ĐỀ THI TOÁN CUỐI KÌ 1 LỚP 6

     

Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 gồm đáp án (sách mới) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Với vị trí cao nhất 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 gồm đáp án (sách mới)các bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có planer ôn luyện tự đó ăn điểm cao trong số bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: đề thi toán cuối kì 1 lớp 6

*

- cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống

- cuốn sách Cánh diều

- bộ sách Chân trời sáng sủa tạo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, cực hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ dưới đây có làm ra gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD có bốn góc sống đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông vắn ABCD gồm hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB cùng BC; CD cùng AD.

Câu 4: Tập hợp những ước thông thường của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số trăng tròn là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông bên dưới có chu vi bằng nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: bao gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): kiếm tìm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa mong mỏi lát nền cho 1 căn phòng ở trong nhà mình bao gồm hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 8m và chiều rộng là 5m. Loại gạch lát nền được sử dụng là gạch ốp vuông bao gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải sử dụng bao nhiêu viên gạch (coi mạch vữa không xứng đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà bao gồm 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng. Hà rất có thể chia những nhất vào từng nào túi sao cho số bi đỏ cùng bi vàng được chia phần lớn vào những túi? lúc đó mỗi túi gồm bao nhiêu viên bi đỏ cùng vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): search cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ tiếp sau đây có hình dạng gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ đeo tay là hình có 6 cạnh và triển khai đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó đều nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông ABCD gồm bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD tất cả bốn góc ngơi nghỉ đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông ABCD có hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD gồm hai cặp cạnh đối song song AB với BC; CD cùng AD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

Giải thích:

A) đúng do bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng vị bốn góc sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) đúng vì gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai bởi vì AB và BC; CD với AD chưa phải các cạnh đối cho nên nó không tuy vậy song.

Câu 4: Tập hợp những ước bình thường của 12 và đôi mươi là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số đôi mươi là -20 vì 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác và hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + trăng tròn = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông là 48cm

Độ dài cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân tách hết mang lại 2 vừa chia hết cho 5 thì y phải có giá trị là 0

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết mang đến 3 với 9 thì tổng những chữ số của nó yêu cầu chia hết mang đến 3 cùng 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 buộc phải ta có x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân chia hết mang lại 3 và chia hết cho 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= 20 : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn nhà là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch cô Hoa cần dùng để làm lát mặt sàn nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng mỗi túi là đều nhau đề xuất 42 ⋮ x cùng 30 ⋮ x. Cho nên vì thế x là ước chung của 42 và 30.

Mặt không giống x lớn nhất (chia vào nhiều túi nhất) yêu cầu x là mong chung lớn nhất của 42 cùng 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu đá quý mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi red color mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tra cứu cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường hòa hợp 1: cùng với x + 5 = 1 (vô lí vày x, y ∈ ℕ)

Trường thích hợp 2: với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường hòa hợp 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí bởi vì x, y ∈ ℕ)

Trường hợp 4: với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập vừa lòng B = B = 0; 1; 2; ...; 100 có số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong các xác định sau:

A) một trong những chia hết mang đến 9 thì luôn luôn chia hết mang lại 3.

B) nếu như hai số chia hết mang lại 3 thì tổng của hai số đó phân chia hết cho 9.

C) đa số số chẵn thì luôn luôn chia hết cho 5.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Dấu Ngoặc Kép Ngắn Nhất, Soạn Văn Bài: Dấu Ngoặc Kép

D) Số phân tách hết đến 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: bí quyết viết nào sau đây được hotline là so sánh số 80 ra quá số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: khẳng định nào tiếp sau đây đúng

A) Hình thoi tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông có bốn cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang tất cả hai đường chéo bằng nhau.

Câu 6: đồ vật tự thực hiện phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép chia – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cộng – lũy quá – phép chia.

C) Lũy vượt – phép cùng – phép chia.

D) Lũy thừa – phép phân tách – phép cộng.

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): search x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một tổ y tế gồm gồm 220 nữ và 280 nam dự định phân thành các nhóm sao để cho số nàng và số nam làm việc mỗi nhóm phần đa nhau, biết số đội chia được nhiều hơn 1 nhóm cùng không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi gồm thể chia thành mấy nhóm? lúc đó mỗi nhóm tất cả bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật tất cả chiều dài là 27cm cùng chiều rộng lớn là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): đến A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng tỏ A chia hết cho 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập thích hợp B = có số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số thành phần của tập phù hợp ta và tính theo phương pháp tính số số hạng.

Số thành phần của tập vừa lòng B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm khẳng định đúng vào các xác minh sau:

A) một số trong những chia hết cho 9 thì luôn luôn chia hết cho 3.

B) ví như hai số phân chia hết mang lại 3 thì tổng của hai số đó phân tách hết cho 9.

C) phần lớn số chẵn thì luôn luôn chia hết mang lại 5.

D) Số phân tách hết mang đến 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vì chưng số phân tách hết cho 9 bao gồm dạng 9k cơ mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân chia hết đến 3

B) sai do 6 với 9 phân tách hết mang lại 3 nhưng lại tổng của 6 và ư9 là 15 lại không phân tách hết mang lại 9.

C) sai vì chưng 42 là số chẵn tuy vậy không phân tách hết mang đến 5.

D) Sai bởi số tất cả tận cùng là 3 không phân chia hết mang lại 2 lấy ví dụ 33 không chia hết đến 2.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác hầu như được màn trình diễn dưới hình sau

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến phố chéo.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Bánh Trôi Nước Ngắn Gọn, Soạn Văn 7 Vnen Bài 7: Bánh Trôi Nước

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của tía đường chéo.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">