BÀI 2 TRANG 17 SGK TOÁN 11

     

Vậy tập xác định của hàm số là (D=mathbb Rackslash kpi, kin mathbb Z\)

b.Hàm số(y=sqrtdfrac1+cos x1-cos x)xác định khi:

(left{ eginalign và dfrac1+cos x 1- cos xge 0 \ và 1-cos x e 0 \ endalign ight.,,(*) )

Vì(1+cos x ge 0,, forall x )nên((*)Leftrightarrow 1- cos x>0Leftrightarrow cos x

Vậy tập xác minh của hàm số là(D=mathbb R ackslash k2pi ,,kin mathbbZ\)

c.Hàm số(y= an left(x-dfracpi3 ight))xác định khi:

(x-dfracpi 3 e dfracpi 2+kpi Leftrightarrow x e dfrac5pi 6+kpi ,,(kin mathbbZ) )

Vậy tập xác minh của hàm số là(D=mathbb Rackslash left\dfrac5pi6+kpi ,,kin mathbbZ ight\)

d.Hàm số(y=cot left(x+dfracpi6 ight))xác định khi:

(x+dfracpi6 e kpiLeftrightarrow x e dfrac-pi6+kpi (kin mathbb Z))

Vậy tập xác định của hàm số là(D=mathbbRackslash left dfrac-pi 6+kpi ,kin mathbbZ ight )

Ghi nhớ:

- Tập xác định của hàm số(y= an f(x))là(f(x) e dfracpi2+kpi)

- Tập xác minh của hàm số(y=cot f(x))là(f(x) e kpi)

- Tập khẳng định của hàm số(y=sin f(x))và(y=cos f(x))là(D=mathbb R)

 

 
Bạn đang xem: Bài 2 trang 17 sgk toán 11

*

Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 1: Hàm số lượng giác khác • Giải bài xích 1 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Hãy xác định giá trị... • Giải bài 2 trang 17 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 tra cứu tập xác minh của... • Giải bài xích 3 trang 17 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 phụ thuộc vào đồ thị hàm... • Giải bài bác 4 trang 17 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 triệu chứng minh... • Giải bài xích 5 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 dựa vào đồ thị hàm... • Giải bài bác 6 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 nhờ vào đồ thị hàm... • Giải bài xích 7 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 dựa vào đồ thị hàm... • Giải bài xích 8 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tìm giá trị lớn nhất...


Xem thêm: Soạn Văn 10 Cảnh Ngày Hè - Soạn Bài Cảnh Ngày Hè (Trang 117)

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổng hợp và tỷ lệ - Đại số và Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong ko gian. Quan tiền hệ song song - Hình học 11 •Chương 3: hàng số - cấp số cùng và cấp số nhân - Đại số với Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong ko gian. Dục tình vuông góc trong không gian - Hình học tập 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11


Xem thêm: Cảm Nhận Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính Hay Nhất, Cảm Nhận Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

bài bác trước bài sau