several national celebrations in Vietnam, but perhaps the most meaningful celebration is Tet holiday.We hold each other both happy stories and sad stories about our lives.Guide to answerOf the three bags I like the xanh one.Mai is making a fruit cake. Huong is making one, too.I like reading books, especially the ones about the natural world.I don"t have a computer, and my father doesn"t want me to have one.They let me choose a pencil, and took the red one.There are several national celebrations in Vietnam, but perhaps the most meaningful one is Tet holiday.We hold each other both happy stories và sad ones about our lives.

Xem thêm: Câu 5: Là Nhân Tố Tiến Hóa Khi Nhân Tố Đó A, Là Nhân Tố Tiến Hóa Khi Nhân Tố Đó A


Use the words from the box lớn complete the following sentences. (Sử dụng những từ từ hộp để xong xuôi các câu sau.)

Before Tet, housewives are always busy cooking………..foods.The Prince’s wedding was a very…………occasion.Christmas is also the time for people to give and receive………..Each nation has its own way of………….the New Year.On the first day of the New Year, people often try to be nice and………..People go lớn pagoda to lớn pray for……….If you walk on the street before Tet, you’ll find great……….everywhere.Guide the answertraditionalgrandgiftscelebratingpolitegood luckexcitement
We arranged the meeting, but______came.Janet Jones is_____I rarely see these days.I always get khổng lồ work before_______else.I hope_______will be comfortable here. We try to make each guest feel at home.Hardly_______turn up lớn the meeting.I thought I heard______knocking at the door.________calls her Maggie, but her real name"s Margaret.There was complete silence in the room._____said anythingSarah was upset about something & refused to lớn talk to________.

Key

We arranged the meeting, but no one came.Janet Jones is someone I rarely see these days.I always get to work before anyone else.I hope everyone will be comfortable here. We try lớn make each guest feel at home.Hardly anyone turn up to the meeting.I thought I heard someone knocking at the door.Everyone calls her Maggie, but her real name"s Margaret.There was complete silence in the room. No one said anythingSarah was upset about something và refused lớn talk khổng lồ anyone.

Trên đó là nội dung bài họcLanguage Focus Unit 8 Lớp 11 - Celebration, để không ngừng mở rộng vốn từ bỏ vựng mời những em tham gia thực hành thực tế Trắc nghiệm Unit 8 lớp 11 Language Focus


Câu 1:Exercise 1: Identify the one underlined word or phrase -A, B, C or D- that must be changed for the sentence to lớn be correct.

Xem thêm: Bài Thơ Nhàn Của Nguyễn Bỉnh Khiêm (5), Please Wait

Most of the trees in our garden are less than 10 years old but ones are much older than that.