Bài 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1

     

Khi vứt dấu ngoặc bao gồm dấu "( - )" đằng trước ta đề xuất đổi dấu toàn bộ các số hạng trong dấu ngoặc: lốt "( +)" thành lốt "(-)" với dấu "(-)" thành dấu "(+)".

Khi bỏ dấu ngoặc bao gồm dấu "( +)" đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ lại nguyên.

Bài giải:

(a) ,, (27 + 65) + (346 - 27 - 65) \ = 27 + 65 + 346 - 27 - 65 \ = (27 - 27) + (65 - 65) + 346 \ = 0 + 0 + 346 \ = 346)

(b) ,, (42 - 69 + 17) - (42 + 17) \ = 42 - 69 + 17 - 42 - 17 \ = (42 - 42) + (17 - 17) - 69 \ = 0 + 0 - 69 \ = -69)
Bạn đang xem: Bài 60 trang 85 sgk toán 6 tập 1

Xem clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 8: Quy tắc vệt ngoặc khác • Giải bài bác 57 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính tổng:(a) ,, (-17)... • Giải bài 58 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đơn giản biểu... • Giải bài 59 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhanh những tổng... • Giải bài xích 60 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 bỏ dấu ngoặcrồi...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
• Giải bài 57 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 58 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 59 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 60 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7


Xem thêm: Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh, Tham Khảo Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh Vào Lớp 10

Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm 2020 - Có Đáp Án Lớp 7 Có Lời Giải Chi Tiết

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12