Khi quân phổ chuẩn bị tấn công vào nước pháp

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khi quân Phổ sẵn sàng tấn công vào nước Pháp, kẻ thống trị tư sản Pháp thành lập và hoạt động chính lấp lâm thời với tên thường gọi là gì?

A. Chính phủ nước nhà Lập quốc

B. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ Vệ quốc

C. Chính phủ nước nhà Cứu quốc

D. Chính phủ yêu nước


*


Khi quân Phổ sẵn sàng tấn công vào nước Pháp, ách thống trị tư sản Pháp thành lập và hoạt động chính che lâm thời với tên gọi là gì?

A. Chính che Lập quốc

B. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ Vệ quốc

C. Cơ quan chính phủ Cứu quốc

 

D. Chính phủ nước nhà yêu nước


Sau cuộc chiến tranh Pháp – Phổ, “Chính lấp vệ quốc” ra đời là cơ quan chính phủ lâm thời của

A. ách thống trị tư sản.

Bạn đang xem: Khi quân phổ chuẩn bị tấn công vào nước pháp

B. Kẻ thống trị vô sản.

C. Thế hệ quý tộc phong kiến.

D. Liên minh kẻ thống trị công nhân với nông dân


6.Để xoa dịu mâu thuẫn trong nước và phòng cản quy trình thống nhấtnước Đức, cơ quan chỉ đạo của chính phủ Pháp đã gồm hành động

A. Tiến hành cải cách sâu rộng nước nhà B. Ra đời chính phủ lâm thời C. Khiến chiến với Phổ D. Giao cơ quan ban ngành cho tư sản


Đứng đầu cơ quan chính phủ lâm thời tư sản Pháp (Chính đậy vệ quốc) là

(Chỉ được lựa chọn 1 đáp án)

A.Chi-eB.Na-pô-lê-ôngC.Bi-xmácD.Ga-ri-ban-đi

Chính phủ bốn sản tạm sau khi thành lập và hoạt động đã có thái độ ra làm sao về trận đánh tranh đế quốc của nước Nga?

A. Rút nước Nga thoát ra khỏi chiến tranh đế quốc

B. Tiếp tục theo đuổi chiến tranh đế quốc

C. Hờ hững với vụ việc chiến tranh đế quốc

D. Làm phản đối của cuộc chiến tranh đế quốc


Chính phủ bốn sản tạm bợ sau khi thành lập và hoạt động đã bao gồm thái độ như thế nào về trận chiến tranh đế quốc của nước Nga?

A. Rút nước Nga thoát ra khỏi chiến tranh đế quốc

B. Liên tục theo đuổi chiến tranh đế quốc

C. Thờ ơ với sự việc chiến tranh đế quốc

D. Phản bội đối của cuộc chiến tranh đế quốc


Sau phương pháp mạng mon Hai, viên diện hai chủ yếu quyền tuy vậy song tồn tại ở Nga, kia là chính quyền nào?

A. Chính phủ nước nhà lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của ách thống trị vô sản.

Xem thêm: Trong Thiên Nhiên Cây Tre Sinh Sản Bằng :, Bài 5 Trang 162 Sgk Sinh Học 11

B. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và cơ quan chỉ đạo của chính phủ công nông của giai cấp vô sản.

C. Chính phủ nước nhà lập hiến của kẻ thống trị tư sản và chính phủ nước nhà chuyên chế của Nga hoàng.

Xem thêm: Soạn Bài Quan Sát Tưởng Tượng So Sánh Và Nhận Xét Trong Văn Miêu Tả

D. Chính phủ dân chủ tứ sản và cơ quan chính phủ dân nhà vô sản.


 

Việc lật đổ chính phủ tư sản thành lập và hoạt động lên công xã Pa-ri có chân thành và ý nghĩa gì? (4 Points)Công xã Pa-ri giao hàng cho ách thống trị tư sản giỏi hơnCông làng mạc Pa-ri là xu hướng thời đại dịp đó.Cách mạng đã nổ ra khi chính phủ đương nhiệm không làm giỏi vai trò của mìnhCần tất cả một chính phủ mới để thực hiện chiến tranh xâm lăng

Câu 10. Sự kiện đánh dấu sự sụp đổ trọn vẹn của chính phủ tư sản nghỉ ngơi Nga là