Bệnh pheninketo niệu là bệnh di truyền do

     

Câu hỏi :

Bệnh Phêninkêto niệu là bệnh dịch di truyền vì chưng một thốt nhiên biến gene lặn nằm trong NST thường. Vào một gia đình, cả cha và bà mẹ đều dị vừa lòng tử về dịch này. Xác suất để chúng ta sinh theo lần lượt 1 đàn ông bị bệnh, 1 nhỏ trai thông thường và 1 bé gái bình thường là bao nhiêu? 


*