Bệnh tật trong tiếng anh

     
bệnh tật- Disease (nói khái quát)=người không tồn tại bệnh tật gì+a person không tính phí from disease-Diseased, sickly=được giúp đỡ khi già yếu căn bệnh tật+to be given assistance, when stricken in years và sickly with age
Below are sample sentences containing the word "bệnh tật" from the Vietnamese - English. We can refer to lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bệnh tật", or refer to lớn the context using the word "bệnh tật" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Bệnh tật trong tiếng anh


1. Tía mang " Bệnh tật " đến này.

I brought " Diseases! "

2. Bệnh-tật sắp tới bị hay diệt!

The end of Disease at Hand!

3. Bắt đầu bệnh tật với sự chết

The Origin of Sickness and Death

4. Gần như cặp đôi mắt bệnh tật với điên dại.

These eyes of madness và disease.

5. Sở hữu lấy bệnh tật cùng nỗi nhức (4)

Carries sicknesses và pains (4)

6. Tôi cũng từng đương đầu với bệnh tật.

I've had some health setbacks myself.

7. Mùi hôi của rác rến rưởi, của bệnh tật

It reeks of filth, of disease.

8. Thôn hội phobia tương tự như bệnh tật.

Society phobia similar illness.

9. Bố vẫn ổn định miễn sao bao gồm " Bệnh tật "!

I'm okays long as I have " Diseases! "

10. + Ta sẽ loại trừ bệnh tật ngoài ngươi.

+ I will remove sickness from among you.

11. “Tôi nhất mực không tập trung vào bệnh tật

“I Refuse khổng lồ Dwell On My Illness”

12. Ông bác bỏ bỏ ý niệm cho rằng bệnh tật là hình phạt của thần thánh, bởi biện luận rằng bệnh tật có nguyên nhân tự nhiên.

He rejected the notion that disease was a punishment from a deity, arguing that it had a natural cause.

13. 6) loại bỏ bệnh tật, già nua cùng sự chết?

(6) Elimination of sickness, old age và death?

14. Bệnh tật được liên kết với lầm lỗi di truyền

Sickness is linked khổng lồ inherited sin

15. Bệnh tật, tuổi già cùng sự chết sẽ không còn còn.

Sickness, old age, và death will be no more.

16. Hay đặc biệt hơn: bệnh tật, ô nhiễm, chiến tranh.

& we've got the monumental: disease, pollution, war.

17. 4 thật ra, chính fan mang mang bệnh tật chúng con,+

4 Truly he himself carried our sicknesses,+

18. BỆNH TẬT, GIÀ NUA VÀ SỰ CHẾT SẼ KHÔNG CÒN NỮA

NO MORE SICKNESS, OLD AGE OR DEATH

19. Ngài cũng cầm cố quyền kiểm soát điều hành bệnh tật với dịch lệ.

He also has mastery over sickness & disease.

20. 11 Sẽ không còn bệnh tật, già nua và chết chóc nữa.

11 Sickness, old age, và death will no longer exist.

21. Tuy nhiên bệnh tật đã chống ông xong những nhà cửa này.

However his serious illness prevented him from finishing these projects.

22. Dịp đó sẽ không tồn tại bệnh tật, tuổi già và sự chết.

Then there will be no more sickness, old age, & death.

23. Hàng ngàn triệu bạn khác vẫn chết vị đói với bệnh tật.

Hundreds of millions of others have died from hunger and from sickness.

24. Như sự biến đổi khí hậu tốt đói nghèo. Xuất xắc bệnh tật.

lượt thích climate change or poverty, or hunger or disease.

25. Mặc dù vậy dịch lệ và bệnh tật vẫn tiếp tục hoành hành.

Yet pestilence and disease continue khổng lồ rage.

26. Tội lỗi di truyền cũng là tại sao chính dẫn mang lại bệnh tật.

Our inheritance of sin is also the underlying cause of sickness.

Xem thêm: Linh Hồn Của Quốc Tế Thứ Nhất Là Ai Là Linh Hồn Của Quốc Tế Thứ Nhất ?

27. Bệnh tật thường biết đến do những ác quỷ hoặc phù thủy.

Illness is often believed to lớn be caused by evil spirits or sorcerers.

28. " Thưa thầy, điểm biệt lập giữa mạnh bạo và bệnh tật là gì? "

" Hey, Swami, what's the difference between wellness & illness? "

29. Đó là việc họ được cứu giúp khỏi bệnh tật cùng sự chết.

Relief from sickness và death.

30. Thời gian và bệnh tật giới hạn khả năng ship hàng của ông.

Time và illness limit his ability lớn serve.

31. Họ đa số là nạn nhân của tổn thương, bệnh tật cùng bạo lực.

All of them are victim to lớn injury, illness and violence.

32. AIDS, giang mai, bệnh dịch lậu, nhọt rộp, viêm gan, bệnh tật, và bẩn thỉu?

Aids, syphilis, gonorrhea, herpes hepatitis, disease, và filth.

33. Cô phù thủy đầu tiên có tên là Asha, điêu đứng vì bệnh tật.

The first witch, Asha, suffers from an incurable disease.

34. Tại sao bạn cũng có thể tin chắc rằng bệnh tật vẫn chấm dứt?

Why can we have confidence that physical ailments will end?

35. Vài thứ rất có thể làm suy sụp niềm tin còn hơn bệnh tật nữa.

Few things can sap the spirit faster than seasickness.

36. Và ở đâu có mầm mống bệnh tật... điềm xấu cũng sẽ đi theo.

và where sickness thrives bad things will follow.

37. Chúng ta làm ráng để mong muốn thi đậu, trúng mùa hoặc né bệnh tật.

They bởi vì so in hopes of passing examinations in school, reaping good crops, or warding off diseases.

38. Một số trong những bệnh lý cùng bệnh tật hoàn toàn có thể dẫn đến bị chảy máu trong.

A number of pathological conditions and diseases can lead lớn internal bleeding.

39. Họ chỉ biết nhắm đến bệnh tật, chữa trị trị, mổ xẻ và thuốc men.

We focus on disease và pathology & surgery and pharmacology.

40. Trong Địa Đàng bên trên đất, sẽ không tồn tại chiến tranh, bệnh tật và tội ác.

In the Paradise earth, there will be freedom from war, sickness, & crime.

41. đa số người tin rằng vong linh của tổ sư quá cố gây ra bệnh tật.

Many say that sickness is caused by the spirits of dead ancestors.

42. Thật ra bệnh tật là chuyện bình thường, nó ko phải là 1 trong những điều tệ.

Normally, sickness is a normal thing, it's not a bad thing.

43. Không chỉ là vậy, bọn chúng còn rất có thể được cần sử dụng làm các quy mô bệnh tật.

Not only that, but they can also be used for disease models.

44. Theo lời tiên tri Ê-sai, bệnh tật với sự chết cũng sẽ chấm dứt.

Isaiah also foretold the kết thúc of sickness and death.

45. Anh giải thích: “Vợ chồng tôi học giải pháp sống trong giới hạn của bệnh tật.

Xem thêm: Bệnh Nhân 148 Đi Những Đâu

“We have both learned lớn work within the limitations the illness created,” Steve explains.