A closer look 1 unit 8: english speaking countries

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 8: A closer look 1 trang 18, chi tiết đầy đủ các phần giúp học sinh làm bài bác tập giờ Anh 8 thí điểm thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: A closer look 1 unit 8: english speaking countries


Tiếng Anh 8 Unit 8: A closer look 1 trang 18

Video giải tiếng Anh 8 Unit 8: English speaking countries: A closer look 1

1. (Trang 18 - tiếng anh 8) Write the names for the people who belong to lớn these places. Then listen và repeat the words.

(Viết tên cho những người thuộc mọi nơi sau. Tiếp đến nghe với lặp lại những từ.)

*

Bài nghe:


Đáp án:

Country

People

1. The USA

2. England

3. Scotland

4. Wales

5. Ireland

6. Canada

7. Australia

8. New Zealand

1. The Americans

2. The English

3. Scotish/ the Scots

4. The Welsh

5. The Irish

6. The Canadians

7. The Australians

8. The New Zealanders

2. (Trang 18 - giờ đồng hồ anh 8) Changes the words into a noun (N), an adjective (A) or a verb (V).

(Thay đổi đầy đủ từ thành một danh trường đoản cú (N), một tính tự (A) hoặc một đụng từ (V))

*

Đáp án:

1. Historic

N = history

2. Symbol

V = symbolise

3. Legend

A = legendary

4. Iconic

N = icon

5. Spetacle

A = spectacular

6. Festive

N = festival

7. Scenery

A = scenic

8. Attraction

V = attract

3. (Trang 18 - tiếng anh 8) Use the words in the box to lớn complete the sentences.

(Sử dụng phần đông từ trong khung để kết thúc các câu.)

*

Đáp án:

1. Icon

2. Symbolises

3. Scenic

4. Unique

5. Attracts

Hướng dẫn dịch:

1.Cầu cổng vàng ở San Francisco là một biểu tượng của thành phố danh tiếng này.

2. Big Ben là 1 trong công trình kỷ niệm bao gồm ở London mà hình tượng cho nước Anh.

3. New Zealand nổi tiếng về vẻ đẹp nhất cảnh quang quẻ của rừng và núi.

4.Úc là nhà của những động vật rất dị như chuột túi cùng gấu koala, mà lại là hình thành ở úc.

5. liên hoan tiệc tùng Glastonbury sống Anh là một trong lễ tổ chức âm nhạc và thu hút hàng ngàn người.

4. (Trang 18 - giờ anh 8) Match the words/ phrases with the pictures.

(Nối đầy đủ từ / các từ với hình ảnh.)

*

Đáp án:

1.castle(n):lâu đài

2. Loch(n):hồ

3. Parade(n):cuộc diễu hành

4. Monument(n):đài kỷ niệm

5. State(n):bang

6. Cattle station(n):trại nuôi gia súc

5. (Trang 18 - tiếng anh 8) Listen in words.

Xem thêm: Leave As Soon As">"We Will Have To Leave Soon, I Leave As Soon As

(Nghe và lặp lại các từ.)

*

Bài nghe:


Hướng dẫn dịch:

-ese

-ee

1. Cantonese(tiếng Quảng Đông)

2. Taiwanese(người Đài Loan)

3. Japanese(tiếng Nhật/ bạn Nhật)

4. Portuguese(tiếng bồ Đào Nha/ bạn Bồ Đào Nha)

5. Employee(nhân công)

6. Adoptee(con nuôi)

7. Addressee(người nhận)

8. Interview(cuộc phỏng v

6. (Trang 18 - tiếng anh 8) Mark the ức chế in the underlined words. Then listen & repeat the sentences.

(Đánh dấu dấn trọng âm một trong những từ gạch dưới. Tiếp đến nghe cùng lặp lại những câu)

*

Bài nghe:


Đáp án:

1.One fifth of the people in the world idChi"nese.

(Một phần 5 số người trên nhân loại là tín đồ Trung Quốc.)

2.Arefu"geeis a person who is forced to leave a country.

(Một người tị nàn là người bắt buộc phải rời khỏi một quốc gia.)

3.My daughter is atrai"nee.

(Con gái tôi là đào tạo và giảng dạy viên.)

4.Japa"neseis the language of Japan.

(Tiếng Nhật là ngữ điệu của bạn Nhật.)

5.This printer has a two-yearguaran"tee

(Máy in này được bảo hành 2 năm.)

Bài giảng tiếng Anh 8 Unit 8: English speaking countries: A closer look 1

Unit 8: Getting started (trang 18): 1 (trang 18- giờ đồng hồ anh 8) Listen & read...

Unit 8: A closer look 2 (trang 19, 20): 1(trang 19- giờ anh 8) Complete the sentences with the correct forms of the verbs (present simple, present continuous or present perfect)...

Unit 8: Communication (trang 21, 22): 1 ( trang 21- tiếng anh 8) bởi the quiz và choose the correct answers...

Unit 8: Skill 1 (trang 22): 1 ( trang 22- giờ đồng hồ anh 8) Discuss the questions. Then read the passage...

Unit 8: Skill 2 (trang 23): 1( trang 23- tiếng anh 8)Listen and fill in the time for the schedule of events...

Xem thêm: Câu Hỏi Most People ____ The Mass Media As Their Main Source Of Information

Unit 8: Looking back (trang 24, 25): 1( trang 24- tiếng anh 8) Match the words with the definitions...