Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau

     

Hai đèn điện có công suất định mức bởi nhau, hiệu điện cố định mức của chúng lần lượt là (U_1 = 110left( V ight)) và (U_2 = 220left( V ight)). Tỉ số năng lượng điện trở của bọn chúng là:
Bạn đang xem: Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau

+ Đọc dữ kiện trên lý lẽ tiêu thụ điện

+ áp dụng biểu thức tính công suất: (P = UI = dfracU^2R)


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Bài Thơ Nhàn Của Nguyễn Bỉnh Khiêm (5), Please Wait

Đồ thị miêu tả định chế độ Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong các số đó (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện vắt giữa nhì đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ chiếc điện trong mạch gồm chiều cùng độ bự là:

*
Xem thêm: Unit 8 Lớp 8: A Closer Look 1 Unit 8 Lớp 8 Sgk Trang 18 Sách Mới

*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mỗi pin bao gồm suất điện đụng (E = 1,5V), năng lượng điện trở trong (r = 1Omega ). Điện trở mạch kế bên (R = 3,5Omega ). Cường độ cái điện nghỉ ngơi mạch quanh đó là:


Cho mạch năng lượng điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$