Bài 36 Trang 22 Sgk Toán 7 Tập 1

     

(eginarraylleft( x.y ight)^n = x^n.y^n\left( dfracxy ight)^n = dfracx^ny^n,,left( y e 0 ight)endarray)

((x^m)^n=x^m.n)
Bạn đang xem: Bài 36 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Lời giải chi tiết

a) (10^8.2^8=(10.2)^8=20^8)

b) (10^8:2^8 = (10:2)^8=5^8)

c) (25^4.2^8 = (5^2)^4.2^8=5^2.4.2^8)(=5^8.2^8=(5.2)^8=10^8)

d) (15^8.9^4 = 15^8.(3^2)^4=15^8.3^2.4)(=15^8.3^8=(15.3)^8=45^8)

e) (27^2:25^3 = (3^3)^2 : (5^2)^3 = 3^3.2 : 5^2.3)(= 3^6 : 5^6= left( dfrac35 ight)^6) 

thitbohitachi.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!


Xem thêm: Đông Nam A Gồm Những Nước Nào, Khu Vực Đông Nam Á Có Bao Nhiêu Nước, Quốc Gia

Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp thitbohitachi.vn
Xem thêm: Các Công Thức Hóa Học Lớp 8 Cần Nhớ, Các Công Thức Hóa Học Lớp 8, 9 Cơ Bản Cần Nhớ

Cảm ơn bạn đã áp dụng thitbohitachi.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thitbohitachi.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.